Skip to content

Elisabeth From-Pedersens tale ved KL’s kultur- og fritidskonference

Sofus Pilehave

Om

Taler

Elisabeth From-Pedersen
Forkvinde for Netværket af Ungdomsråd

Dato

Sted

Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg

Tale

Vi er fremtiden.  
Det får vi unge ofte at vide. Og det er såmænd også rigtig nok, men vi er mere end det – vi er også nutiden. 
Det bliver bare lidt oftere glemt, især, hvis der skal afgives magt til os. 
Og det er en udfordring – særligt taget i betragtning af, at mange af de beslutninger, der vedrører vores liv bliver truffet og håndteret hos jer i kommunerne. 
Om det er transport, steder at være, støtte til de fællesskabende aktiviteter eller noget helt fjerde.
En undersøgelse fra UNICEF Danmark fra 2021 viser at 6 ud af 10 unge mellem 12 og 17 år ikke mener, at politikerne i tilstrækkelig grad inddrager børn og unge i beslutninger der vedrører dem.
En undersøgelse fra Børnerådet fra 2021 viser at blot 5 % af kommunerne der har nedfældet en politik eller strategi for børneinddragelse, kun 80 % af kommunerne har indarbejdet det som en del af andre politikker og 15 % har ingen af delene. 
Derudover er det blot ca. 2/3 kommunerne der har et demokratisk organ for unge såsom ungdomsråd eller ungefora. 
Det er simpelthen for sløset. 
Jeg håber på og kæmper for en fremtid, hvor alle unge ude i kommunerne har medindflydelse på de beslutninger påvirker deres hverdag, og hvor det sprudler af frivilligt engagement i lokale fællesskaber. Men det kræver, at I ude i kommunerne anerkender vores værdi, har modet til at vise os tillid og afgive noget kontrol. 
Hvis man gerne vil have en generation, der deltager aktivt i samfundet og i det frivillige, bliver man også nødt til at opdrage dem til det. 
I kender det sikkert fra jer selv: Det man oplever, det sætter sig. Hvis man bliver inviteret med, frihed og et reelt handlerum, så er det det, man tager med videre i livet og så har man lyst til at deltage igen. 
Hvis man tvært i mod ikke har nogen rolle, bliver mødt af lukkede døre og nejhatte, så er det nok begrænset, hvor tilbøjelig man er til at deltage senere hen. 
Sådan er det også i vores kommunale fællesskaber. 
Vi unge skal prioriteres, have ressourcer til at skabe noget vi synes er fedt og vigtigt. Det er medskabende til at danne fundamentet for et stærkere kultur- og fritidsliv, både nu og i fremtiden. 
Heldigvis er vi her jo alle i dag for rent faktisk at gøre en forskel, lytte til hinanden, få inspiration og for sammen at forme fremtiden. 
Derfor er det også et kæmpe ansvar I har i kraft jeres positioner. Det er jer, der er med til at muliggøre, at vi unge kan deltage og være medskabere af det kultur- og fritidsliv vi skaber lokalt. 
Vi står flokkevis af unge der enormt gerne vil bidrage.
Så hiv fat i jeres ungdomsråd og hvis ikke I har et - tag og få det, understøt dem, spørg dem til råds, inddrag dem og vis hvordan I har inddraget deres perspektiver. 
Ved at vise os unge I vil os, viser I samtidig, at I vil støtte op om kulturen, frivilligheden og demokratiet. 
Vis os, at vi ikke bare er en vision i fremtiden, men at vi har samme demokratiske værdi som alle andre generationer.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags