Skip to content

Gunilla Øbergs tale ved Barsebäckmarchen i Barsebäckhamn

Peter Danstrøm/CC-BY-SA (beskåret)

Om

Taler

Gunilla Øberg
Medlem af OOA

Dato

Sted

Barsebäckshamn, Sverige

Omstændigheder

Denne tale er indhentet efter aftale med Organisationen til Oplysning om Atomkraft

Tale

Tretten måneder er gået, siden vi sidst marcherede mod Barsebäck. Der er sket mange ting i det år:
Sverige fik en ny statsminister, som gik til valg på løfte om, at Barsebäck-værket ikke måtte udvides. I Danmark offentliggjorde atomforskere en rapport, som viser, at en stor ulykke på Barsebäck kan få katastrofale følger, både i Skåne og på Sjælland sådan som atomkraftmodstanderne har hævdet i årevis. Amerikanske eksperter påviste, at vi ikke kan stole på de mange påstande om, at alvorlige ulykker på atomkraftværker er helt usandsynlige.

Men den nye viden og den nye politiske situation vejede let i forhold til atomkraftens stærke interesser. De folkelige protester blev tilsidesat i første omgang: Barsebäcks anden reaktor har været i fuld drift siden marts i år.
Men i det forløbne år er også en ny international folkebevægelse vokset frem med ubændig kraft og vitalitet. I skyggen af ambitiøse atomkraftplaner, politiske løftebrud og atomvåbenspredning har folkene samlet sig i protest. Byggepladser blev besat af bønder, studenter og husmødre. Franske arbejdere strejkede i atomindustrien, og australske fagforbund tog afstand fra uranbrydning. Tyske domstole stoppede planlagte atomkraftværker. 200.000 menneskers fredelige atommarch standsede udbygningen med atomkraft i Spanien. Vores verden fik nye brændpunkter i Brokdorf, Seabrook, Wyhl og Malville. Modstanden mod atomkraft har mange ansigter, og den vinder vigtige sejre i land efter land.
Og i dag har vi for altid indskrevet Barsebäck i det nordiske folks historie. Aldrig tidligere har nogen virksomhed i Norden været genstand for så omfattende og vedholdende protester som atomkraftværket ved Øresund.
Og det er ingen tilfældighed, at vi er så mange, som kræver netop Barsebäcks afvikling. Barsebäck-værket er ikke blot en alvorlig trussel mod menneskene i Nordens tættest befolkede område, men det er også blevet et symbol på den fremtid med atomkraft, som de fleste mennesker i Norden ikke vil have.

Historien om Barsebäck har givet os et glimt af atomkraftsamfundets sande ansigt. Vi har set, hvordan en lille gruppe mægtige mænd har listet en farlig industri ind over hovedet på befolkningen, og hvordan de har søgt at benægte og skjule den fare, som de godt har kendt. Vi har måttet opleve, at folkelige protester og politiske løfter er blevet ignoreret og glemt i atomkraftens interesse. Vi har konstateret, at atomkraftvenlige embedsmænd, politikere, eksperter og direktører rækker hinanden hænderne hjælpende over grænsen for at styre os ind en centralistisk samfundsudvikling på deres egne vilkår.
Alle disse ting har vi set, når vi har fulgt Barsebäck-sagens historiske forløb. Også derfor er Barsebäck blevet en fælles front for os alle. Det er her og nu vi skal demonstrere vort nej til en udvikling, der skridt for skridt vil tvinge os til at acceptere nye farer for mennesker, folkestyre og miljø.
Nye reaktorer i Ringhals og Forsmark, i Vestby, på Gyllingnæs eller Kopparnæs? Nej tak.
Uranbrydning i de grønlandske fjelde, i Vestgøtabergen og i Anglemarken på Østerlen? Nej tak.
Transporter af radioaktivt affald langs vore kyster? Nej tak.
Oparbejdningsanlæg, atomvåbenspredning? Nej tak.
Formeringsreaktorer? Nej tak.
Folkene i Norden har ikke i sinde at lade sig manipulere ind i atomkraftsamfundet. Vi har fået øjnene op for vores ansvar for fremtiden. Vi har taget kampen op. De mægtige mænd kan regne med os. Vi er mange. [V]i har viden. Vi er stædige og vi vokser i styrke fra år til år. Og vi har lært at samarbejde. "Den Nordiske Tanke" er ikke længere et paradeord ved magthavernes flotte banketter. Den har fundet et konkret, folkeligt udtryk i kampen mod atomkraft og i vores fælles krav: Stop Barsebäck-værket!
Till sist vill jag gärna säga några ord på svenska:
Sverige berömmer sig om att vara ett moraliskt land där ansvaret för människors tryghet och åsikter skall gå före hänsyn till ekonomi och maktspel. Bevisa det, Sveriges regering och riksdag! I Barsebäck har ni en fantastisk chans att visa världen att era ideal håller också på hemmaplan. Var starka nog och erkänn att Barsebäck var ett misstag. Visa att ni tar folkmeningen på allvar.

STANG BARSEBÄCKSVERKET INNAN ÅRET ÄR SLUT.Kilde

Kilde

Organisation til Oplysning om Atomkraft

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Type

Foto

Tags