Skip to content

Isabella Arendts tale ved Kristendemokraternes landsmøde

Kristendemokraterne

Om

Taler

Isabella Arendt
Landsformand for Kristendemokraterne

Dato

Sted

Middelfart

Tale

Kære Landsmøde,
Der er sket meget siden sidste år.
KD er tilbage på Christiansborg og en aktiv del af de mange forhandlinger om landbrug,
arbejdsudbud, barsel, og ikke mindst finansloven, som er i gang.
Sidste år lovede vi hinanden her på landsmødet, at KD igen skulle blive en fast del af dansk politik.
At få et mandat på Christiansborg er et vigtigt, første skridt.
Borgerlige stemmer, der arbejder
I politik handler det om at gøre en forskel.
Det er de politiske aftaler, som ændrer Danmark og vi vil altid gøre vores for at trække i en
kristendemokratisk retning. Landbrugsaftalen er seneste eksempel, men ikke det sidste.
KD byggede bro i forhandlingerne.
De andre borgerlige partier lavede et udspil uden bindende klimamål og finansieret af
udlændingestramninger. KD bakkede op om det fælles borgerlige krav om flere penge til køb af
jord og kunne derfor bygge broen.
Vi endte med en aftale, hvor der både er penge til lavbundsjorde og kollektive virkemidler. Der er
bindende klimamål på 55-65%, som svarer godt til vores udgangspunkt på 60%. Og der er ingen
udlændingestramninger til at betale med. Det kan lade sig gøre med ét mandat at gøre en forskel og
det har vi bevist.
I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til Søren, Alex, Kristian, Pernille og Jakob for et borgerligt
samarbejde.
KD sætter familierne fri
I KD arbejder vi for vores politik. Vi er forpligtede af vores medlemmer og værdier om familie,
frihed og fællesskab. Det var netop med det udgangspunkt at vi gik til barselsforhandlingerne.
I KD vil vi sikre familien så meget frihed som muligt til selv at bestemme, hvornår barnet skal
sendes i institution. Vi kæmper for ro til familierne i den første tid af livet med den lille ny.
Derfor foreslog KD, at de 9 ekstra uger blev lagt oveni den eksisterende barsel.
Det ville de røde partier og Venstre ikke.
Vi foreslog derefter at indføre tilskud til hjemmepasning i mindst 9 uger - og gerne mere - så
familien selv har friheden.
Det ville de røde partier og Venstre ikke.
Sammen med Konservative blev vi nødt til at forlade forhandlingerne.
Vi kæmper for familiens frihed. Derfor blev jeg så glad, da Jakob Ellemann i sidste weekend satte
frihed som tema for Venstre og som udgangspunkt for det borgerlige samarbejde.Det kan derfor undre, at Venstre har brugt den efterfølgende uge på at lave familiepolitik sammen
med Enhedslisten og de andre røde partier, hvor familiens frihed begrænses.
Venstre bestemmer selvfølgelig selv deres familiepolitik. Ligesom vi i KD bestemmer vores. Men i
KD er familiepolitik noget vi gør for familiernes og børnenes skyld. Barsel er ikke
arbejdsmarkedets redskab til at tvinge lighed igennem mellem mænd og kvinder.
Barsel er ro, tid og frihed til at give barnet den bedst mulige start på livet.
KD peger på en borgerligt ledet regering, men er selvfølgelig sat fri til at finde ud af, hvem der skal
lede den regering.
Lad mig derfor slå helt fast: Når KD skal pege på en statsministerkandidat efter næste valg, så vil
det altid være på dén, hvor vi får mest kristendemokratisk politik igennem.
Lige nu peger pilen på Pape.
KD sætter relationerne fri
Vi lever i en tid efter corona-restriktioner, hvor vi som samfund skal finde os selv igen. Under
nedlukningerne blev vi bedt om at holde social afstand til hinanden.
Afstanden blev hverdag og ensomheden flyttede ind i alt for mange danskeres liv.
Ensomhed er ikke kun noget, som fandtes under nedlukningen. Det er noget, som skinner igennem i
alt for mange dele af vores samfund.
Vi har brug for en national plan for ensomhed.
Mennesker er ikke robotter. Vi er sociale skabninger med krop, sjæl og ånd. Vi har brug for at
forstå meningen med vores liv og hverdag. Vi har brug for at se hinanden i øjnene og mærke
styrken i forpligtende relationer.
En ven og en fremmed kan sige de samme ord til mig, men det er min ven, som jeg lytter mest til.
Fordi vi har en relation til hinanden bygget på tillid og ligeværd.
Det er gennem relationerne, vi kan gøre en faktisk forskel. Når vi kender hinanden, kan vi flytte
hinanden.
Flytte hinanden i retning af jobs.
Flytte hinanden til bedre integration.
Flytte hinanden til engagement i foreningerne.
Det hele begynder med et samfund, hvor vi er fri til at bruge tid med hinanden.
KD sætter jobcentrene fri
Forleden besøgte jeg Erhvervsskolen Vestjylland, som er en del af Joballiancen. De arbejder med
udsatte unge og hjælper dem til at finde arbejde, enten som flexjob eller ordinært arbejde.
Normalt er det 6% af de unge på STU, som kommer i beskæftigelse. Hos Joballiancen er det 50%.Jeg spurgte dem, hvad de gjorde anderledes, som gjorde så stor en forskel. Svaret var simpelt:
frihed og relationer.
Fremfor at møde den ene fremmede sagsbehandler efter den anden i kommunen, på jobcenteret og i
virksomhederne, så kender skolen de unge.
Her ved man, at den unge måske bare er genert, men faktisk dygtig.
Hvis man gennem opvæksten har fået mange nederlag, har været syg eller er sårbar, så er det
ufatteligt svært at skulle “sælge sig selv” på de få minutter som jobcenteret har til rådighed.
Når samtalen er slut forbliver man et nummer i rækken.
Det er jo indlysende, at sagsbehandlerne ikke kan nå at lære de unge at kende på så kort tid.
Samfundet betaler prisen for tusinder af unge, som ikke kommer i arbejde - selvom de måske godt
kan. Alene fordi vi ikke kender dem.
KD sætter jobcentrene fri - og er klar til at tænke jobcentrene helt forfra.
KD sætter psykiatrien fri
Der er lange ventelister hos psykologerne. Det betyder, at angst, depression og selvskade får lov at
rasere ukontrolleret i ugevis fra man som ung søger hjælp og til en voksen svarer.
Det kan vi ikke acceptere.
Det er i dagens Danmark ikke noget nyt - desværre.
Alt for mange børn, unge, voksne og ældre kæmper med mental trivsel uden at blive set og hørt. I
psykiatrien udskriver man syge mennesker, for at have sengepladser nok til de allermest akutte
patienter.
Det skaber store skader for den enkelte, der så kan vente på, at man igen er så alarmerende syg, at
man kan komme tilbage til behandlingen og indlæggelsen.
Det er ikke rimeligt.
Vi VED, at mental sundhed er afgørende for livskvalitet. Når Danmark igen og igen kåres som et af
verdens lykkeligste lande, så er det bl.a. fordi vi har gode fællesskaber og høj mental trivsel. Det er
vi ved at sætte over styr.
Når vi i KD taler om psykiatrien med så stor alvor, er det fordi, at netop relationer og mental trivsel
er fundamentet for livskvalitet.
Det allermest ødelæggende for et godt liv er ensomhed. Fravær af forpligtende, nære relationer.
Ensomhed fører desuden ofte til psykiske problemer, fordi det er helt afgørende for os som
mennesker, at vi indgår i fællesskab med andre mennesker.
Det har vores samfund glemt.KD sætter skolerne fri
To kommuner i Danmark har allernådigst fået lov af regeringen til at sætte skolerne lidt mere fri.
Det er en stækket frihed.
Vi trænger til at sætte skolerne helt fri. Alle skolerne - for alle børn og for alle lærere og pædagoger.
KD vil indføre selvstyrende folkeskoler i Danmark. Det er en politisk opgave at bestemme, hvad
vores børn skal lære.
Det er en vigtig politisk debat hele tiden at forholde sig til dannelse, kultur og demokrati i vores
egen tid.
Det er til gengæld slet ikke en politisk opgave at bestemme, hvor mange lærere eleverne skal have i
1. klasse, hvor mange matematiktimer eleverne skal have i 5. klasse eller hvor mange tests eleverne
skal have i 8. klasse.
Magten har det bedst, hvor fagligheden er.
KD sætter skolerne fri til selv at bestemme, hvordan netop deres 1. klasse, 5. klasse og 8. klasse
kommer i mål med folkeskolens indhold og formål.
At de trives som mennesker, lærer og udvikler sig. Lærere, pædagoger, forældre og elever ved
bedst.
Står det til KD skal skoledagens længde ikke længere være en politisk debat. Det skal madpakker
heller ikke. Det er alt sammen spørgsmål, som man skal tage stilling til lokalt.
Det bedste vi kan gøre for skolerne, fra politisk side, er, at blande os uden om. Giv nu skolerne
frihed til at bestemme selv. Ikke i to kommuner. Ikke kun i tre år.
Men i alle kommuner for al fremtid.
KD sætter plejehjemmene fri
Vi ved hver især bedst, hvad vi har brug for. Hvad der er omsorg for dig er formentlig ikke det
samme for mig.
Vi er forskellige mennesker med forskellige behov.
Når jeg bliver gammel kan det være, at det vigtigste for mig er et plejehjem med fællessang hver
morgen. For dig kan det være afgørende, at maden er vegetarisk. Forskelligheden mellem os er en
styrke, gør os til hele mennesker - og forsvinder ikke med alderen.
KD sætter plejehjemmene fri og vil i alle kommuner sikre, at de ældre selv kan bestemme, hvor de
vil bo. Det offentlige og private skal spille hinanden bedre og give de ældre så mange forskellige
muligheder, som man kan. De ældre skal sættes fri.
Personalet skal sættes fri.
Ledelsen skal sættes fri.
Vores ældrepleje har brug for medarbejdere, som brænder for omsorg, nærvær og pleje for
mennesker med et langt liv og meget at fortælle, bidrage med og dele. Den allerbedste omsorg
findes, hvor de enkelte institutioner er selvstyrende og kan skabe et hjem for de ældre.
Vores hjem er forskellige, fordi vi er forskellige som mennesker.Den forskellighed skal også findes i vores plejehjem.
KD sætter kommunerne fri
Vi skal af med serviceloftet i kommunerne, så man lokalt får magten tilbage til at prioritere penge
til kernevelfærden.
Jeg har aldrig mødt et byrådsmedlem, som kan se det gode i serviceloftet.
Min appel i dag er derfor: Kære kolleger i de andre partier på Christiansborg. I KD er vi klar til at
lytte til vores byrådsmedlemmer og fjerne serviceloftet. Er I klar til at lytte til jeres?
Vi skal have reel frihed til at bestemme selv. Regeringen har givet enkelte kommuner 3-årige forsøg
med frihed.
KD vil hellere give 98 kommuner frihed. Frihed i kommunerne skal ikke være et statsligt
eksperiment. Det skal være et grundvilkår.
Hele demokratiets fundament bygger på, at man som borger er herre i eget liv og selv er i stand til
at træffe beslutningerne lokalt.
Det er udtryk for den ypperste form for arrogance, når staten har som standardindstilling at vide
bedre om vores egne behov og ønske, end vi selv gør.
KD sætter regionerne fri
Vi skal give regionerne ret til at udskrive skat.
Regionerne er et demokratisk led i Danmark, men staten har stækket deres vinger.
Uden økonomisk frihed, kan de ikke lykkes med at gøre vores sundhedsvæsen bedre.
Havde regionerne haft økonomisk frihed, kunne de for eksempel forhandle løn med
sygeplejerskerne og de andre offentligt ansatte.
Vi kan alle huske, hvor helt urimeligt den konflikt endte. Og den er ikke slut!
Konflikten er ikke længere i strejke, men før vi sikrer varige, rimelige vilkår for vores offentligt
ansatte kan alle i regeringen roligt regne med, at konflikten er i gang endnu.
Efterårets forhandlinger
Vi skal bruge efteråret på de langsigtede beslutninger for arbejdsmarkedet, for trivsel og ikke
mindst for klimaet. Det er kriser, som risikerer at gøre varig skade på vores samfund. Men samtidig
kriser, som vi kan løse, hvis vi har viljen til det.
Alle brancher i Danmark mangler kolleger og ansatte. På plejehjemmet mangler man sosu’er. På
byggepladsen mangler man håndværkere. På baren og restauranten mangler man tjenere. Og i
børnehaverne mangler man pædagoger.
Hele vejen rundt har vi brug for arbejdskraft.
Det har vi en politisk forpligtelse til at sikre.Regeringen har med sit udspil ’Danmark kan mere I’ fundet 10.500 arbejdspladser.
Det er kun lige nok til at lukke hullet efter ’Arne-pensionen’. Det er uambitiøst og vidner om en
regering, der slet ikke har forstået omfanget af det behov, arbejdsmarkedet har netop nu.
Der skal investeres langsigtet i opkvalificering, efteruddannelse og sikres en langt bedre indsats for
at få unge på kanten af arbejdsmarkedet til at gå helt ind i fællesskabet.
Men vi har også brug for akutte reformer. Arbejdsmarkedet kan ikke vente på, at der kommer en
god løsning i morgen, om 3, 5 eller 10 år, når vi har uddannet flere.
Der er brug for tjenere i aften, ellers må man holde lukket. Der er brug for jordemødre i morgen, for
børn fødes ikke kun på hverdage mellem kl. 8 og 16.
KD foreslår tre, grundlæggende reformer i Danmark.
1) Der skal være lavere skat på arbejde. Vi vil lempe skatten i bunden massivt og samtidig sætte
grænsen for topskat op.
Det giver 14.300 i øget arbejdsudbud.
2) Vi skal åbne mere for udenlandsk arbejdskraft fra resten af Europa og verden.
Vores ambition er 30.000 i øget arbejdsudbud.
3) Vi skal af med reformer, som forhindrer mennesker i at tage ekstra arbejde.
Der skal være en beløbsgrænse for gensidig forsørgerpligt, så man kan arbejde mere uden at
ægtefællen trækkes i førtidspension.
Vi skal sikre, at pensionister ikke modregnes, når de tager ekstra arbejde. Vi skal sikre, at
flygtninge i Danmark kommer på arbejde, fremfor at spilde deres og samfundets tid på
trøstesløse udrejsecentre.
Alene fra pensionister, som arbejder mere, kommer der 1.300 flere hænder og hoveder ud på
arbejdsmarkedet.
I alt har KD i vores 2030-plan lagt op til et øget arbejdsudbud på næsten 40.000 og derudover de
mange, vi kan tiltrække fra resten af Europa.
Stress
Samtidig er der alle de kloge, dygtige, omsorgsfulde danskere, som lige nu er sygemeldte med
stress, fordi arbejdet er for hårdt, travlt og forjaget.
Det er mennesker, som både kan og vil arbejde, hvis vi skaber rammerne for, at de kan komme
tilbage på en god måde.
Vi skal også stille krav til arbejdsmarkedet.
I en tid med opsving har virksomhederne ikke råd til at være for kræsne.
Arbejdspladserne skal sikre, at medarbejdere ikke slides op og sygemeldes.Og de skal se på den enkelte ansøgers evner og muligheder fremfor at sortere dygtige medarbejdere
væk, alene fordi man er fyldt 55 år, er født udenfor landets grænser eller er født med et handicap.
Vi har i KD påtaget os en større opgave end de andre partier, når det kommer til arbejdsudbuddet.
Vi vil ikke alene finde hænder nok til at tilfredsstille arbejdsmarkedets akutte behov.
Vi vil finde så mange hænder til ekstra arbejde, at der også er tid til at danskere kan bruge mere tid
derhjemme, gå på deltid eller hjemmepasse.
Og vi skal sikre arbejdskraft nok til at vi også kan afskaffe fattigdomsydelserne.
KD sætter kærligheden fri
Danmark er blevet et land, der lukker sig om sig selv. Det hyldes af nogle som beskyttelse af
danskerne - eller beskyttelse af vores kristne værdier og kultur.
Danske, kristne værdier er ikke skrøbelige idéer, som fordufter i vinden, så snart den mindste blæst
rammer dem.
Danske, kristne værdier er stærke, stolte egetræer med rødder århundreder tilbage. På dem har vi
bygget et stærkt, stolt land.
Det er på tide, at vi igen bliver modige nok til at forstå, at kristne værdier er en styrke i Danmark,
der gør os stærke nok til at åbne os mod resten af verden.
Vi har brug for at sætte os selv fri fra et misforstået, kulturelt mindreværdskompleks.
Vi skal sætte familierne fri til at elske hinanden på tværs af grænser.
Vi skal af med 24-års reglen og sikre, at familier kan være sammen. Alle danskere skal kunne
forelske sig ude i den store verden og tage ægtefælle og børn med til Danmark og leve her. I deres
eget land.
Det er et forkrøblet syn på danske, kristne værdier, hvis man tror at vores land går i stykker af at
lade en far være sammen med sine børn, alene fordi han ikke er født i Danmark.
Det er fattigt, udansk og langt væk fra de kristne værdier, som Danmark skal bygge på.
I Danmark skal man kunne tilvælge Danmark som sit fædreland, søge arbejde og blive en del af
samfundet her - uanset hvor i verden man kommer fra.
KD sætter den grønne omstilling fri - og i højeste gear
For 12 år siden blev jeg politisk aktiv, som det man i dag vil kalde klimaaktivist. Dengang handlede
det om at råbe højt og insistere på, at vi havde kurs mod en krise.
Nu står vi midt i krisen.
Andre partier er i mellemtiden nået frem til de grønne overskrifter og planer om at lægge planer.
I KD er vi klar til grøn handling. Handling er teknisk, lavpraktisk og ikke mindst virkeligt.KD har historisk stået i front på den grønne dagsorden.
Det gjorde vi også i Schlüters regering, da man skulle indføre vandmiljøplaner i Danmark.
Vi kæmper i dag for målet om 70% reduktion i 2030. Men endnu vigtigere er det, at vi bliver helt
bæredygtige som samfund i 2050. Det kan vi godt - og vi kan endda gøre det så overbevisende, at
andre lande vil efterligne os.
Det kræver en markedsbaseret, teknologineutral tilgang til grøn omstilling.
Markedsbaseret, fordi vi skal spille med virksomhederne og ikke mod dem. Når markedskræfterne
sættes bag den grønne omstilling, kan det pludselig gå stærkt. Jeg besøgte for et par måneder siden
Klimatoriet i Lemvig. Her har man forskellige produkter lavet af gamle fiskenet. Det er besværlig
plastik at omdanne, men der findes virksomheder, som gør det alligevel - hvorfor?
Fordi de kan tjene penge på det.
Når spøgelsesnet i havene bliver en ressource med økonomisk værdi, vil mange virksomheder
konkurrere om at fiske dem op af havene igen. Først og fremmest til gavn for hav og dyr, men også
for virksomheder, arbejdspladser og vækst i hele landet.
Jeg har også besøgt Runi, som producerer maskiner, der bl.a. kan genanvende flamingo. Det
betyder, at flamingo gøres til en cirkulær ressource, som virksomhederne kan se økonomisk fordel i
at genanvende, fremfor at smide ud.
Der er hundredvis af eksempler bare i vores dejlige, opfindsomme lille land på teknologier,
virksomheder og borgere, der skaber værdi af affald, laver nye energiformer og dermed sætter skub
i den grønne omstilling.
Vores opgave, som politikere, er, at sikre langsigtede, gennemsigtige rammer for deres arbejde.
En ensartet CO2-afgift og plads til investeringer, er to vigtige, konkrete skridt på vejen.
KD sætter Danmark fri
Der er en måned til kommunal- og regionsvalget. Et valg, som er afgørende for, hvor meget frihed
der kommer i kommuner og regioner. Afgørende for, hvilke rammer børn og familier kan trives i.
Afgørende for de fællesskaber, vi har brug for på arbejdet, i foreningerne, mellem medarbejderne
og på sygehusene.
TAK til alle KD-kandidater i kommuner og regioner, der kæmper for KD i valgkampen.
TAK til alle frivillige, som hjælper og bakker op.
KD er et parti i fremgang. Det er en fremgang skabt af os alle i fællesskab.
Lad os bruge den næste måned på - sammen - at skabe et samfund med frihed, familie og
fællesskab. For det hele menneske. Hele livet. I hele Danmark.
Kære landsmøde - lad os sætte Danmark fri!
Tak for ordet.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags