Skip to content

Inge Gillesbergs båltale i den danske roklub

colourbox.com

Om

Taler

Inge Gillesberg
Skovridder

Dato

Sted

Gråsten

Tale

God aften. Tak for invitationen
Jeg vil begynde med at tegne et lille billede for jer.
En af mine tidligere kolleger er rigtig god til at tegne og hun havde lavet en slags tegneserie hvor en figur leger med jorden (den ser nærmest ud som en badebold) og denne her figur gør alt mulig ved jorden, er rigtig hård ved den. Pludselig eksploderer jorden med et ordentligt brag. Sidste talebobbel er ”vræl, jeg vil ha´ en ny”.
Ja vi ved alle at jorden ikke sådan kan skiftes ud med en ny. Derfor barnet i en anden overskrift jeg så engang: ”Pas på min jord til jeg bliver stor”. Det er det tema jeg vil slå an i aftenens båltale balancen mellem beskyttelse og benyttelse af naturen – for det er faktisk det, jeg arbejder med til daglig.
Når vi senere skal synge sangen fra eventyrkomedien ”Der var engang” starter vi med linien ”Vi elsker vort land” - og det har ikke noget at gøre med hvad vi stemte til valget til EU-kommissionen, om vi synes velfærdsstaten har det godt eller andet….Næh det er en lovprisning til naturen. Det er på linie med de utallige eksempler i den danske sangskat, hvor bøgen spejler sig i bølgen blå, eller hvor gøgen kukker i skov og krat.
De værdier, som udtrykkes i sangen, er vi bl.a. i Skov- og Naturstyrelsen ansat til at værne om. Her lokalt er jeg og mine medarbejdere Skov- og Naturstyrelsens repræsentanter og det er vores opgave at gøre statsskovene til gode opholdssteder for dyr og mennesker, samt det gode reproducerbare produkt som træ er. Vi skal også være initiativtagere eller samarbejdspartner i diverse naturprojekter.
Folketinget nåede lige inden de tog på sommerferie at vedtage en ny skovlov og en ny naturbeskyttelseslov. Det er vigtige grundlag for forvaltning af skov, natur og det åbne land. Også her er nøgleordene beskyttelse og benyttelse. Vigtige naturområder – Natura 2000 – bliver beskyttet efter lovene. Men der er samtidig stor frihed for ejerne f.eks. i forhold til hvordan men vil dyrke sin skov. Adgang til naturen er sikret for befolkningen og der gives friere muligheder for at etablere bygninger, som understøtter friluftslivet.
Disse hovedlinier afspejler sig også i skovdistriktets arbejde. Jeg vil give nogle eksempler på noget af det vi arbejder med her i lokalområdet:
I relation til naturbeskyttelse vil jeg nævne:
Hingstbjerg – urørt skov
Ravnsmose – pleje
De mange fortidsminder – pleje
Orkideer ved Margrethesø – pleje, succeshistorie
Fuglebeskyttelsesområder i området her
Græsning af enge og overdrev
Vandhuller bl.a. i Roden skov
I forhold til naturbenyttelse arbejder vi med:
Vandreture – foldere
Primitive overnatningspladser
Naturformidling bl.a. Jyske vestkysten
Agernhuset
Syvstjernen
Naturskoler – generelt
Borde og bænke
Bålpladser
I som roere bruger bl.a primitive overnatningspladser
I det hele taget arbejder vi meget med principperne om øgede velfærdstilbud og borgerinddragelse. Det skal ikke kun være os på distriktet, der får gode ideer til projektet, vi går meget gerne i sambejde med f.eks. foreninger. Det kunne godt være et samarbejde med roklubben om at få etableret overnatningspladser ved vandet.
Men hvorfor er det nu så vigtigt det her med at beskytte og benytte naturen. Grønt er godt for øjnene – vi skal spise grønt men vi skal også se og sanse grønt. Mange undersøgelser viser, at børns motorik bliver bedre af at færdes i naturne; men også deres indlærings- og koncentrationsevne styrkes. Der er også lavet undersøgelser om at demente personer får det bedre, hvis de f.eks. opholder sig i naturlige havemiljøer.
Managementguroen Stepen Covey arbejder med at vi skal styrke 4 dimensioner i vores liv: Det fysiske, det åndelige, det mentale og det socialt, følelsemæssige. I dagligdagen kommer mange andre ting i første række besvarelse af telefonbeskeder, bunker af arbejde eller måske er det vasketøjet der trænger sig på. Derfor er det vigtigt, at der er et frirum, hvor vi kan dyrke disse 4 dimensioner, og det findes i naturen. Derfor er det vigtigt i vores mere og mere urbaniserede verden, at bevare naturen. Derfor er det vigtigt bl.a. med de mange naturskoler rundt i landet, som kan bibringe børn forståelse for naturen.
For 25 år siden var det noget helt nyt, at befolkningens brug af skovene blev undersøgt i projekt ”Skov og Folk”. Dette er fulgt op af Friluftsliv 95 og Friluftsliv 98. Disse undersøgelser giver et nuanceret billede af befolkningens brug af naturen. Det mest overraskende resultat af den første undersøgelse var, at over 90 % af befolkningen kommer mindst én gang årligt i skoven. Det slår alle andre tilbud sportsaktiviteter til biografer. Selvfølgelig dækker det over at nogle bruger skov og natur meget flittigt mens andre blot gik få meter fra parkeringspladsen.
Måske noget om at dette understøtter benyttelses tankegangen uden at glemme beskyttelse….
”Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde” hedder det videre i midsommersangen. Ja det har vi da og her omkring hedder han Alf – sørøveren Alf. I 1200 tallet hvor men kunne sejle helt ind til bunden af det der nu er slotssøen fortæller sagnet at sørøveren Alf havde sin borg eller hvad det nu var. En ordentlig sørøver har tilranet sig mange skatte og de skal gemmes, så ingen får fat i dem. Det gjorde Alf også så mange har uden held forsøgt at finde disse skatte. Lad nu være med at gå ud at grave hele skoven igennem i morgen.
Om det nu er en trold eller en heks, der er på færde i området i øjeblikket skal jeg ikke kunne sige. Nogle vil måske snarere kalde det en forbandelse; men realiteten er at Gråsten og Aabenraa distrikter lægges sammen her pr. 1 juli. Det nye distrikt kommer til at hedde Gråsten Statsskovdistrikt og distriktskontoret her i Gråsten bibeholdes. Samtidig sker der i hele Skov- og Naturstyrelsen ændringer i struktureringen af opgaverne. I stedet for skovfogeder som havde helhedsansvaret for et konkret område, blive der nu tale om at opgaver over hele distriktet specialiseres, så den enkelte medarbejder i højere grad er knyttet til specielle opgaver end til en konkret geografi.
Som barn fik jeg fra en tante til hver fødselsdag et nyt bind af nogle bøger, som hedder Barndommens land. De har dejlige titler som ”over bjerg og dal”, ”over sø og land”, ”langt ude i skoven”. Fra disse bøger vil jeg slutte af med [læser højt].

Kilde

Kilde

Originalt manuskript

Tags