Skip to content

Harald Børstings 1. maj-tale

Mogens Engelund

Om

Taler

Harald Børsting
Formand for LO

Dato

Sted

Tale

I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne.
Tak for jeres indsats.
Tak, fordi I hver dag skaber værdi for det her samfund.
Tak, fordi I hver dag beviser, at det betaler sig at forsørge sig selv og gå på arbejde.
I LO er vi repræsentant for én million LO-lønmodtagere. Lønmodtagerne, som gør det vi er bedst til; Vores arbejde. Vi gør det med stolthed.
Vi gør det med ære.
Vi gør det, fordi det kan betale sig.
I Danmark er vi mere end 2,5 millioner lønmodtagere, som går på arbejde hver dag. Hver dag skaber vores arbejdsindsats værdi for mere end 6,5 milliarder kroner.
Det er et regnestykke, der giver mening.
Et regnestykke, som er forudsætningen for velfærd i Danmark.
Betaler sig at arbejde
Det med at gå på arbejde vil jeg gerne blive ved.
For diskussionen om, hvorvidt det kan betale sig at arbejde, er igen blusset op. 
Endnu en gang står Venstre og arbejdsgiverne bag.
Dansk Arbejdsgiverforening har senest fremlagt et forslag om at skære i de sociale ydelser for at gøre det mere attraktivt at arbejde.
Heldigvis viser en ny måling fra LO, at kun hver 7. dansker støtter det forslag. Flere end tre gange så mange synes, at det er en decideret dårlig idé. 
Det er det også.
Vi skal ikke tage fra dem, som i forvejen har allermindst.
Det er ikke det, som får dem i arbejde.
I stedet skal vi fokusere på en forebyggende og social indsats på at få skabt job, sikre uddannelse og stable et ordentligt arbejdsmiljø på benene. 
Den her diskussion hænger mig ud af halsen. Det gør den af to årsager. 
For det første, fordi det irriterer mig, at Venstre og arbejdsgiverne har fået patent på diskussionen.
Det er ikke deres dagsorden – men vores.
Selvfølgelig skal det betale sig at arbejde. Det gør det også! 
Det fører mig videre til min anden pointe, nemlig at diskussionen er kørt af sporet. Det er og forbliver en borgerlige myte, at det ikke kan betale sig at arbejde i Danmark!
En gennemgang af industriens overenskomst og overenskomsten for butiksansatte viser, at indkomsten ved arbejde til mindstelønnen ligger betydeligt over dagpengeniveauet, når man ikke glemmer at regne alt det med, overenskomsterne sikrer. Det gælder pension, tillæg, ekstra ferie m.m.
En anden gennemgang viser, at en lavtlønnet LO-familie, der bor til leje med tre børn, har en gevinst ved at være i arbejde på næsten 6.000 kr. om måneden sammenlignet med en situation, hvor begge var på kontanthjælp.
Tilsvarende har en familie med to gennemsnitlige LO-arbejdere over 11.000 kr. ekstra til rådighed om måneden.
Venner!
Vi skal have erobret den her dagsorden tilbage.
Vi skal have tilbagevist de borgerliges myter.
Og nu jeg er ved de borgerlige, så har jeg det ærligt talt også lidt svært ved at tage det seriøst.
Jeg mener ... Det klinger da lidt hult, at netop Lars Løkke skal belære os andre om, hvad der betaler sig.
Ja, det eneste han skal lære, er vel at betale for sig selv! Men kan vi forvente andet af ham?
Lad os lige remse hans resultatliste op:
• Han halverede dagpengeperioden og gjorde det sværere at genoptjene ret til dagpenge.
• Han tabte næsten 100.000 arbejdspladser.
• Han udhulede efterlønnen.
• Han gav privathospitalerne og bankerne lommepenge, mens danskerne stod uden arbejde, og Danmark kom under lup i EU.
• Han fjernede penge til efteruddannelse, skabte et råddent beskæftigelsessystem og lod de unge kæmpe alene i kampen for en praktikplads.
Hans ”resultatliste” er lang.
Måske han er undtagelsen, der bekræfter reglen? 
Det er nemlig helt sikkert, og ikke til diskussion, at den eneste i dette land, som det ikke har kunnet betale sig at have i arbejde, har været Lars Løkke Rasmussen!
Danmark på rette spor
”Vi ligger i smult vande”, som Anker ville have sagt det.
• Nye virksomheder slår dørene op, og nye stillinger ryger på opslagstavlen.
Siden maj 2013 er der skabt 49.000 lønmodtagerjob.
• Arbejdsløsheden er faldet i rask tempo, og dansk økonomi er i bedring.
• Vores unge har fået en uddannelsesgaranti, og der er kommet flere penge til uddannelse og efteruddannelse.
• Der er iværksat initiativer til bekæmpelse af social dumping og til styrkelse af et bedre arbejdsmiljø.
• Reformer og vækstpakker har rustet os til fremtiden.
• Vi har fine og flotte resultater på overenskomsterne.
• Og et forhøjet fradrag for fagforeningskontingent har styrket vores danske model.
Venner,
Regeringen har fået rettet skuden op efter et borgerligt forlis, og vi er på sikker vej. Meget går i den helt rigtige retning.
Lige om hjørnet venter et folketingsvalg.
Et valg, som bliver afgørende for, hvilken retning skibet skal sejle. 
I LO og FTF er vi gået sammen i et historisk partnerskab for få indflydelse på, hvilken retning Danmark skal i.
Vi vil sætte lønmodtagernes virkelighed og hverdag på den politiske dagsorden. Deres ønsker til fremtidens Danmark skal tages alvorligt.
Derfor har vi fremlagt 22 politiske forslag til et stærkere Danmark.
• Vi vil have stærke virksomheder, som kan konkurrere i en globaliseret verden.
• Vi vil have en velfungerende offentlig sektor, som bidrager til vækst.
• Vi vil have en økonomisk politik, der aktivt fremmer beskæftigelsen og skaber job.
• Vi vil bekæmpe social dumping.
• Og så vil vi have, at vores arbejdsløse skal have bedre og flere muligheder for uddannelse.
Venner,
Hvad er alternativet?
Godt spørgsmål ...
For det kan jo åbenbart både være en flok kunstnere og gøglere med Uffe Elbæk i spidsen – eller den borgerlige fløj med Løkke og co.
Jeg er ikke tryg ved nogen af delene.
Tænk hvis Joachim B. Olsen blev beskæftigelsesminister? Inger Støjberg blev justitsminister? Og Kristian Thulesen Dahl blev finansminister?
Joachim B. Olsen vil støde alle fra sig. 
Inger Støjberg vil støje alle og sig selv døv. 
Og Dansk Folkeparti?
Jooo ...
Dansk Folkeparti har utrolig travlt med at love guld og grønne skove, og mindre travlt med at fortælle, hvordan det skal finansieres. 
Men jeg kan love jer en ting, og det er, at hvis man stemmer på Dansk Folkeparti – så får man Lars Løkke som statsminister.
Husk det!
Venner,
Jeg gi’r ikke meget for de borgerliges udmeldinger. 
Slet ikke når deres strategi er, at de kun vil fremlægge politik, som også skal være gældende efter valget.
Det er måske derfor, de ikke vil lægge noget frem? 
Hverken om dagpenge, kontanthjælp, eller hvordan de fortsat vil sikre, at Danmark uddanner sig og får skabt job.
Men som alle ved, så buldrer tomme tønder mest! Desværre!
Dagpenge
Venner,
Vi kender forskellen på rød og blå blok.
Vi ved, hvem der vil gøre noget for lønmodtagerne.
Vi ved, hvem der vil sikre vækst, investeringer og job.
Vi ved, hvem der vil sikre uddannelse og efteruddannelse.
Og vi ved, hvem der vil sikre, at der kommer en ny løsning på situationen om dagpengene.
Som lønmodtagernes stærkeste repræsentant har LO i samarbejde med FTF spillet ni principper på banen for et nyt dagpengesystem.
Principper, som vi mener en kommende regering bør basere forhandlingerne på. Det vigtigste for os er:
• At langt færre fremover opbruger deres dagpengeret.
• At det bliver nemmere at genoptjene dagpengeretten.
• At reglerne bliver mere gennemskuelige.
• Og at det gøres attraktivt at tage kortvarige og atypiske job.
Jeg ved, vi er enige med jer.
Vi har nemlig spurgt lønmodtagerne. Og et flertal mener:
• At et nyt dagpengesystem skal sikre, at færre mister retten til dagpenge.
• At de nuværende regler er for indviklede.
• Og at det er vigtigt, at et nyt dagpengesystem gør det lettere at optjene retten til dagpenge.
Vi har et ansvar.
For hinanden, og for at dette samfund tager hånd om dem, som står på kanten. I LO går vi foran for lønmodtagerne.
Dem, som står på kanten, skal hentes tilbage til fællesskabet.
Jeg er glad for, at vi står sammen om det.
Afslutning
I dag mindes vi fortidens kampe for lønmodtagerne. 
Lad os i dag tage sidemanden i hånden og love, at kampen ikke er slut. Vi skal social dumping til livs.
Vi skal skabe vækst og arbejdspladser.
Vi skal sikre vores unge og ældre praktikpladser og uddannelse.
Det kommende folketingsvalg handler ikke kun om at sætte et kryds. 
Det handler om at sætte krydset det rigtige sted – dér hvor visionen for Danmark står stærkest.
En vision, hvor de rige og privilegerede ikke render med det hele. 
En vision, hvor vores samfund er bygget på solidaritet med dem på kanten af samfundet. En vision, hvor lønmodtagerne fortsat står vagt om vores velfærdssamfund og udvikler det. Og en vision, hvor det altid betaler sig at arbejde.
Vi har meget, der skal gøres.
Jeres indsats er nøglen til at nå dertil. For sammen skaber vi værdi. 
God 1. maj!

Kilde

Kilde

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret