Skip to content

Inger Støjbergs tale ved traktordemonstrationen i Aarhus

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Inger Støjberg
Folketingsmedlem og næstformand for Venstre

Dato

Sted

Aarhus

Optagelse

Tale

Mange tak for invitationen til at komme her til en hyldest til grundloven og til demokratiet. 
Der er noget rivende galt i Danmark. Der er noget rivende galt, når en dansk statminister og mindst fem ministre udover Mette Frederiksen tilsidesætter grundloven. [...] menneskers livsværk i form af deres minkfarme, hvor de slår samtlige mink ihjel, sætter hæren og politiet ind og efterfølgende prøver på at krybe udenom uden at give dem fuld og hel erstatning. 
Coronakrisen, den slæber dårligdom efter sig, og den har bragt rigtig meget ulykke ind i mange familier. Det er trist. Og vi skal passe rigtig godt på hinanden og hjælpe hinanden igennem det her. Men coronakrisen har desværre også betydet, at Mette Frederiksen har fået en egenrådig magt. Og den magt, den er ærligt talt steget hende til hovedet. 
Statministeren valgte at lukke et helt minkerhverv; en gren af dansk landbrug, som hun knækkede af med et fingerknips, et stolt erhverv, som igennem generationer har skabt masser af arbejdspladser og skaffet masser af eksportpenge til Danmark. Penge, som man jo godt har kunnet bruge lige indtil nu. Men nu er det hele slut. Slut, efter at Mette Frederiksen med et pennestrøg lukkede og slukkede et helt erhverv. Fra den ene dag til den anden, så blev familier kastet ud i uvished, uden at Mette Frederiksen overhovedet havde grundlaget på plads. Ovenikøbet på en måde, så hun satte både politi og militær ind for at gennemføre sin ulovlige ordre. Vi har med andre ord været vidne til et grundlovsbrud ved højlys dag. Det er ganske enkelt en skandale. 
Og lad mig sige det helt klart: Mette Frederiksen får ikke lov til at slippe afsted med at lukke et helt erhverv uden at tage ansvaret på sig. Vi kan ikke genskabe erhvervet. Vi kan ikke bringe de døde avlsdyr tilbage fra de døde, men vi kan kæmpe med næb og klør, for at der kommer en fuld og hel og ordentlig erstatning, og for at statministeren bliver draget til ansvar. Nu har Mette Frederiksen jo så fyret Mogens Jensen, og selvfølgelig har han også et ansvar, men det endelig ansvar, det ligger altså hos statsministeren, og det er derfor, jeg vil sige til dig, Mette Frederiksen: Du er kørt over for rødt. Du bremsede ikke op, da du blev gjort opmærksom på det. Ansvaret er dit, og så tag det dog på dig. 
Vi skal have nedsat en lovbrudskommision, der placerer ansvaret, når hun nu ikke selv vil tage det på sig. Vi skal have vendt hver en sten. Det skylder vi minkerhvervet, det skylder vi demokratiet, og det skylder vi Danmark. 
For nylig, der fremlagde regeringen et bud på en ny epidemilov. En lov, der fuldstændig fjerner demokratiet og placerer magten hos Mette Frederiksen. Efter et gigantisk pres, så har hun trukket forslaget tilbage, men det er som sagt ikke sket frivilligt, det er sket på grund af et stærkt pres fra os; folket. I foråret, der viste vi Mette Frederiksen stor tillid. Den tillid har hun misbrugt. Nu skal vi have genindført demokratiet i Danmark. Det skal igen være folket, der styrer. Vi skal have genindført folkestyret. 
Igennem mange måneder er folkestyret blevet afskaffet. Magten er blevet koncentreret på meget meget få hænder i Danmark, beslutninger bliver truffet i mørke, langt væk fra Folketinget. Regeringskontorerne er blevet en sump af magt, der langsomt, men sikkert æder dansk demokrati. Og det skal være slut nu. Vi skal have gjort op med magtsygen. Vi skal have gjort op med magtarrogancen. Vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtarrogance.
Tak for ordet.

Kilde

Kilde

Thrane Media

Kildetype

Transskription

Ophavsret

Tags