Skip to content

Franciska Rosenkildes tale ved Alternativets sommergruppemøde

Om

Taler

Franciska Rosenkilde
Politisk leder for Alternativet

Dato

Sted

Margretheholm Havn, København

Tale

Hjertelig velkommen til Alternativets Sommergruppemøde. Velkommen til Margretheholm Havn. Velkommen til Lynetten. 
Vi står hér, fordi gammel politisk tænkning er ved at smadre omgivelserne. 
Få hundrede meter herfra i nord-østlig retning er 80 millioner tons jord ved at blive hældt ud i havet. 
Det skal blive til Lynetteholmen. En idé om en ny bydel i København skabt af Lars Løkke og Frank Jensen.
Det er det største anlægsprojekt i danmarkshistorien. Alligevel er ingen borgere blevet spurgt. 
Så lige om hjørnet herfra kommer der til at ligge danmarkshistoriens største demokratiske underskuds-projekt.
Tankegangen bag projektet bygger på en tese om, at man kan vækste sig ud af problemerne. Problemerne med pladsmangel i byerne. Med prisstigninger. At man kan vækste sig ud af klimakrisen. 
Lynetteholmen er et projekt, der vil udlede over 350.000 ton CO2 alene i anlægsfasen. 
Et projekt, der går ud på at sælge dyre grunde i København for at bygge endnu flere dyre boliger.
Et projekt, hvis miljøkonsekvenser, man ikke har undersøgt til bunds. Og som allerede nu viser sig at være langt værre end ventet.
I dag står vi i København. Et stenkast fra den kommende Lynetteholmen. Men vi kunne også have stået vest for Aalborg og peget på øen Egholm. Her er en motorvej i støbeskeen - midt i unik natur.
Vi kunne have stået på Samsø. Her overvejer man at bygge en Kattegatforbindelse. Vi kunne have stået ved Viborg, hvor der er store planer om en Hærvejsmotorvej. 
Disse nye anlægsprojekter er vedtaget af brede flertal i Folketinget. Og dermed kan vi konkludere, at nutidens politikere stadig bygger med fortidens fossile briller på.
-
I Alternativet stiller vi os selv spørgsmålet:
Har de ledende politikere i Danmark ikke forstået, hvad det er for en tid, vi lever i?
Har de ikke forstået alvoren af klima- og biodiversitetskrisen?
At vores biodiversitet er svag, at arter uddør … At dansk natur er af den ringeste kvalitet i Europa?
Har de ikke forstået, at temperaturen stiger, og at klimaet forandrer sig?
Det er lige nu! Vi skal blot se ud af vinduet.
Og i Alternativet vil vi i hvert fald ikke acceptere, at nutidens levevis skal ødelægge morgendagens samfund.
Derfor er det bydende nødvendigt for os, at vi får vendt den fossile og vækst-drevede skude. I stedet skal vi styre mod Det Bæredygtige Samfund.
Realiteterne er, at hvis vi IKKE løser klimakrisen, så vil vi se endnu flere ekstreme vejrfænomener.
Endnu flere tørker, oversvømmelser og varmerekorder.
Endnu flere fødevarekriser, klimaflygtninge og prisstigninger.
Kære alle sammen, dette er et opråb. Et opråb, hvis budskab er: 
Vi står foran et folketingsvalg. Vi må og skal have et klimavalg. 
-
På den lyse side, så har vi alt, hvad der skal til. Vi har alt, hvad der skal til, i Danmark, for at skabe en bæredygtig omstilling af vores samfund.
Vi kender rapporterne. Vi kender tallene. Vi kender situationen.
Vi har ikke brug for flere planer om planer, for flere visioner eller bekymrede politikere.
Det eneste, vi mangler, det er politisk mod. Mod til handling. 
Politisk mod til at gå imod myterne om, at vi kan vækste os ud af kriserne. Kriser, der netop er skabt af en ensidig fokus på økonomisk vækst.
Politisk mod til at gå imod frygten for tab af fossile arbejdspladser og ind i kampen for nye grønne arbejdspladser. 
Politisk mod til at tro på, at forandringen til Det Bæredygtig Samfund er en mulighed for at forme et endnu bedre liv. I større overens-stemmelse med vores natur og planet. 
Så, lad mig opsummere: 
Vi har ikke brug for mere snak – vi har brug for handling.
Og misforstå mig ikke. Selvom jeg er ekstremt kritisk over for de tendenser, der driver store dele af dansk politik, så er jeg ikke blind for det gode, som dansk politik indeholder. 
Jeg kan pege på Enhedslistens politiske forslag om at reducere kødproduktionen. 
Jeg kan pege på Frie Grønnes forslag om stop af udvinding og import af olie og fossilgas.
Jeg kan pege på Klimarådets forslag om en høj og ensartet CO2-afgift på 1.500 kr. per ton CO2.
Og så vil jeg gerne fremhæve Den Grønne Ungdomsbevægelse. De har netop har udgivet klimapapiret “EN GRØN RETFÆRDIG FREMTID”.
En utrolig stærk klimavision. 
Så nej, der mangler ikke gode visioner eller idéer.
Det, vi har brug for, det er handling!
-
Og selvom der er rigtig meget, vi skal nå, så er der i Alternativets øjne tre ting, vi bør starte med. Lige nu. Tre ting, der adresserer nogle af de største udfordringer for vores samfund. 
For det første skal vi have en landbrugs-revolution - NU!
Det er afgørende for klimaet, naturen og miljøet, at vi kommer ind i kampen om en bæredygtig fødevareproduktion. For os - men også for de næste generationer. Det siger jeg mere om om lidt … 
For det andet skal vi have reduceret arbejdstiden.
Både en fire dages arbejdsuge og en normarbejdstid på 30 timer, skal være langt mere tilgængelig for langt flere mennesker. Ikke for arbejdsmarkedets skyld, men for de mennesker, der lider i hamsterhjulet - og det er der alt for mange, der gør. Det vil Torsten Gejl fortælle mere om om lidt.
Og så skal vi vende udviklingen i mistrivsel blandt vores unge generation. Vi skal modarbejde angsten og mistrivslen og gøre op præstationskulturen. Om lidt vil Chris Olumeko give et perspektiv på Alternativets vision på dét område.
-
I Alternativet elsker vi det danske landbrug! 
Derfor ønsker vi at udvikle det, i stedet for at afvikle det. 
Vi ønsker, at vi i Danmark skal producere fremtidens sunde, grønne fødevarer. At landbruget skal have en central plads i Det Bæredygtige Samfund. 
Det er ikke en omstilling, der går i mod landmændene. Nej, det er en omstilling, som skal favne erhvervet.
For det danske landbrug har et enormt potentiale.
Både for det danske samfund i form af produktion af de fødevarer, vi spiser og lever af. Men også på globalt plan. Vi skal være bannerfører og fyrtårn. Vi skal gå forrest og skabe de fødevarer og den fødevareproduktion, som hele verden har brug for. 
I dag er den globale fødevareproduktion præget af afskovning, klimagas-udledning, miljøforurening, dyremishandling og madspild. 
Vi ønsker, at det danske landbrug bliver en reel frontkæmper imod nutidens landbrugskultur. At det bliver en medspiller i omstillingen til Det Bæredygtige Samfund.
Derfor foreslår Alternativet, at vi kun producerer det kød, vi selv spiser.
At vi fokuserer vores eksport på plantemad. 
Og at vi omstiller det danske landbrug til et 100 procent regenerativt landbrug.
Regenerativt landbrug er en type landbrug, som måske ikke er så kendt endnu. Men det findes mange steder i Danmark allerede.
På gårde, hvor man har valgt at drive landbrug på jordens, dyrenes og klodens betingelser. 
Det, de producerer, er sprudlende sunde fødevarer til mennesker, uden at udpine jorden. 
Metoderne går udenom gift og pesticider, men genopbygger jorden mens den bliver dyrket.
De begrænser kvælstofudledning og iltsvind i havene. 
Dyrene er sluppet ud af burene. De lever på græs og indgår i den naturlige cyklus. 
Og ikke mindst, så binder det regenerative landbrugs metoder langt mere CO2 i jorden.
Det er min vision om fremtidens landbrug. 
For vi skal ikke længere importere foder fra Sydamerika og eksportere pølser til Kina. 
Vi skal ikke længere bruge størstedelen af vores land til at dyrke foder for så at sende levende dyr i lastbiler ned gennem Europa.
Til gengæld skal vi producere mad til mennesker og udlægge langt flere af vores fælles arealer ud til natur. 
Og der er allerede mange gårde i Danmark, der viser vejen. Mangholm, Kiselgården og Hegnsholt bare for at nævne nogle. Tak til jer for at gå forrest vise vejen.
-
For halvandet år siden blev jeg valgt som politisk leder. Min mission er at være det politiske alternativ til status quo. Et alternativ til den politiske kurs, som har skabt de kriser, vi står i.
Jeg er i politik for at skabe forandring. For at skabe fællesskab. Og for at skabe klimahandling på en social bæredygtig måde. Jeg tror på, at vi som samfund kan lykkes med at skabe Det Bæredygtige Samfund, som er Alternativets vision.
Men det kan vi ikke gøre alene. 
Vi har brug for håbet, for fællesskabet, for modet. De er hovedingredienser, hvis vi skal lykkes med at nå Det Bæredygtige Samfund.
Derfor har vi også taget en beslutning i Alternativet. En beslutning om at åbne vores organisation og invitere ind. Vi ønsker at udvide fællesskabet og invitere de øvrige grønne partier ind. For vi er nødt til at stå samlet nu. Vi er nødt til at fokusere på det, der samler os, fremfor det, der skiller os.
Fællesskab har aldrig været vigtigere end nu. Sådan er det, hvis vi vil overkomme klimakrisen. Hvis vi vil lykkes med den bæredygtige omstilling af vores samfund, som SKAL lykkes.
Indtil nu har Grøn Alliance budt sig til. Dem forhandlinger vi med lige nu, og det går godt. I hører mere om det meget snart. 
-
Alternativets vision er et samfund, hvor vi lever, forbruger og producerer i balance med, hvad naturen, miljøet og klimaet kalder på.
Et samfund, hvor familier kan leve uden det pres, som hamsterhjulet tvinger ned over alt for mange liv.
Et samfund, hvor vi kan sætte positive rekorder for unges trivsel – ikke det modsatte.
Dét er vores fokus frem mod det kommende folketingsvalg. 
Men valg rimer samtidig på kortsigtede perspektiver. Og inden jeg slutter af, vil jeg gerne vende et tema, som ligger Alternativet meget på sinde. 
Det handler om kontrakten mellem vælgere og politikere. Og det handler om det langsigtede politiske perspektiv.
Vi lever i en krisetid. Og vi politikere skal være bevidste om, at vi lige nu byder vores unge en krisefortælling. Når vi politikere ikke i tilstrækkeligt grad formår at løse kriserne, så giver vi ansvaret for løsningerne videre til de næste generationer. 
Den går ikke. 
Vi skal takke alle dem, der hver dag ændrer gamle vaner i klimavenlige retninger. Dem, der skifter kødet ud med grønne alternativer. Sorterer deres skrald. Prioriterer den kollektive transport. 
Vi skal takke dem, der går på gaden og kræver klimahandling. 
Og lad mig så understrege, at det er politikernes ansvar at løse klimakrisen grundlæggende. For klimakrisen er strukturel.
-
Alternativet blev født ud af et grønt håb. Ud af fællesskab. Af et ønske om at ville se de positive veje ud af den klimakrise, som føder så meget frygt, tvivl og angst. 
Lad os gribe fat i håbet. Og lad os sammen sikre et klimavalg af dimensioner!
Tak for ordet!

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags