Skip to content

H.M. Dronning Margrethe II’s tale til festmiddagen i Christian VII's Palæ på Amalienborg

Keld Navntoft, Kongehuset

Om

Taler

H.M. Dronning Margrethe II
Dronning af Danmark

Dato

Sted

Christian VII's Palæ, Amalienborg

Tale

Deres Majestæter,
Det er en stor glæde for mig igen at kunne byde Norges Konge og Dronning hjerteligt velkommen i Danmark. Stærke bånd knytter vore lande sammen. Båndene mellem vore familier er lange og nære, og vort personlige venskab har vokset sig stærkt igennem de mange år, vi har kendt hinanden.
Norge og Danmark er som to søskende. Ikke blot deler vi en lang historie, men sammen med det øvrige Norden er vi også fælles om grundlæggende værdier. Kultur og sprog understøtter og styrker vor fællesnordiske identitet. Vi erkender, at uddannelse, innovation og forskning er fremtidens fundament. Mobilitet og integration sikrer, at vi kan studere, rejse, arbejde og etablere virksomheder hos hinanden. Vore demokratiske og inkluderende samfund, hvor alle borgere deltager og alle har ansvar og rettigheder, er stærke samfund, som er indstillet på at håndtere selv de største udfordringer.
Det tætte forhold gør sig også gældende internationalt, hvor vi i mange henseender følger den samme vej. Der bliver ofte set mod de nordiske nationer, når der skal findes løsninger på globale udfordringer. I Norge såvel som i Danmark er vi parate til at tage ansvar, når der kaldes. Vi er fast besluttede på at være med til at finde gode, bæredygtige løsninger for fremtiden. Vi står over for mange af de samme udfordringer, over for de samme ændringer i klimaet, behovet for sikring af freden, og vore befolkningers fortsatte sundhed og udvikling. I løbet af Deres Majestæters besøg i Danmark vil flere af disse emner og ikke mindst bidrag til løsninger blive berørt. Temaet for erhvervsprogrammet er derfor: ”Sammen om en bæredygtig fremtid”.
Vi har i Norden den ambition frem mod år 2030, at vi skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Det er at stile højt, og det kommer ikke af sig selv. Det vil medføre ændringer i vores livsstil, i vores produktion og forbrug, en større bevidsthed om at sikre balancen mellem anvendelse og bevaring af naturens ressourcer. Det mål når vi kun, hvis vi alle bidrager. Samarbejde er afgørende og dansk-norsk erhvervsliv kan spille en helt central rolle.
Deres Majestæter er kommet sejlende hertil med kongeskibet Norge, og nu pryder skibet Københavns Havn. I morgen vil de to kongeskibe Dannebrog og Norge ankomme til Århus som et smukt symbol på de søfartsnationer, vore to lande altid har været. Jeg er glad for, at Kronprinsparret ledsager Deres Majestæter på denne del af besøget.
Norge og Danmark er stolte søfartsnationer og den maritime sektor er blandt de vigtigste sektorer i begge vore lande.
Danske og norske skibe har igennem mange århundreder besejlet verdenshavene. Skibsfarten har bragt velstand til vore lande og selvom det er containerskibe snarere end fuldriggere, der dominerer havene, er der også her plads til forbedring. Skibsfarten sætter et stort aftryk på CO2-udledningen, og erhvervet er helt klar over det ansvar, det har, for at medvirke til at finde muligheder for en mere bæredygtig måde at drive skibsfart på.
***
Det er mig en stor glæde, at det norske besøg afsluttes med et besøg i Lejre, hvor jeg glæder mig til, at Deres Majestæter skal opleve den genskabte Kongehal. At se fund fra svundne tider som spor i jorden eller som glimtende guld i en montre kan ikke måle sig med at træde ind i et rum skabt af de samme materialer og i de samme mål som for mere end 1000 år siden.
Deres Majestæter,
Det er vist ingen hemmelighed, at jeg nærer ganske særlige følelser for Norge. Jeg har lige siden jeg var ganske ung holdt vinterferie i Norge, og jeg har, takket være jer, kære Harald og Sonja, lært mange egne af Norge at kende. Derfor er det en særlig glæde at have jer på officielt besøg, og at kunne vise jer blot lidt af den gæstfrihed, som I så mange gange, også privat, har vist mig.
I kender begge Danmark godt; du, Harald, har især i dine yngre år deltaget i mange kapsejladser på Øresund, og Sonja, du har især i de senere år ganske diskret tilbragt adskillige dage i Danmark, hvor du har fordybet dig i din kunst. Du har skabt fine kunsttryk og du har udviklet dine evner indenfor keramikken, som jeg i høj grad beundrer. Gid du må have glæde af det mange år endnu.
Deres Majestæter, det er mit ønske, at dette officielle besøg må blive mindeværdigt, og at det vil tjene til at understrege de stærke venskabs- og slægtsbånd, der knytter vore lande sammen.
Jeg udbringer en skål for Norge og det norske folk, for det norske Kongehus og for Deres Majestæter Kong Harald og Dronning Sonja med ønsket om lykke og fremgang for Norge og det norske folk.

Kilde

Kilde

kongehuset.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Tags