Skip to content

H.K.H. Kronprinsesse Marys tale ved indvielse af Det Nationale Sorgcenter Vest

Keld Navntoft, Kongehuset

Om

Taler

H.M. Dronning Mary
Kronprinsesse af Danmark

Dato

Sted

Det Nationale Sorgcenter Vest, Vejle

Tale

Kære alle sammen
Jeg er meget glad for at indvie Det Nationale Sorgcenter Vest her i Vejle. Med indvielsen er sorgcentret nu endnu tættere på at blive landsdækkende og være et samlende sorgcenter i Danmark. Det glæder mig, fordi ingen uanset alder bør stå alene med deres sorg.
Undersøgelser viser, at mange børn og unge føler sig ensomme, når forældre bliver alvorligt syge eller dør. Fx svarer mere end dobbelt så mange pårørende unge, at de ofte føler sig ensomme, sammenlignet med unge, der ikke har sygdom tæt inde på livet.

I Børn, Unge & Sorg, som er en del af Det Nationale Sorgcenter, har jeg overværet gruppeterapi for unge, der har mistet forældre. Det var tydeligt, at det at være sammen med ligesindede, mindskede følelsen af at føle sig alene og anderledes. De unge fortalte mig, at det, at have muligheden for at kunne dele sorgen med andre, også gjorde sorgen mindre og dermed mere udholdelig.
Da jeg besøgte Sorglinjen for år tilbage og talte med de frivillige, der alle havde mistet en nærtstående, var det tydeligt, at mange af dem, der ringer til Sorglinjen, føler sig meget alene med deres sorg. Det at tale med en frivillig giver håb om, at det er muligt at få et godt liv igen, selvom det måske værst tænkelige er sket. Det er de frivillige jo lyslevende eksempler på. Sorgcentret her i Vejle vil også have frivillige til at besvare telefoner på Sorglinjen.
Mange, der træder ind i Det Nationale Sorgcenter, kommer mere af nød end af lyst. Sorgcentret har derfor ønsket at skabe en tryg ramme, hvor brugerne af huset føler, der er rum til både hjerte og hjerne.
Naturen har altid fyldt i mit liv og jeg nyder den på alle årstider. Derfor glæder det mig også, at Det Nationale Sorgcenter har fokus på naturen og hvordan den bidrager positivt, når mennesker rammes af sorg. Både i forhold til indretning af sorgcentret, men også i forhold til målet om at etablere sorgfællesskaber i naturen.
Indretningen af det nye Sorgcenter er baseret på forskning om hvordan inddragelse af naturen i rum kan berolige nervesystemet og mindske stress.
Et eksempel er ”Hjerterummet”, som vi alle har stået i, da vi trådte ind i Sorgcentret. ”Hjerterummet” består blandt andet af ”Mindetræet”, som er et symbolsk og rituelt sted, hvor man både kan udtrykke, reflektere og bearbejde sin sorg.
Det er et sted for børn og voksne, som giver mulighed for at tænke på et familiemedlem eller en nær ven, som er alvorligt syg. Hvor vi fx kan mindes, hvordan det var, inden sygdom blev en del af hverdagen. Eller vi kan mindes en, der er død. Som bruger eller gæst i Sorgcentret, kan man skrive og placere en hilsen på Mindetræet til én, som er alvorligt syg – eller én som man har mistet.
Som en del af indvielsen vil jeg gerne sætte en hilsen på Mindetræet til min mor, som jeg mistede for efterhånden mange år siden.
Jeg håber, mange af jer, der er til stede, også vil skrive og placere en hilsen til én, I bærer i jeres hjerte.
Tillykke med Det Nationale Sorgcenter Vest.

Kilde

Kilde

kongehuset.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags