Skip to content

Henrik Dam Kristensens tale til Bertel Haarder ved hans 40-årsjubilæum som folketingsmedlem

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Henrik Dam Kristensen
Formand for Folketinget

Dato

Sted

Fællessalen på Christiansborg

Tale

Kære Bertel 

Kære kolleger og kære gæster

Egentlig skulle du have været fejret for et år siden, da du havde 40-års jubilæum som medlem af Folketinget.
Men det kom coronaen i vejen for. 
Nu står vi her, og du har i dag været medlem af Folketinget i 41 år, 3 måneder og 24 dage. 

Det er efter din egen målestok for intet at regne i sammenligning med Fidel Castro, Robert Mugabe og den franske solkonge, som du selv sagde i oktober 2016. 

Til dine officielle bedrifter vil jeg tilføje et par officielle: Du er Folketingets ukronede rimsmed. 

Altid god for en lejlighedssang, hvor du tager det politiske liv under kærlig behandling. 

Du skåner ingen. 

Både politiske venner og modstandere kan synge sammen og få et godt grin. 

Hvert år i december fornøjer du os med en julesang. 

Det er en af højtidens gode traditioner.  
-----
Du kom i Folketinget første gang den 9. januar 1975. 

I 1982 blev du undervisningsminister første gang. 

En post du havde de næste knap 11 år. 

Det gjorde dig til den længst siddende undervisningsminister i én sammenhængende periode. 

Som undervisningsminister tog du dine kampe med Danmarks Lærerforening. 

Nok en af de sværeste faggrupper at være minister for. 

Dengang stod marxismen stærkt på universiteterne. 

Indlæringen skulle være samfundsrelevant og projektorienteret.    

Du har aldrig været meget for gruppearbejde. 

Efter din opfattelse svarer det til at dele hinandens uvidenhed. 

Du kæmpede en brav kamp for dannelsesfag som dansk og historie. 

Uden dem kan vi ikke forstå os selv som danskere.  

Senere fulgte nogle år i Europa-Parlamentet, og da du vendte tilbage, blev du minister igen i 2001. 

Denne gang for det nyoprettede integrationsministerium. 

Et besøg på Gasværksvejens Skole på Vesterbro i København havde 10 år forinden været en øjenåbner. 

Andelen af børn af etnisk danske forældre i skolen var hastigt på vej nedad. 

Det bekymrede dig. 

Du frygtede, at det danske samfund ville blive opdelt, når børn samlede sig i bestemte skoler. 

De fælles værdier ville forsvinde.  

Din familie var lidt betænkelig ved, at du skulle være integrationsminister. 

De frygtede, at du ville blive slidt op af sager med ulykkelige mennesker, der kom i klemme i reglerne.  

Det gik faktisk sådan, at du i 2003 blev kåret til den mest populære minister efter statsminister Anders Fogh Rasmussen. 

Du beholdt det svære ministerium i næsten fire år, før du kom tilbage til Undervisningsministeriet.     

Da Venstre vendte tilbage til magten i 2015, blev du kulturminister. 

Du tog initiativ til at oprette en Danmarkskanon med danske værdier for at synliggøre vores kulturelle fællesgods.   

Du var tilfreds med alle de værdier, der kom med i kanonen – med undtagelse af ”hygge”. 

Det minder dig lidt for meget om ”Tornerosedanmark” som du ynder at kalde dit fædreland, når vi er lidt for selvfede.

I de perioder, hvor du ikke var minister, indtog du andre fremtrædende poster. 

Fra 2011 til 2015 var du medlem af Folketingets Præsidium. 

Og så har du to gange været præsident for Nordisk Råd – i 2011 afløste du for øvrigt mig, da jeg blev minister. 
-----
Du er en politiker, der toner rent flag. 

Du tør tage et standpunkt, selv om du ved, det ikke er populært.

Du er liberal.
Du har rod i Højskolevenstre. 

Ord som frihed, frivillighed, foreninger og frisind står dit hjerte nært. 

Dit ideologiske udgangspunkt var fra starten tindrende klart. 

Allerede før du kom i Folketinget, havde du skrevet nogle bøger, der ruskede op i tidsånden med tendenser til kollektivisme.   

Men man tager fejl, hvis man tror, du er en enegænger, der fravælger fællesskaber. 

EU har en varm ven i dig. 

Du ærgrer dig over, at EU og Europa-Parlamentet ikke fylder mere i den danske offentlighed. 

Vi har jo begge siddet i Europa-Parlamentet, og jeg deler din frustration over, at de danske medier ikke interesserer sig mere for det, der sker i Bruxelles. 
Det nordiske er et andet fællesskab, som du har et blødt punkt for. 

Når Nordisk Råd holder sessioner, er du en ivrig og flittig debattør. 

Du er kendt for at gøre dit til, at det skal være nemmere for borgerne i de nordiske lande at arbejde og bevæge sig frit mellem landene i Norden.   
------ 
Du er debattør med vid og engagement.
  
Du fletter gerne et Grundtvigcitat ind i dine argumenter, når du skal sætte trumf på.  

Og du er ikke bange for at bruge stærke ord. 

Typiske plusord hos dig er ”eksemplarisk”, ”forbilledligt”, ”flid” og ”foreningsdanmark”, mens du modsat ikke lægger fingrene imellem, når der er noget, du ikke kan lide. 

Så er det ”et flop”, ”ligegyldigt”, eller ”skammeligt”. Klar tale. 
   
Din glæde ved den folkelige debat førte til, at du gav inspiration til folkemødet på Bornholm efter svensk forbillede. 

Det har været en kæmpe succes siden 2011. 

Bornholmerne er så glade for initiativet, at de har opkaldt en vej efter dig i Allinge. 

Som du ved, er det meget usædvanligt at opkalde et sted efter en nulevende person. 

Men det går nok. 

Du lovede ved afsløringen, at du ville opføre dig pænt resten af livet, så bornholmerne ikke kom til at skamme sig over dig.  

Jeg vil i hvert fald holde øje med dig i resten af din tid som folketingsmedlem. 

Fra formandsstolen vil jeg følge dine altid velargumenterede taler. 

Du kommer til at få dit helt eget afsnit i Folketingets historie.  

Tillykke med de mange år i Folketinget.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags