Skip to content

Henrik Dam Kristensens tale på Statsborgerskabsdagen

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Henrik Dam Kristensen
Formand for Folketinget

Dato

Sted

Folketinget

Tale

Kære nye danskere. 
Hjerteligt velkommen til Folketingets statsborgerskabsdag.   
I dag er vi samlet for at fejre jer, der fik dansk statsborgerskab i 2021.  
Først skal vi underholdes en times tid, og bagefter er der åbent hus i Folketinget. 
Jeg håber, I har lyst til at komme indenfor. 
Så kan I tale med nogle af de politikere, som har givet jer dansk indfødsret.  
Den korte afstand til politikerne er noget af det, der gør det danske samfund til noget særligt.   
Sammen med velfærd, tillid, foreningsliv og frivillighed og ligestilling mellem mænd og kvinder.
Og selvfølgelig vores verdensberømte hygge.  
Med jeres statsborgerskab har I fået rettigheder og privilegier i det danske samfund.
Hvis I er over 18 år, kan I stemme til Folketinget. 
Det er den største gave, man får, når man bliver dansk statsborger. 
At være med til at bestemme, hvordan vi indretter samfundet. 
Det er en ret, som vi danskere måske tager for givet, men som mange mennesker rundt omkring i verden misunder os. 
-----    
I Danmark har vi en lang demokratisk tradition. 
Vores grundlov stammer fra 1849. 
Dengang blev Kongens enevælde afløst af en forfatning. 
Men arbejdet med at udvikle demokratiet blev først gjort færdigt i 1915, da kvinder og tjenestefolk fik stemmeret.   
Cirka 30 år forinden begyndte bønder at gå sammen om at danne fællesskaber for at fremme deres økonomiske interesser.  
Nogle landmænd havde store gårde, andre mindre landbrug, men alle andelshavere havde én stemme, når de skulle tage beslutninger på fællesskabets vegne.  
Samtidig stiftede arbejdere fagforeninger for at stå stærkere over for arbejdsgiverne i kampen om ordentlige løn- og arbejdsvilkår. 
De folkelige bevægelser har givet det danske demokrati stærke rødder. 
Vi er trygge og har tillid til hinanden. 
Der ingen penge under bordet, når vi skal have klaret en sag med de offentlige myndigheder. 
Der er åbenhed om de beslutninger, som politikere og staten træffer. 
Der er meget godt at sige om Danmark og det samfund, som vi har opbygget.  
Men vi skal passe på, at samfundet ikke stivner.  
Vi må ikke være selvtilfredse.  
Samfundet skal hele tiden udvikle sig. 
Bevæge sig i nye retninger. 
Det er her, I kommer ind i billedet. 
Det danske folkestyre har brug for jer.  
I kommer med erfaringer fra mange forskellige lande. 
I skal hjælpe med at gøre det danske samfund endnu bedre.
Både i det lille demokrati, hvor I bor og lever, og i det store demokrati som Folketinget.
-----
Det er gennem det aktive medborgerskab, vi former det danske samfund. 
Alle de steder, hvor I færdes til daglig, kan I være med til at bestemme og gøre en forskel. 
Mine politiske kolleger og jeg forventer, at I vil være med i de fællesskaber, som Danmark er så rig på. 
Man plejer at sige, at når to danskere mødes, så drikker de en øl. 
Men når tre danskere mødes, så danner de en forening.
Det er i høj grad gennem fællesskaber, vi bliver dannet som mennesker. 
Foreninger gør noget godt ved at fremme mødet mellem mennesker fra forskellige dele af samfundet.
Jeg synes, mangfoldighed er en styrke for det danske samfund. 
Så længe vi er enige om at være forskellige inden for en ramme med respekt for grundlæggende værdier. 
Her tænker jeg på demokrati, ytringsfrihed, religionsfrihed og ligestilling mellem kønnene. 
I bidrager sikkert allerede på hver jeres måde. 
I beboerforeninger. I sportsklubber. På jeres arbejde. Jer, der er børn, kan være med i elevrådet på jeres skole.  
Jeg har selv været politisk aktiv gennem mere end 40 år, så jeg håber, at nogle af jer melder jer ind i et politisk parti.
Måske stiller en eller to af jer engang op til Folketinget?  
Vi har nemlig brug for, at den politiske verden afspejler hele det danske samfund.  
I forhold til køn, uddannelse, arbejde, kultur og andre erfaringer. 
Demokratiet er for alle, der vil det. 
-----
Som danske statsborgere indgår I også i et værdifællesskab, der er større end Danmark. 
Selv om Danmark er et lille land, deltager vi aktivt i det internationale samarbejde.  
Vi arbejder tæt sammen med lande, vi deler værdier med.    
I Norden, i EU og i Nato.  
De store udfordringer kender ikke til landegrænser, men skal løses i fællesskab. 
Det gælder for eksempel miljø, klima og energiforsyning. 
Men der er også andre. 
Senest har Danmark sammen med andre vestlige lande vist solidaritet med Ukraine efter Ruslands angreb.  
Vi står sammen om at forsvare grundlæggende værdier som demokrati og national selvbestemmelse. 
Vi har selv nydt godt af frihed i mange år. 
Vi har også prøvet at leve fem år i ufrihed fra 1940 til 1945 under tysk besættelse. 
På egen krop mærkede vi, hvad det vil sige at blive trynet af en stormagt. 
Vores verden bliver mere international, og det er I selv eksempler på. 
I kommer mange steder fra, men I har for nylig sværget loyalitet og troskab til Danmark og det danske samfund.   
Vi giver noget til jer, og vi forventer, at I giver noget tilbage til fællesskabet. 
Jeg håber, I bliver glade for at være statsborgere i Danmark. 
Endnu engang velkommen til Folketinget og det danske demokrati.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags