Skip to content

H.M. Dronning Margrethe II's tale i anledning af statsbesøg fra Brasilien

Keld Navntoft, Kongehuset

Om

Taler

H.M. Dronning Margrethe II
Danmarks regent

Dato

Sted

Fredensborg Slot

Tale

Hr. Præsident, fru Marisa Letícia.

Det er med stor glæde, Prinsgemalen og jeg i dag byder Brasiliens Præsident og fru Marisa Letícia hjertelig velkommen til Danmark.  Vi har set frem til dette besøg og håber at kunne gengælde lidt af den varme gæstfrihed, der mødte os og Kronprinsen overalt under statsbesøget i Brasilien i 1999. Vi bevarer gode minder om de mange oplevelser, vi fik både i Brasilia og i de forskellige provinser, som vi besøgte. Vi husker den vældige natur og den livsglade befolkning, de dynamiske storbyer og de mange vidnesbyrd om en lang historie.

Brasilien har i de senere år gennemgået en beundringsværdig udvikling.  Demokratiet er rodfæstet. Der er opnået betydelige økonomiske fremskridt, og der er gjort op med tidligere tiders mangel på  økonomisk stabilitet. Den fattige del af befolkningen, som i så høj grad trænger til støtte og solidaritet, har fået sine kår forbedret, særlig gennem støtteprogrammet Bolsa Familia, og uligheden mellem de alt for mange, der intet har, og de få, som har næsten alt, er gradvis reduceret. Men som De selv, Hr. Præsident, udtalte i Deres genindsættelsestale den 1. januar i år, står Brasilien endnu over for mange og store udfordringer.   Deres genvalg med et klart flertal vidner om den tillid, det brasilianske folk nærer til, at De vil tage disse udfordringer op og forestå de nødvendige prioriteringer og reformer.

Hr. Præsident,

Deres livslange, personlige indsats for lighed, demokrati og menneskelig værdighed har krævet både vedholdenhed og mod, hvad der også i Danmark vækker respekt og beundring.

Også udenrigspolitisk har Brasilien markeret sig med en stadig klarere profil.  Brasilien spillede en central rolle i forbindelse med oprettelsen af den økonomiske samarbejdsorganisation, MERCOSUL. Styrkelsen af det regionale samarbejde mellem sydamerikanske lande udgør fortsat et væsentligt element i Brasiliens udenrigspolitik, men i de senere år er det udenrigspolitiske perspektiv blevet bredere.  Brasilien har deltaget aktivt i de internationale handelsforhandlinger under WTO, og i flere fredsbevarende FN-operationer, senest i Haiti, og man har lagt mærke til Brasiliens effektive ledelse af den militære del af FN’s fredsbevarende styrke dér.

Brasilien er Danmarks største samhandelspartner i Latinamerika, og Danmark tillægger vort mangeårige handelssamkvem stor betydning.  De økonomiske og handelsmæssige forbindelser er under stadig udvikling, og nye områder byder sig til med stadig nye udfordringer.  Under den danske statsministers officielle besøg i Brasilien for få måneder siden blev grunden således lagt for et samarbejde inden for miljø og energi, og jeg føler mig overbevist om, at de kommende år vil åbne for yderligere samarbejdsmuligheder. På FN’s Klimakonference her i København i 2009 er der behov for en bred indsats for at opnå en aftale, der kan begrænse den globale opvarmning. Danmark ser i Brasilien en stærk forbundsfælle i disse bestræbelser.

Der er mange andre berøringsflader mellem Brasilien og Danmark end dem, der vedrører handel og økonomi. Danmark har i de seneste år markeret sig i São Paulo ved såvel kunst- som arkitektur biennalerne, der er tradition for dansk deltagelse i EU-Filmfestivalerne i Brasilia, og helt aktuelt arbejdes der aktivt med etablering af et dansk kulturinstitut i Rio de Janeiro.  Og turiststrømmen fra Danmark til Brasilien er støt stigende. Flere og flere danskere er ved at få øjnene op for alt, hvad Brasilien har at byde på – af overvældende og betagende naturoplevelser, af uendelige, solbeskinnede strande og af et mangfoldigt kulturliv.

Der skabes således i disse år mange personlige kontakter på forskellige områder og på forskellige niveauer.  Disse kontakter har ikke blot en værdi i sig selv; de er med til at fremme gensidig forståelse og gode forbindelser mellem vore lande. Det er mit håb, at også dette statsbesøg og de arrangementer, der gennemføres i tilslutning hertil, kan medvirke til at bringe vore lande tættere sammen.

Hr. Præsident,

Brasilien og Danmark har i næsten 200 år haft diplomatiske forbindelser; men det er første gang, at Brasiliens Præsident aflægger statsbesøg her i Danmark.  Selv har De allerede for en del år siden besøgt vort land, og vi håber, at dette korte gensyn må give Dem yderligere indtryk af det Danmark, som glæder sig over at se Dem og fru Marisa Letícia som vore gæster.

I håbet om, at de gode og venskabelige forbindelser mellem Brasilien og Danmark må trives og udbygges, og med ønsket om fortsat lykke og fremgang for Brasilien og det brasilianske folk hæver jeg mit glas for sammen med Prinsgemalen at udbringe en skål for Brasiliens Præsident og fru Marisa Letícia.

Kilde

Kilde

kongehuset.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags