Skip to content

Frank Jensens 1. maj-tale

Jenny Andersson © News Øresund

Om

Taler

Frank Jensen
Overborgmester i Københavns Kommune

Dato

Tale

Jeg er socialdemokrat fordi jeg tror på den enkeltes frihed og på at friheden for de mange skabes, når vi bekæmper uligheden.Jeg er socialdemokrat fordi jeg tror på et stærkt fællesskab. Og på fælles løsninger på fælles problemer. Og jeg er socialdemokrat fordi jeg tror på en grundlæggende solidaritet mellem mennesker. Og tror på, at udgangspunktet aldrig bare kan være ”mig", men altid må være ”os".Som socialdemokrat har jeg en helt afgørende politisk ambition: At vi skal have alle med i det her samfund.I København arbejder de røde partier målrettet for at få alle med. For at skabe mindre ulighed, mere fællesskab og større solidaritet. 

Vi ordner problemer, skaber muligheder og opnår resultater, som vi kan være stolte af. 

Vi gør i år en helt særlig indsats mod uligheden og for fællesskabet. 

En ekstra milliard er gået til udsatte københavnere. Det betyder for eksempel:
  • Flere timer i vores fælles folkeskole
  • God og billig skolemad til børn fra fattige familier.
  • Over 1.000 nye, almene boliger til almindelige mennesker uden direktørløn.
  • Flere pædagoger til børnehaver og vuggestuer, fritidshjem og klubber.
  • Bedre hjælp til fattige, hvis store regninger pludselig kommer dumpende ind ad døren.
  • Fixerum i byen, hvor narkomaner under trygge og værdige forhold kan tage deres stoffer. 
Lad os sammen fortsætte kampen for et stærkt fællesskab.

Jeg kunne utrolig godt tænke mig at fortsætte ad den vej. Og jeg håber meget, at både SF og Enhedslisten er at finde ved forhandlingsbordet hele vejen frem til målstregen og bliver ved med at have lyst til at tage ansvar for København. Også selv om det er valgår.

Det fungerer bare bedst, når de røde partier ordner tingene i fællesskab. Vi kan skabe gode resultater og forbedre hverdagen for københavnerne.

Det kræver vækst, arbejdspladser og styr på økonomien.

Men lad mig bare sige helt klart: 

Der er nogen forudsætninger, der skal være på plads, hvis vi skal fortsætte det gode arbejde fremover.Vi skal stå sammen om at skabe et København, der er båret af fremgang i væksten og beskæftigelsen, og hvor der er styr på økonomien.

Jeg er utrolig stolt af, at vi i København:Har vækst på trods af krisen. At vi med vores stærke økonomi og investeringer kan skabe private arbejdspladser og at vi har styr på økonomien, så vi bruger færre og færre af skattekronerne på at betale renter på lån.

Og som vi alle sammen godt ved, så kræver det altså også, at vi indimellem tager nogle nødvendige beslutninger, som ikke er så rare. 

Hvert år effektiviserer vi for 250 mio. kr. i København.Det er nødvendigt, for at få enderne til at nå sammen. Vi bliver flere og flere borgere, men vi kan ikke bruge flere penge.

Skal man skabe progressive resultater der rykker brikkerne i den rigtige retning må man altså også tage et ansvar for det, der er mindre rart. 

For kun ved at gøre det, kan man skabe venstreorienterede resultater. 

Og det er vigtigt for mig at sige at vi aldrig må lade de borgerlige få patent på: at have styr på økonomien, at skabe vækst og skabe arbejdspladser. 

650 ordentlige arbejdspladser.

650 byggepladser rundt om i København vidner om, at vi skaber udvikling, vækst og arbejdspladser.

Det er godt!

Men det skal være ordentlige job på sikre arbejdspladser og på lige vilkår. 

For ikke så længe siden talte jeg med Nicklas. Han er Metal’er. Nicklas kunne fortælle om et byggeri i Roskilde, han havde været ansat på. Her gik han ved siden af udenlandske håndværkere, som fik 55 kroner i timen.

De samme mennesker var nødt til at sove i busser om natten og arbejde med giftige kemikalier, som hverken er tilladt at producere eller bruge i Danmark. Den slags er noget svineri.

Men sandheden og jo desværre, at det er virkeligheden på nogle byggepladser. Det skal vi ikke finde os i! Derfor skal vi stå sammen mod social dumping. 

Vi skal have fat i nakken på bagmændene og de brodne kar. Vi skal stille skarpe krav og følge dem op med tilsyn med arbejdspladserne og klare konsekvenser overfor de arbejdsgivere, der ikke opfører sig ordentligt.

Vi skal aldrig acceptere, at der opstår et arbejdsmarked i skyggen, hvor udenlandske arbejdere lever under usle, uværdige kår. Og vi skal samarbejde om fælles løsninger.Kommunen, fagbevægelsen og byggebranchen skal stå sammen, for ingen har interesse i, at vores arbejdspladser udvikler sig til forhindringsbaner og hurlumhejhuse. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden her i dag til at sige tak til 3F og til Dansk Byggeri.

Tak, fordi I har taget godt imod invitationen om et partnerskab med os i Københavns Kommune. Sammen kan vi arbejde imod plat og snyd og for gode arbejdspladser.

En anden stor og vigtig arbejdsplads er vores fælles folkeskole. Fundamentet for vores fremtid. Jeg tror, at vi alle er glade for, at konflikten på skoleområdet er slut.

Nu kan børnene komme i skole igen og 9. klasserne kan komme til afgangsprøve. 

Jeg forstår godt, at resultatløse forhandlinger og lockout kan skabe frustrationer og vrede.

Jeg ved godt, at det har været hårdt. Men det er sådan, vi ordner tingene her i landet. Vi forhandler. Vi laver aftaler. Og når det går i hårdknude, bruger vi de redskaber, vi i over hundrede år har været enige om, vi hver især råder over. 

Nu hvor den del er overstået så håber jeg inderligt at vi igen står sammen om målet: 

En stærk, fælles folkeskole. Med verdens bedste og mest engagerede lærere. Og verdens gladeste og dygtigste elever.

Skulle der være nogen blandt jeres kolleger, der flirter med Dansk Folkeparti så vil jeg bare sige:
  • At bortvise elever, der faster under ramadanen.
  • At forbyde undervisningsmateriale om homoseksualitet.
  • Og at forbyde gruppeeksaminer og indføre karakterer fra 1. klasse.
Det lyder måske middelalderligt, men det er alt sammen udpluk fra Dansk Folkepartis skolepolitik. Så bed jeres kolleger tænke sig om en ekstra gang, inden de bliver for begejstrede for dem.I kan jo supplere med samme partis såkaldte fortalelser om Maorier og hunde, den seneste tid.Vi står sammen.

Jeg har et budskab til jer alle sammen i dag:Et budskab til mine kolleger i de røde partier.

Et budskab til mine kammerater i fagbevægelsen.

Vi kan kun gøre det ordentligt, når vi gør det sammen. Sammen kan vi skabe mange job og ordentlige job. Sammen kan vi styrke vores vækst og vores velfærd. Sammen kan vi ordne problemerne ét for ét 
- og få alle med!

Kilde

Kilde

Udlånt af Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Kildetype

Håndskrevet manuskript

Ophavsret

Tags