Skip to content

Holger Schou Rasmussens tale ved ceremoni for nye statsborgere

Jakob Pedersen - JP-Foto Maribo/©Lolland Kommune

Om

Taler

Holger Schou Rasmussen
Borgmester for Langelands Kommune

Dato

Tale

Indledning – Velkommen til ceremonien 
Goddag og hjerteligt velkommen. 
I dag er en stor dag, og jeg har glædet mig til at ønske jer tillykke. 
For i dag skal vi sammen markere, at I nu er klar til at blive danske statsborgere, og at I – som et led heri – vil respektere Danmarks grundlov, det danske demokrati og de danske værdier og retsprincipper. 
I bliver dermed en del af det danske samfund og fællesskab. 
Og det er et fællesskab, hvor vi alle er sikret både en række rettigheder og en række pligter. 
Faktisk er netop ”ret og pligt” nok de to ord, der bedst af alle kan beskrive vores danske samfund. 
For vi har ret til at ytre os. Ret til selv at vælge, hvad vi vil tro på. Og ret til at være med til at bestemme, hvordan vores land skal styres. 
Men vi har også pligter – Vi har pligt til at betale skat, aftjene værnepligt og pligt til at bidrage, hvor vi kan i et samfund, hvor vi tager hånd om hinanden. 
Det er et fællesskab, der er skabt igennem en lang og omfattende historie, og det bygger på et væld af traditioner – om frihed og lighed, og en fælles forståelse af, at vi har brug for hinanden. 
Det er en gensidig forpligtelse, hvor vi alle tager et medansvar, står sammen og lover hinanden at passe godt på vores land, samfund, demokrati og retssystem. 
Det bliver I en del af nu. 
Hoveddel – Velkommen til Lolland Kommune 
Som borgmester i Lolland Kommune er jeg naturligvis glad for, at I som nye danske statsborgere har valgt at bosætte jer netop her. 
Og selvom I nok allerede kender Lolland ganske godt, er det alligevel værd at sætte et par ord på, hvad det er, der kendetegner vores hverdag netop her på Lolland. Vores lollandske DNA. 
Langt til andre, men tæt på hinanden: 
For vi er – på den ene side – en geografisk stor kommune med en forholdsvis lille befolkning. 
Det giver masser af frirum, højt til loftet og ikke mindst en fantastisk natur og måske noget af verdens bedste landbrugsjord. 
Og det er med til at understøtte en kultur, hvor der er plads til at udfolde sig. Til at tænke nyt, slå sig løs og forfølge sine drømme. 
Men vi er – på den anden side – også et område, hvor vi er tæt på hinanden og har ry for et stærkt fællesskab. Vi står sammen om at leve det gode liv. 
Det håber jeg, I allerede har bemærket og oplevet. 
Fred og ro, men samtidig fuld fart på 
Samtidig er Lolland også et område, der er midt i en rivende udvikling. 
For som I ved, er der netop nu fuld gang i det store byggeri af den nye Femernforbindelse. 
Det smitter af på noget nær alt: Vores bosætning, erhverv, turisme, arbejdsmarked, servicetilbud og alt muligt andet. 
Samtidig er der i de seneste år også kommet et ekstra stort fokus på hele den grønne omstilling – og det er et område, hvor vi på Lolland er med helt i front! 
Mange er derfor allerede nu begyndt at se i vores retning, og vi oplever i disse år en stor optimisme, som vi ellers ikke har set længe. 
Så selvom meget ånder fred og ro på Lolland – og man kan nyde, at tiden står stille – så er der altså samtidig fuld tryk på! 
Mød andre – lokale og internationale 
Et tredje perspektiv jeg lige vil nævne, handler om Lollands store internationale miljø. 
For byggeriet af den faste forbindelse skaber tusindvis af nye arbejdspladser, og folk kommer hertil fra nær og fjern. 
Det giver en stor mangfoldighed, og på en helt almindelig dag på gaden kan man let møde mennesker fra det meste af verden. 
Alene i vores internationale folkeskole er der ofte op mod 20 forskellige sprog i brug i løbet af en dag. 
Jeg oplever, at det store internationale miljø er en vigtig del af Lollands identitet. For historisk set, har vi på Lolland altid været orienteret imod vores omverden, og vi har tradition for at byde nye internationale borgere velkommen. 
Og det gør vi også i dag. 
Afslutning 
Og så er jeg tilbage til pointen om det forpligtende fællesskab: 
For i Lolland Kommune er vi klar til at gøre vores for, at I som nye statsborgere hurtigt kommer til at føle jer hjemme og godt tilpas på Lolland. 
Og samtidig håber jeg også, at I vil tage Lolland til jer. Komme ud og være med. Tage del i vores foreningsliv, bruge områdets butikker, spise på den lokale restaurant, møde nye venner og få nogle gode oplevelser. 
For så er I samtidig med til selv at sætte lige netop jeres præg på Lolland, sikre nyt liv i vores lollandske fællesskab og gøre Lolland Kommune til jeres egen. 
Og så vil jeg slutte, hvor jeg begyndte – og blot sige: Velkommen hertil! 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags