Skip to content

Flemming Grønsunds tale ved FH’s ekstraordinære kongres

Marcus Christensen

Om

Dato

Sted

KB Hallen

Omstændigheder

Den ekstraordinære kongres blev indkaldt på baggrund af Lizette Risgaards afgang med henblik på at vælge en nyt ledelse for hovedorganisationen.

Tale

Kære venner og kollegaer, tusinde tak for den tillid, I har vist mig. 
Jeg vil godt lige starte med en lille historie. Midt i 90´erne tog jeg som ung faglig sekretær ud og besøgte et gartneri på Amager. Det var en underlig følelse at stige ud af bilen og se de ansatte stikke af, ud over markerne, fordi de var bange for fagforeningen og for at miste deres job. 
Forestil dig. Du kommer for at snakke løn- og arbejdsvilkår. Du er der for at sikre, at de aftalte forhold, der gælder på de danske arbejdspladser, også kommer kollegerne på gartnerierne på Amager til gode. 
Og før du overhovedet har sagt ét ord, så stikker de af. 
Gartneriet på Amager var første gang jeg mødte social dumping. Første gang jeg så, hvordan nogle arbejdsgivere føler sig i deres gode ret til at underbetale og fratage medarbejderne rettigheder, alene på grund af deres nationalitet. 
Problemet med social dumping er gennem tiden kun blevet værre, og findes i dag i mange brancher.

Vi skal sammen stoppe ræset mod bunden på vores løn- og arbejdsvilkår. De skal i stedet udvikles og forbedres
Det har været min målsætning, siden jeg første gang blev valgt som tillidsrepræsentant i Københavns Kommunes gartneri. 
Alle os her i salen og vores mange, mange tusinde tillidsvalgte, fagligt aktive og ildsjæle. Vi kæmper hver eneste dag for et retfærdigt og anstændigt arbejdsmarked med indflydelse for de ansatte. 
Et organiseret arbejdsmarked, der sætter retningen for hele samfundet. For det er er grundstenen i velfærdssamfundet, og overenskomsterne er fundamentet for et ordentligt arbejdsmarked. 
Derfor er beskyttelsen – og udviklingen – af vores overenskomster vores vigtigste opgave som fagforening. Og det er netop det jeg gerne vil bidrage til som næstformand i vores fællesskab. 
Alle medlemmer af en fagforening, uanset om du er ufaglært, faglært, professionsuddannet eller noget helt andet. Om du er offentlig eller privat ansat. Om du er fuldtids-, deltids eller prekært ansat. Så skal du kunne vide dig sikker på, at din fagforening, og i sidste ende FH hvis det bliver nødvendigt, står klar til at hjælpe dig. 
Det er vores fælles opgave at sikre, at det ikke er nødvendigt at stikke af over markerne, når fagforeningen kommer på besøg på arbejdspladsen. 
Ingen skal arbejde til en løn, de ikke kan leve af. Ingen skal tvinges på deltid, alene fordi det passer bedre ind i arbejdsgivers kram. Ingen skal have ødelagt deres helbred af at gå på arbejde. 

Vi kan kun opretholde et solidt fundament under velfærden, hvis arbejdsmarkedet fungerer med ordnede løn og arbejdsforhold. 
Det kræver stærke fagforeninger med flere lønmodtagere organiseret i rigtige fagforeninger som dem under FH. Og flere virksomheder der tegner overenskomster, som parterne respekterer og overholder. 
Vi ser desværre virksomheder, der går den modsatte vej, og det sætter vi ikke Priiice på! ☺ [sic]
Lige om lidt, formentlig i løbet af efteråret, vil vi for første gang i Danmarkshistorien opleve, at mere end 3 millioner mennesker er i arbejde. 
Det er en milepæl af de allerstørste, og et vidnesbyrd om at det danske arbejdsmarked er stærkt, velfungerende og fleksibelt
Uanset hvad de liberalistiske fantaster påstår, så er det vores – FAGBEVÆGELSENS – forhandlede resultater, der har skabt et arbejdsmarked der måned efter måned sætter rekord. 

For fagbevægelsen har en afgørende rolle i udviklingen af velfærdssamfundet – og det starter på arbejdspladserne! 
På kort sigt står vi over for en lang række opgaver, som vi i fællesskab skal håndtere. 
Vi skal blandt andet tage stilling til, hvad vi vil bruge den permanente trepartsinstitution til, og hvordan vi kan bruge den til at styrke den danske model, både på det private og det offentlige område. 
Politikerne og arbejdsgiverne vil allerhelst tale om mangel på bestemte medarbejdergrupper. Men når der skal tiltrække[s] dygtige folk til direktionsgangen, så er løsningen altid bedre løn- og arbejdsvilkår! 
Hvorfor må markedsmekanismerne ikke spille en større rolle, når der er mangel på nogle af vores kollegaer? Når der er mangel på sosu-assistenter eller elektrikere? 
Ved overenskomstfornyelsen på det offentlige område til foråret skal vi endnu engang lægge arm med en modpart, der sidder i en gunstig forhandlingsposition. 
De offentlige arbejdsgivere fastlægger både de økonomiske rammer og har en holdning til fordelingen af lønmidlerne. 

Og i sidste ende mulighed for – via Folketinget – at vedtage et resultat som lønmodtagerne ikke kan se sig selv i. Det er IKKE en ligeværdig forhandlingsposition. 
Vi har også politikere, der siger, at de vil frisætte de offentlige medarbejdere. Ja, i princippet, men aldrig i det konkrete. Vi mangler at se handling på, at man virkelig vil give de offentligt ansatte, den tillid til deres faglighed og arbejde, de fortjener og er berettiget til. 
Vores aftaler og overenskomstsystem bliver også udfordret på EU niveau. Vi skal derfor grundigt overveje, hvordan vi håndterer EU’s øgede indflydelse på det danske arbejdsmarked. – på godt og ondt. 
Det er jo godt, når vi får forbud mod forskelsbehandling i forhold til alder, seksualitet, handicap mv. og krav om ligebehandling mellem køn. Men det er skidt, når der kommer et mindstelønsdirektiv, som – de gode hensigter til trods – vil give os store udfordringer. Derfor tak til regeringen for at have bragt den sag til EU Domstolen. 
I øjeblikket ser vi en anden vigtig armlægning i EU om platforms-økonomien. Det handler om, hvornår en arbejdsgiver kan smyge ansvaret fra sig og bare give dig et stempel som ”selvstændig” uden lønmodtagerrettigheder. Den udfordring skal vi også kunne håndtere i fællesskab. 
En vis sammenblanding mellem lovgivning og aftalesystem har altid eksisteret, men EU’s øgede indflydelse udfordrer det nuværende grundlag for vores aftalemodeller på en række områder, som vi skal forholde os til. 
Der er med andre ord, nok af opgaver at tage fat på. 
Lad mig runde af med at give jer en lille bonus-oplysning. Jeg kommer fra 3F. Det er nok ingen overraskelse. Men jeg kommer også fra forbundets mindste medlemsgruppe – Den Grønne Gruppe. 
Det betyder, at jeg er vant til – og stærkt optaget af – at beslutningsprocesser i vores faglige fællesskab er inkluderende. 
Mindre forbund og store forbund har alle ret til at blive inddraget og hørt i FH. 
Orgelbyggere, skolelærere, kontorassistenter, pædagoger og ejendomsfunktionærer – alle vores medlemsgrupper – har ret til, at deres faglige tillidsvalgte bliver taget alvorligt på arbejdspladserne. 

Alt det og meget mere glæder jeg mit til at gå i gang med. 
Jeg vil gå til opgaven som én af de tillidsvalgte i FH’s ledelse, og med stor ydmyghed. 
Men også med både energi og gå-på-mod og vilje til fremdrift. 
Jeg ser frem til samarbejdet med Morten og Nanna, FH’s forretningsudvalg og hovedbestyrelsen. 
Jeg ser frem til samarbejdet med jer – FH’s medlemsforbund og sektioner.  
Og ikke mindst ser jeg frem til samarbejdet med de mange engagerede og dygtige kollegaer i FH. 
Jeg vil gå til opgaven med vilje til at lytte og til at finde løsninger, som flest mulige kan se sig selv i. Men jeg har også vilje til at forandre. Fordi rammerne for vores fællesskab forandrer sig….. hele…. tiden. 
Tusinde tak for tilliden. 
Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til den. 
Tak skal I have.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags