Skip to content

Henrik Dam Kristensens tale Valdemarsdag i Holmens Kirke

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Henrik Dam Kristensen
Folketingets formand

Dato

Sted

Holmens Kirke

Tale

Kære alle sammen. 
Jeg er glad for, at Danmarks-Samfundet sørger for, at vi kan fejre Dannebrogs fødselsdag med manér. 
Det er med glæde og ære, jeg taler her.   
Holmens Kirke har på flere måder en særlig historie. 
Oprindeligt bygget i 1619 som kirke for søfolk. I dag er den både sognekirke og hjemsted for jubilæer i Kongehuset, og den bruges også til at markere forskellige nationale mærkedage.
Det er også her, de to nationale søhelte Niels Juel og Tordenskjold blev begravet. 
Kirkens historie er vævet tæt sammen med store begivenheder i dansk historie. 
Vi er altså det helt rigtige sted til at fejre Dannebrog.
----- 
Vores flag er et af de ældste nationalflag i verden.  
I mange andre lande bruger man kun det nationale flag på nationaldagen og ved enkelte andre begivenheder. 
Her i Danmark er vi mere flagglade. Vi har 17 officielle flagdage hvert år.  
Dannebrog er et stærkt symbol. Vi bruger det til at knytte os sammen som folk. 
Vi hejser flaget ved kongelige fødselsdage, kirkelige højtider og historiske mærkedage som f.eks. befrielsen den 5. maj. 
Folketinget følger på lange stræk Justitsministeriets flagregler, men vi har også vores egen praksis.  
Vi flager med Dannebrog foran hovedtrappen på mødedage i Folketinget. Som et signal om, at de folkevalgte er til stede og arbejder for Danmarks bedste. 
Ved Folketingets åbning første tirsdag i oktober er der Dannebrog i tårnets top, så man kan se på lang afstand, at nu bliver folketingsåret indledt. 
Danmarks-Samfundet skænkede i 2017 Folketinget en Dannebrogsfane, som står skråt bag formandsstolen med en let hældning.  
Der var lidt polemik, da flaget kom op, men nu er der ingen, som vil af med det. 
Det ville da også være mærkeligt. 
Dannebrog er et fælles symbol. Dannebrog vækker følelser og skaber samhørighed. Dannebrog giver os identitet som danskere.
Vi er glade for vores flag, og vi bruger det flittigt. 
Det er svært at forestille sig en byfest uden flag. Eller en landskamp i Parken. 
Når Tour de France feltet til sommer kører tre etaper i Danmark, vil masser mennesker stå med danske flag langs vejene. Jeg er sikker på, at det vil give de danske ryttere diamanter i benene.  
Som privatpersoner hejser vi flaget ved fødselsdage, konfirmationer og bryllupper. 
Flag og fane er gået i sproget gennem en række vendinger, der har fået en overført betydning. 
Vendingerne udtrykker både sejr og nederlag. Optimisme og pessimisme. Vi har flagudtryk til næsten hver lejlighed. 
Når vi går sammen med andre om en ide, ”melder vi os under fanerne”. Fuld af engagement og begejstring ”holder vi fanen højt”. 
Vi ”toner rent flag”, når vi åbent og ærligt giver udtryk for vores holdninger. 
Når vi er tilfredse med noget, ”kipper vi med flaget” i anerkendelse.  
I samarbejdet er der nogle, som kan tabe troen på det fælles projekt. Vi andre bliver skuffede og synes, de frafaldne ”begår faneflugt”. 
Og hvis nogen får stress på grund af en hård arbejdsbelastning, siger vi, at de ”går vi ned med flaget”. 
Min pointe med eksemplerne er, at flaget følger os i tykt og tyndt. Som et billede på den enkeltes sindstilstand. Og som et nationalt kendetegn, som binder os sammen på kryds og tværs.  
----- 
Jeg synes, at Dannebrog er et smukt symbol på danskheden. 
Men der findes ikke nogen formel på danskheden. Man kan ikke sætte to streger under bestemte ord og påstå, at nu har jeg defineret danskheden.  
For mig betyder danskhed fællesskab, solidaritet, lighed, religionsfrihed og tillid. 
Uanset hvad vi forbinder med Dannebrog, må vi ikke gøre danskheden indadskuende. Den må ikke lukke sig om sig selv. 
I vores begejstring over Dannebrog og det danske skal vi passe på, at vi ikke kammer over i national selvglæde. 
Man kan godt være glad og stolt over Danmark og samtidig have et internationalt udsyn. Være åben over for andre skikke og kulturer.
Jeg synes, nationalismen bliver for meget, når danskere føler sig bedre end andre. 
Vi er noget særligt, men det er de andre også. 
Det skal vi respektere og anerkende. 
Som når Dannebrog hænger side om side med andre nationers flag foran FN-bygningen i New York. Det er et smukt billede på, at nationer samles om en fælles opgave.  
Jeg synes, det er positivt, at vi kan slutte op bag Dannebrog som et fælles symbol. Så kan vi hver især lægge forskellige værdier i flaget. 
Tak for ordet og tak til Danmarks-Samfundet for at arrangere en festlig markering af Valdemarsdag og Dannebrog.  

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags