Skip to content

H.M. Dronning Margrethe II's tale i anledning af statsbesøg fra Spanien

Keld Navntoft, Kongehuset

Om

Dato

Sted

Christiansborg Slot, København

Tale

Deres Majestæter,
Det er med stor glæde, at jeg i dag byder Deres Majestæter Kong Felipe og Dronning Letizia hjerteligt velkommen til Danmark. 
Dette besøg markerer ikke alene de mange nære forbindelser mellem det spanske og det danske folk, men også de varme relationer mellem vore to familier. Jeg mindes med glæde Deres Majestæters storslåede bryllup i Madrid i juni 2004, som min afdøde mand Prins Henrik og jeg havde den oplevelse at deltage i. 
Selvom der kan synes langt mellem det solbeskinnede Spanien og det vindomsuste Danmark, betyder afstanden mellem vore lande i dag mindre end nogensinde. 
Spanien er et velstående og moderne samfund, stærkt forankret i det europæiske og transatlantiske samarbejde. Spanien hylder de samme værdier og nærer de samme ambitioner, som også vi gør. 
Der står samtidig respekt om det spanske kongehus’ vigtige bidrag til demokratiets forankring i landet, og for den fine balance, det spanske kongehus rammer ved på én gang at videreføre fortidens smukke ritualer og samtidig orientere sig mod nutid - og fremtid. 
Den fremtid, som jeg er sikker på også den spanske Kronprinsesse Leonor, der netop er fyldt 18 år, vil bidrage aktivt til. 
Når vore to lande i dag er tættere forbundne end nogensinde før, kan en del af forklaringen måske være, at Spanien og Danmark i disse år er stillet over for mange af de samme udfordringer. 
Én af de vigtigste er nok de forandringer, vi ser i klimaet. Forandringerne viser sig på forskellig vis i vore to lande, men understreger i begge tilfælde nødvendigheden af en gradvis omstilling til grønne energiformer.
Vi finder også fællestræk i vores tilgang til udfordringerne, som kan skyldes, at vi begge er stolte søfartsnationer:
Vi har mod på at gå forrest og vi er rede til forandring.
Og vi har en stærk tro på mulighederne i et samspil mellem naturens kræfter og de teknologiske fremskridt.
Langt tilbage i historien har sejlads, opdagelsesrejser og kontakter med omverdenen kendetegnet begge vore lande. 
Da de danske vikinger drog på togt omkring årtusindskiftet, nåede de også Spanien. Vikingernes ankomst markeres stadig ved lokale festligheder med dansk deltagelse enkelte steder i Spanien - nu under mere venskabelige former.
Siden vikingernes togter har forbindelsen været præget af fredelig sameksistens. Så fredelig, at en enkelt undtagelse er blevet en historie i sig selv.
Da Napoleonskrigene rasede i Europa, valgte en lille by i det nordlige Andalusien at gå skridtet videre og erklære krig mod det danske Kongerige.
Da Napoleon faldt, var dette glemt, indtil en lokal spansk arkivar ved et tilfælde faldt over krigserklæringen. I dag har vi for længst sluttet fred i denne blodløse papirkrig, der i teorien varede hele 172 år.
Napoleonskrigene kom også til at danne baggrund for et særegent, men ikke ubetydeligt kulturmøde mellem vore to lande.
Under krigen marcherede tusindvis af allierede spanske soldater over den dansk-tyske grænse. De spanske soldater gjorde et stort indtryk ved deres livlige og anderledes væremåde, og den dag i dag er der slægter i Danmark, som godt véd, at en spansk soldat efterlod sig synlige spor i form af mørke øjne og sorte lokker!
Spanien har i generationer været danskernes foretrukne rejsemål - for nogle danskere sågar en ny bopæl. 
Ferierejser til Spanien i 60’erne og 70’erne blev for mange danskere det første møde med det store udland. Og solen, varmen, og den gæstfrihed de mødte, gav mange danskere inspiration og lyst til at drage videre ud i verden. 
Sådan blev Spanien for mange landet, der åbnede døren til en hidtil ukendt  kulturkreds, som også omfatter store dele af Latinamerika.
I de senere år oplever vi, at stadig flere spaniere har vendt blikket mod nord. At Danmark tilbyder muligheder, som virker dragende på særligt unge spaniere, er meget glædeligt.
Antallet af spaniere, der kommer til Danmark og finder arbejde, er over de sidste ti år mangedoblet. Uanset, om de slår sig ned i Danmark eller de på et tidspunkt vender hjem igen, er de med til at gøre vore fælles bånd stærkere. 
Spanien indtager en vigtig rolle i Europa. Landet varetager i dette halvår formandskabet for Rådet i Den Europæiske Union og er i stigende grad blevet en nær og vigtig samarbejdspartner for Danmark. 
Vi står sammen i vore bestræbelser på at sikre fred og stabilitet i en usikker verden og på at skabe økonomisk og social fremgang for befolkningerne i Europa. Begge lande tager et ansvar, når der kaldes, og deltager aktivt i at finde svar på de globale udfordringer. Sidste år stod vores regeringschefer skulder ved skulder under et fælles besøg i Ukraine.
Også interessen for at knytte kommercielle bånd stiger i disse år. Samhandlen mellem Danmark og Spanien er på blot de seneste fem år vokset markant. Danske virksomheder ser et betydeligt potentiale i Spanien og investerer i stadig større grad. Det gælder ikke mindst inden for udvikling og produktion af grøn energi, hvor begge lande har både stærke ambitioner og kompetencer. 
Deres Majestæter,
Forholdet mellem Danmark og Spanien har næppe været tættere end i dag. 
Med beundring har vi fulgt Deres Majestæters utrættelige virke for Spanien og det spanske folk. Det er mit håb, at disse dage i Danmark yderligere vil befæste venskabet mellem vore lande og folk og mellem vore to nærtforbundne slægter. 
Med ønsket om lykke og fortsat fremgang for Spanien og det spanske folk, hæver jeg mit glas for at udbringe en skål for Deres Majestæt Kong Felipe og Deres Majestæt Dronning Letizia.

Kilde

Kilde

kongehuset.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret