Skip to content

Dinna Ballings translokationstale

Om

Taler

Dinna Balling
Rektor for Horsens HF & VUC

Dato

Sted

Horsens

Tale

Kære studenter
Hjertelig tillykke med jeres eksamen. Jeg bliver altid rigtig glad, når jeg står her og ser udover en sal fyldt med studenter og gæster i feststemning. Hvor er det dejligt, at vi kan samles alle sammen på én gang og uden begrænsning på antallet af gæster for første gang i et par år. Velkommen til alle gæster og samtidig en stor tak til jer allesammen, fordi I både i dag, i eksamensperioden og i løbet af de sidste 2-3 år har støttet de unge mennesker i deres uddannelse.
Vi har haft nogle helt særlige år sammen, og selvom vi længe ikke har talt så meget om Corona, så vil jeg alligevel give den en plads i min tale, ligesom den har fyldt i det meste af jeres tid her på skolen.
I startede jeres skoletid hos os med en række sanktioner. I måtte kun være sammen med dem, I gik i klasse med, og mundbind og håndsprit blev en del af vores hverdag sammen. Der blev afviklet morgensamlinger over skærmen, og I savnede at være sammen til fredagscafeer og fester. Selv jeres studietur måtte vi aflyse. Sidste forår lukkede skolen så helt ned for fysisk undervisning, og I kunne kun ses med lærere og kammerater via Teams. Lærerne var gode til at få det faglige til at fungere med mange forskellige arbejdsformer - breakoutrooms, walk and talk, små filmoptagelser, podcasts,… - men det sociale blev rigtig svært i løbet af foråret. Selvom man har en støttende og kærlig familie, kan det godt blive lidt meget at være spærret inde sammen med dem i månedsvist og samtidig skulle slås om en begrænset båndbredde, når alle arbejder via nettet. Vi har sjældent oplevet elever være så glade for at komme i skole, som I var sidste år til påske, da vi endelig fik lov at mødes igen. Nedlukningsperioderne har gjort vigtigheden af det fysiske møde tydelig for os alle. Åbningen blev kombineret med etablering af skolens eget testcenter, og pludselig kunne man opleve elever og lærere, der side om side og under kyndig vejledning af Tim koordineret sad og stak pinde i næsen på sig selv.
Dette skoleår har været mere normalt. Vi startede skoleåret med en re-intro-fest, og I kom også en tur til København som kompensation for den aflyste studietur. I var tydeligt rigtig glade for at være sammen. Vi stiftede desuden bekendtskab med et nyt fænomen: Hybrid-undervisning. Karantænereglerne for Corona var ret strenge, og ofte var I udelukket fra at møde frem på skolen, selvom I ikke var syge - og så fik I lov til at deltage i undervisningen via en skærm. Jeg er sikker på, at læringsudbyttet ikke nødvendigvis var det bedste - men det var bedre end slet ikke at kunne være med i undervisningen. Hybrid-undervisningen kommer vi bestemt ikke til at savne! 
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til lærerne. Arbejdet med at få hybridundervisningen til at fungere var kolossalt, der skulle tænkes i materialer og arbejdsformer, som kunne bruges både af dem, der sad i lokalet og af dem, der sad derhjemme. Tak til lærerne for deres ekstra indsats i den tid - og for jeres store indsats for eleverne i det hele taget.  En samlet tak til alle medarbejdere for at gøre de her 2 mærkelige år så gode for jer, som de trods alt endte med at blive.
En afsluttende bemærkning om Corona må desværre være, at vi igen ser stigende smittetal, og jeg vil derfor gerne for aller- allersidste gang minde jer om, at passe på jer selv og jeres kære, også i de kommende festlige dage.
En vigtig del af jeres uddannelse og noget af det vigtigste, som vi forhåbentlig har medvirket til at udvikle hos jer, er den demokratiske dannelse - forståelsen af, hvad det vil sige at bo i et demokratisk samfund som Danmark og hvilke rettigheder og pligter, der følger med den lykke det er at bo i et land med en lang tradition for social omsorg og demokrati. Vi har udbygget jeres viden om og handlemuligheder i det danske demokrati, både i den daglige undervisning og når udefrakommende begivenheder gav mulighed for det. Da I var i København, var I både på Christiania, på rådhuset og på arbejdermuseet, besøg som på hver deres måde øgede jeres forståelse af Danmark som demokratisk stat. Lærerne inddrog også både valget i USA sidste efterår og kommunalvalget i dette efterår i deres undervisning. Der blev ved kommunalvalget arrangeret en politikerdebat i Megascope, og i den forbindelse stillede I gode og skarpe spørgsmål til de lokale politikere. Jeg er derfor ganske sikker på, at I ved meget både om demokratiet og om andre styreformer. 
Dette forår har vist, at demokratiet ikke er en selvfølgelighed, men kan være noget, en befolkning pludselig og uventet må kæmpe for. Der er krig i Europa igen, og vi må og skal i fællesskab værne om de demokratiske værdier og bakke op om ukrainernes kamp. Deres indsats, vedholdenhed og offervilje er imponerende i kampen mod overmagten - en kamp, som de kæmper for os allesammen og for demokratiet. Jeg håber aldrig, vi behøver finde ud af, om vi ville udvise samme mod - men når jeg ser ud over jer i dag, så tror jeg inderst inde på det, og det gør mig mere tryg ved fremtiden.  
Som det fremgår, har I i jeres år hos os lært meget og oplevet meget. I har lavet mange gode ting sammen, og I har haft et godt sammenhold. Til afslutningen af dette skoleår var der alene i 2.b 55 nomineringer, og det vel at mærke alle sammen i kategorier, som man faktisk gerne ville vinde. På den måde har I været søde og omsorgsfulde overfor hinanden og dermed på fineste vis levet op til skolens værdier. Der er mange unge, der har eller får ondt i livet - de bedste værn mod mistrivsel er gode kammerater og en følelse af at kunne gøre en forskel. Det har I kunnet give hinanden - hold fast i det, så længe I kan, og fortsæt med at være gode både ved jer selv, ved dem I allerede har mødt og kender og ved dem, I møder på jeres videre vej.  Jeg ved, at I i vejledningen, på studieværkstedet og i undervisningen har mødt mennesker, der har støttet og udfordret jer og hjulpet jer på vej. Maya Angelo, en amerikansk digter, som var aktiv i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, har en gang sagt (i min oversættelse): Mennesker vil glemme, hvad du sagde, mennesker vil glemme, hvad du gjorde, men mennesker vil aldrig glemme, hvordan du fik dem til at føle. I vil aldrig glemme, hvordan disse helt særlige mennesker fik jer til at føle. Husk at gå herfra med intentionen om at give den gode følelse videre til andre.
I forlader skolen i dag, og hvad skal I så nu? Vi har i løbet af jeres skolegang hos os forsøgt at forberede jer på den periode, som I nu træder ind i. Vi har haft en række karrierelæringsforløb, hvor vi både har vist jer forskellige mulige veje at gå og har hjulpet jer med en afklaring af, hvad I kan og hvad I brænder for. I har været på besøg på videregående uddannelser og set, hvordan det kunne være at starte der. Det kan også være, at I tænker på en karriere i politiet eller militæret - eller noget helt andet. For nogen af jer vil det helt sikkert være rigtigt at tage en pause fra uddannelse - tag ud at rejse, tag et job, prøv noget af og find ud af, hvad der føles rigtigt og meningsfuldt for jer. Husk: Det er helt okay at prøve og fejle - uendeligt meget bedre end ikke at gøre noget. Der er faktisk ingen, der går den lige vej til deres drømmejob, alle går kringlede og snirklede veje gennem livet, mange farer vild og må vende om og prøve igen - men alle finder efterhånden et sted, hvor de trives godt, og hvor de gør en vigtig forskel for nogen. I har arbejdet hårdt de sidste par år, og når I er parate til det, så finder I det næste skridt, I skal tage. Lad være med at blive handlingslammede, fordi I tænker, at det er megavigtigt at gå i den helt rigtige retning med det samme. Gå ud og far vild - lav fejl og lær af dem. Og husk at passe på jer selv, hinanden, demokratiet og jordkloden på vejen - det er der brug for.
Med de ord dimitterer jeg årgang 2022 fra Horsens HF & VUC.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags