Skip to content

H.M. Dronning Margrethe II's tale i anledning af statsbesøg fra Kina

Keld Navntoft, Kongehuset

Om

Taler

H.M. Dronning Margrethe II
Danmarks regent

Dato

Sted

Christiansborg Slot

Tale

Hr. Præsident og fru Liu,Det er med meget stor glæde, at Prinsgemalen og jeg kan byde Kinas præsident og fru Liu velkommen til Danmark.Som det første kinesiske statsbesøg i Danmark nogensinde er Deres besøg i sandhed historisk. Det er en stor glæde for mig på Danmarks og det danske folks vegne at byde velkommen til præsidentparret fra verdens folkerigeste nation.Det danske folk nærer stor respekt og beundring for Kinas kultur og historie. Vi er imponerede over, hvordan Kina med flid og ihærdighed på så mange områder har opnået stor fremgang over de seneste godt tre årtier. Jeg ved, at De, Hr. Præsident, har spillet en vigtig rolle i denne udvikling, ikke mindst efter at De i 1982 i en alder af blot 39 år blev det yngste medlem af Centralkomitéen.Prinsgemalen og jeg besøgte Kina i september 1979. Vort besøg fandt sted netop da Deng Xiaoping ophøjede læresætningen om at ’søge sandhed fra kendsgerninger’ til officiel kinesisk politik. Det var med til at omsætte det kinesiske folks flid og kreativitet til stor fremgang. Min mand og jeg har mange gode minder fra vort besøg i Kina, ikke mindst om den gæstfrihed og venlighed, som mødte os overalt, og som gjorde et stort indtryk på os.Siden dengang har både Prinsgemalen og mine to sønner, Kronprins Frederik og Prins Joachim gentagne gange besøgt Kina og rejst i mange egne af det store rige.Det dansk-kinesiske venskab er gammelt og stærkt. Der går en ubrudt tråd af venskab fra dagens statsbesøg og tilbage til vore første officielle kontakter for snart 350 år siden, da skibet Fortuna efter to års sejlads nåede Kina i 1676 og med sig havde et brev fra min forfader Christian den 5. til kejser Kangxi [kang-sji]. Danmarks diplomatiske tilstedeværelse i Kina har som det eneste land i verden været ubrudt siden 1908 og har vist sin styrke – også i vanskelige perioder. Som et af de første vestlige lande indledte Danmark og Folkerepublikken Kina diplomatiske relationer den 11. maj 1950. Og i 2008 indgik Danmark og Kina et omfattende strategisk partnerskab, som blev startskuddet til en uddybelse af vort venskab og samarbejde indenfor en lang række områder.I årenes løb har den gensidige tillid vokset sig stadig stærkere. Vi er i dag enige om værdien af dialog og samarbejde, også der, hvor vi måske ikke altid er ganske enige. Det er et tegn på et stærkt venskab, som vi sammen skal værne om.Globaliseringen og den gensidige afhængighed gør vore samfund rigere og mere dynamiske. Det er til gavn for alle. Men det betyder også, at problemer og udfordringer bliver grænseoverskridende og skal løses i fællesskab. I disse år er ingen udfordring vel mere aktuel end klimaforandringerne og global opvarmning. Her har Danmark og Kina meget at vinde ved at stå sammen i bestræbelserne på at imødegå klimaforandringer.Kinesere siger ofte, at Danmark er et rigtigt eventyrland. Det skyldes selvfølgelig ikke mindst vores store nationaldigter H.C. Andersen. Som et tegn på vort venskab tog en af hans mest kendte eventyrfigurer – og et af vores nationalsymboler - Den Lille Havfrue i 2010 på sin første udlandsrejse, da hun var midtpunkt i den danske pavillon på EXPO 2010 i Shanghai.Men faktisk var Kina et eventyrland for os, førend Danmark blev det for Dem. Europas første møder med Kina og de fantastiske beretninger om Kina affødte både nysgerrighed og beundring. Den blev ikke mindre ved synet af de varer og forfinede genstande, som handelskompagnierne bragte med sig fra Kina. Her tænker jeg ikke kun på banebrydende opfindelser som kompas, krudt, papir og bogtryk - men også the, silke, porcelæn og lakmøbler. Af de gamle rejseberetninger fra Kina kan man også læse om Kinas rigdom og om kinesernes venlighed og stræbsomhed. Det billede genkender vi i dag hos de 10.000 borgere af kinesisk herkomst, som er en skattet del af vort danske samfund.Også H.C. Andersen var fascineret af Kina, som det bl.a. kom til udtryk i hans selvbiografiske bog ’Mit livs eventyr’. Her skriver Andersen selv fra sin barndom: ”Jeg havde hørt af en gammel Kone, som skyllede tøj i åen, at kejserriget Kina lå lige her under Odense å, og nu anså jeg det for slet ikke umuligt, at en måneklar aften, som jeg der sad, kunde en kinesisk prins grave sig igjennem jorden op til os, høre mig synge og saa tage mig ned til sit kongerige, og gjøre mig rig og fornem, men saa igjen lade mig faae Lov til at besøge Odense, hvor jeg vilde boe og bygge et Slot“. H.C. Andersen fik aldrig bygget noget slot i Odense. Til gengæld rejste han med sine eventyr et værk, som med tårne og tinder kan ses til verdens ende, ja helt til Kina.Således er der noget eventyrligt over mødet mellem Kina og Danmark. Men begge står vi også i en virkelighed med mange udfordringer. Det gælder ikke mindst det forhold at sikre et bedre miljø og adgang til rene og vedvarende energiformer og ønsket om at indrette vore samfund og byer på en mere bæredygtig måde. Det forestiller jeg mig, at netop De, fru Liu, der jo har udmærket Dem gennem arbejdet med byplanlægning i Beijing, en af verdens største byer, måske har bedre forudsætninger for at forstå end de fleste af os.Vore fælles udfordringer gælder også arbejdet med at fremme befolkningens sundhed og velfærd, herunder at tage vare på den gruppe af ældre, som har ydet deres til at opbygge samfundet, og som vi nu skylder den bedste omsorg. Sundhed handler også om sikre og sunde fødevarer; og endelig – som grundlag for at opnå fremskridt – at fremme og forbedre vilkårene for forskning og uddannelse. Områder, som alle er essentielle for at skabe bæredygtige og harmoniske samfund – og dermed lykkelige liv.I Danmark er et stort antal virksomheder netop indenfor vedvarende energi, miljøløsninger, sundhed og medicin, velfærdsteknologi samt fødevareproduktion blandt de fremmeste i verden. Mange er allerede aktive i Kina, hvor op mod 500 danske virksomheder i dag er etableret. Samhandelen mellem vore to lande er gennem det sidste årti vokset med stor hast. Det er godt og til stor glæde og gavn for vort venskab og partnerskab.Derfor er det også glædeligt, at der i forbindelse med dette statsbesøg kan indgås et historisk stort antal konkrete aftaler, der til gensidig gavn netop skal fremme vort samarbejde på disse områder.Det er mit håb og min forventning, at dette statsbesøg må blive startskuddet til et nyt og spændende kapitel i vor fælles historie. Der er stadig potentiale for yderligere udvikling af venskabet og samarbejdet mellem vore to nationer.Med ønsket om fortsat lykke og fremgang for Kina og dets befolkning hæver jeg mit glas for sammen med Prinsgemalen at udbringe en skål for Kinas præsident og fru Liu.

Kilde

Kilde

kongehuset.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags