Skip to content

Helle Thorning-Schmidts tale ved formandsvalget

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Helle Thorning-Schmidt
Formand for Socialdemokratiet

Dato

Sted

Vega, København

Tale

Socialdemokraterne er tilbage!

Kære venner

Socialdemokraterne er tilbage!!

Vi er klar til at genoptage kampen for at sikre et bedre og mere retfærdigt samfund for hver eneste dansker.

Jeg er glad og overvældet over jeres tillidserklæring. Jeg er bevæget og dybt, dybt taknemmelig.

Til hver eneste socialdemokrat vil jeg gerne sige: Jeg lover at passe godt på vores parti. Jeg vil slide og slæbe hver eneste dag, for at gøre mig fortjent til den tillid I har vist mig.

***

Jeg vil gerne takke de tusindvis af socialdemokrater, der har taget del i den intensive debat om kursen for vores parti.

Ved at møde op til debatmøder og være med til at påvirke vores debat har I skabt et nyt gennembrud for demokrati og åbenhed i dansk politik.

Der er faldet nogle knubbede ord her og der, sådan er det i kampens hede. Men det kan ikke bringe skår i det overordnede indtryk:

Vi har nu sagt endegyldigt farvel til billedet af Socialdemokratiet som topstyret og betonagtigt.

Vi har givet Danmark et forbilledligt eksempel på, hvordan et moderne parti tør tage de svære diskussioner og give konkret indflydelse til hvert eneste medlem.

Jeg vil gerne sige tak til Frank. Det er jo kun os to, der ved hvordan det virkelig har været på landevejen. Forleden kørte vi sammen i din bil fra Holstebro til Ålborg. Og da talte vi om, at lige meget hvad der sker, kan vi hver især være stolte af at have ført en god kampagne og være stolte over at have været med til at give vores parti fornyet energi.

Jeg takker dig for en fair, konstruktiv og engageret valgkamp på mere end tyve debatmøder med tusindvis af medlemmer. Vi kan begge være stolte i dag.

***

Debatten er forbi. Medlemmerne har talt.

Vi spurgte jer, hvilken vej I ønskede, at vi skulle gå.

I har svaret, at I deler det krav om fornyelse, der er i befolkningen til socialdemokraterne.

I har svaret med et krav om et generationsskifte i socialdemokraternes ledelse.

I har klart og tydeligt svaret, at socialdemokraterne skal arbejde for at skabe holdbare løsninger for alle danskere. At vores resultater skal skabes på midten, med hjertet til venstre. At vi skal turde være modige og ambitiøse i vores politik.

Og I har én gang for alle, sagt et klart og rungende nej til fløjdannelser, kaffeklubber og intrigemageri i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

Kære Socialdemokrater, jeg har hørt jeres svar!

Og med jeres stærke, direkte mandat i ryggen har jeg de bedste muligheder for at opfylde kravet: At skabe en ny begyndelse for socialdemokraterne; at begynde vores rejse, mod nye, optimistiske tider for vores parti og for Danmark.

Jeg vil gerne sige til alle medlemmerne af den socialdemokratiske folketingsgruppe; dette resultat forpligter.

Vi har vist danskerne, at socialdemokraterne kan debattere åbent med hinanden om vores kurs. Det er en styrke – ikke en svaghed.

Nu skal vi vise danskerne, at det vi står sammen om, og det vi har til fælles, er langt stærkere end det, der skiller os.

Nu skal vi række ud til de mange danskere, der har sympati for os. Vi skal vise i ord og i gerning, at vi er mere optagede af dem og deres bekymringer og deres forhåbninger end vores eget interne ævl og kævl.

Befolkningen forventer det af os. Medlemmerne forventer det af os.

Jeg kræver det af jer:

Fra i dag står socialdemokraterne sammen.

Der er plads til – og brug for – alle, der vil være med og tage fat på de store opgaver, der ligger umiddelbart foran os. De, der ikke vil være med, må blive hjemme.

Og der er opgaver nok.

Vi skal påvirke forhandlingerne om kommunalreformen.

Vi skal arbejde for et klart dansk ja til den traktat, der skal lægge rammerne om det europæiske samarbejde i mange år fremover.

Og vi skal vinde borgmesterposter ved kommunalvalget. Fordi vi ved, at det er socialdemokratiske borgmestre, der er de bedste til at sikre, at folkeskolen forbedres, at hjemmeplejen fungerer, og at hver enkelt dansker får større tryghed og flere valgmuligheder i hverdagen. Det vil jeg slås for – side om side med jer – for at sikre et godt valg til november.

***

Det socialdemokratiske projekt i det 21. århundrede handler mere end noget andet om at skabe trygge rammer for alle danskere i en tid, hvor alting hastigt forandres og fremtidssikre vores velfærdssamfund i globaliseringens tidsalder. Udfordringerne er mange:

Vi står i en situation, hvor tusindvis af job risikerer at flytte ud over de kommende år.

Derfor vil vi skabe mere tryghed for den fabriksarbejder, der gennem et langt liv har arbejdet hver dag og pludselig oplever, at hendes job flytter til udlandet Hun har krav på, at vi er der. At vi giver hende ret til uddannelse eller omskoling. At vi gør alt, hvad der står i vores magt for at skabe nye job til erstatning for de job, der forsvinder.

Vi står i en situation, hvor kravene til uddannelse bliver større og større, mens den fælles folkeskole er bliver mere og mere nedslidt, og får pålagt stadig flere opgaver.

Derfor vil vi skabe et stærkere, fælles fundament under hvert enkelt barn. Vi skal investere i vores folkeskoler og gøre undervisningen bedre, så intet barn forlader skolen uden at kunne læse og skrive. Intet barn skal lades i stikken.

Vi står overfor at skulle indrette de offentlige systemer, så de imødekommer de stigende krav fra den enkelte borger, samtidigt med at vi tiltrækker kvalificeret arbejdskraft.

Derfor vil vi skabe en stærk offentlig sektor, med udviklingsmuligheder for hver enkelt offentlig ansat og med valgmuligheder for hver enkelt dansker.

Kære venner: Fremtiden tilhører dem, der kan overkomme de mange udfordringer, der kan skabe tryghed for hver enkelt dansker – uden at skabe et delt Danmark – uden at sætte vores velfærdssamfund over styr. Det kan socialdemokraterne.

***

Vi har valgt, at holde dette møde i samme ånd som vores urafstemning. I fuld åbenhed.

Vi har inviteret hele den danske befolkning hjemme i stuerne med til denne nye begyndelse for Socialdemokraterne.

Det har vi gjort, fordi vi er overbeviste om, at utroligt mange danskere gerne vil være med i vores nye begyndelse; at mange danskere gerne vil gå fremtiden i møde sammen med os.

Derfor vil jeg gerne sige noget direkte til hele Danmarks befolkning. Og især til de mange danskere, der tidligere har stemt på socialdemokraterne, men har flyttet krydset ved de sidste par valg:

Jeg har mødt så mange af jer gennem de sidste to-tre måneder. Jeg har fået bunkevis af e-mails om, hvorfor I forlod os.

Mange af jer har fortalt mig, at I synes, at vi været en skygge af os selv gennem de senere år. At vi hele tiden tænkte i systemer og kasser i stedet for i mennesker. At vi har været optaget af andre problemer end dem, I møder i jeres hverdag.

Kort sagt: Mange af jer har følt, at Socialdemokraterne har svigtet jeres tillid.

I aften har jeg ét klart budskab til alle jer: Vi har hørt jer. Vi har forstået jer.

Hvis I vil gi' os chancen for at skabe en ny begyndelse, så lover jeg, at I vil opleve, at socialdemokraterne lytter og taler direkte med jer, om de problemer I møder i hverdagen. I vil aldrig mere opleve, at socialdemokraterne snakker udenom eller mister jordforbindelsen.

Giv os en ny begyndelse. Så vil vi knokle for at gøre os fortjent til jeres tillid, hver eneste dag.

***

Kære venner

I aften er en ny begyndelse for vores parti.

Vi ved, at det ikke bliver en let opgave. Vi ved, at der vil være forhindringer undervejs. Vi ved, at pessimisterne vil sige, at vi aldrig når frem.

Men vi vil nå frem.

Vi når frem, fordi vi stadig har visionen om, at give alle mennesker mulighed for at realisere deres drømme og håb.

Fordi vi aldrig vil opgive kampen, men altid gå målrettet videre, så længe der er mennesker i det her samfund, der ikke får en retfærdig og rimelig behandling.

Og når generationerne efter os om 100 år skal skrive vores historie, vil de kunne konstatere, at det, på trods af dommedagsprofeterne og mørkemændene, endnu engang blev socialdemokraternes århundrede.

***

I har i dag givet mig den opgave at gå forrest, når vi sammen tager de næste skridt i vores store projekt.

Og jeg vil stolt bære faklen videre og i fællesskab med hele partiet udstikke retningen for de næste skridt i velfærdssamfundets udvikling. Med ydmyghed over ansvaret, men også med en stålsat vilje til at skabe resultater.

I dag, den 12. april, er en ny begyndelse for socialdemokraterne. I dag tager vi de første skridt mod fornyet optimisme og fremgang.

Jeg er sikker på, at mange danskere vil gå med os ind i fremtiden.

Tak.

Kilde

Kilde

www.jyllands-posten.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags