Skip to content

Ingrid Larsens tale til H.M. Dronning Alexandrine ved festmiddagen for Dansk Kvindesamfunds 75-årsjubilæum

Wikimedia Commons

Om

Taler

Ingrid Larsen
Landsformand i Dansk Kvindesamfund

Dato

Omstændigheder

Dronning Alexandrine var tilstede under festmiddag i anledning af Dansk Kvindesamfunds 75-års jubilæum.

Tale

Deres Majestæt!
For Dansk Kvindesamfund er det en stor Glæde og Ære, at Danmarks Dronning som alle danske Kvinder har lært at beundre og se op til — ganske særligt i de tunge Aar, vi nylig har oplevet — har villet bidrage til at gøre denne Aften saa festlig for os ved at komme til Stede.
Paa Hovedbestyrelsens Vegne siger jeg DERES MAJESTÆT en ærbødig og hjertelig Tak, fordi De kom.
Hvert eneste Medlem af vor Hovedbestyrelse, vore Formænd og Medlemmer rundt i vore Kredse i hele Landet glæder sig over, at Deres Majestæt er her blandt os. Det giver for os alle en ganske særlig Glans over vor Jubilæums Fødselsdag.
Der er ikke Tvivl om, at danske Kvinders Hjerter er strømmet Deres Majestæt i Møde, naar De i disse Aar paa den smukke og naturlige Maade, der præger Deres Majestæts Fremtræden har repræsenteret Kongehuset, fordi Hans Majestæt Kongen ikke har været rask. Vi har alle set og forstaaet, hvor klogt og modigt Danmarks Dronning handlede i de tunge Aar, og vi er stolte af, at Landets Moder, Landets første Dame har forstaaet at løse den svære Opgave, som har hvilet paa Deres Majestæts Skuldre — saa værdigt, saa forstaaende, saa smukt, saa dansk! 
Vi ved, at Deres Majestæt har Hjertelag for hele Folket, vi føler den stærke Forbindelse mellem Kongehuset og det danske Folk.
Med den ærbødigste Hyldest for den Dronningegerning, der er udøvet, udbringer jeg et nifoldigt: Leve Hendes Majestæt Dronningen!

Kilde

Kilde

Kvinden og Samfundet 1946 s. 58

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Tags