Skip to content

Christian Bülows tale ved Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde

Carsten Lundager

Om

Taler

Christian Bülow
Kanditat til landsformandsposten for Dansk Folkepartis Ungdom

Dato

Sted

Hotel Nyborg Strand

Omstændigheder

Christian Bülow blev ved årsmødet valgt som ny landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom.

Tale

Kære Venner 
Kære Partikammerater 
Kære DFU’ere
Så står vi her igen til et årsmøde i DFU og denne gang et fysisk et af slagsen og hold da op hvor er det fantastisk at se jer samlet igen, se jer fylde en hel årsmødesal og senere hen sammen holde en af DFU’s legendariske årsmødefester. 
For hold da op dem har der været mange af. 
Når jeg som jeg skal sidde her og skrive en tale til jer, en tale der på mange måder er afgørende både personligt og for den retning jeg mener DFU skal bevæge sig i fremover for det en til at funderer over ens tid i DFU. 
Mere end otte år er gået, seks formænd har været og så står jeg her selv og kandiderer. 
DFU har på mange måder rykket sig, forandret sig og fornyet sig gennem mine otte år som medlem og så i en positiver retning det vil mange af jer nok også have oplevet. 
DFU er en fantastisk forening og en forening der betyder meget for mig, såvel som for mange af jer!
Gennem tiden har det budt på en række opgaver og ansvarsområder alt fra lokalformand, lokalforeningsansvarlig, kampagneansvarlig, landskasserer og senest som jeres landsnæstformand. 
Alt dette og den lange række af resultater og erfaring jeg har opbygget gennem tiden gør, at jeg nu føler mig klar til at stille mig selv til rådighed som jeres næste landsformand.
DFU har gennem de seneste år været igennem en stor udvikling - en udvikling som jeg er utrolig stolt over at have været en del af med skiftende formænd og ledelser. 
Men DFU’s udvikling er SLET ikke slut. 
De seneste år har vi skabt et bundsolidt og nyt fundament for DFU, og det er nu tid til at DFU kommer op i det næste gear. 
Det er ikke noget jeg kan gøre alene og derfor er jeg i dag også kandiderer sammen med et bundsolidt og stærkt hold som jeg stiller op sammen med! 
Det er et hold der både har en masse erfaring med fra hovedbestyrelsen men også et hold, der trækker nye og gamle kræfter med ind i ledelsen. Alle på dette hold har hver i sær vist resultater enten lokalt, i udvalg eller i ledelsen og jeg er stolt og glad for hver og ens opbakning og jeg er sikker på at vi sammen kan løfte DFU til nye højder.
Vi stiller sammen op under sloganet “Fortsat fremgang”. Med det menes der at vi sammen skal bevare det der bør bevares og forbedre det der bør forbedres.
Der er mange nye projekter der lige er blevet sat i søen, hvor den kommende formand og ledelse har en bunden opgave i at sørge for, at disse projekter bliver kørt flot i mål - herunder blandt andet vores nye medlemssystem der skal integreres i DFU og ude lokalt hos jer lokalforeninger, og ikke mindst det helt nye talentprogram DF og DFU sammen skal udvikle. 
Det kommende foreningsår skal være det år i DFU’s historie hvor DFU skal være mest til stede i pressen!
DFU har lige siden jeg blev medlem haft Holger Danske som logo. Myten om Holger Danske fortæller, at når Danmark er truet og har brug for hjælp så vågner Holger Danske og frelser landet. 
Derfor lad os sammen rejse os op og sammen det næste år kæmpe kampen sammen for at få DFU’s politik ud over rampen for Danmark!
Kæmpe kampen for at vi sammen vinder folkeafstemningen d. 1. juni!
Kæmpe kampen for et mindre EU og en hård udlændinge politik til gavn for vort fædreland!
Og ikke mindst kæmpe kampen for at når vi inden for det næste år går til folketingsvalg at vi får en ny statsminister!
Derudover står DFU overfor en stor opgave for at sikre et mere solidt medlemsgrundlag. Dette skal blandt andet ske gennem en mere målrettet indsats gennem konvertering af de over 100 DF’ere, der er under 30 år og gennem en mere målrettet indsats overfor DF’s bagland der skal melde flere i deres familie/omgangskreds ind.
Til sidst men ikke mindst er det vigtigt at DFU får placeret sig helt centralt i det kommende nye DF. Dette skal ske i alt fra politik udviklingen, større inddragelse af DFU generelt og flere pladser til DFU’ere i DF’s udvalg. 
Jeg håber meget, at I vil vise mig og det hold jeg stiller op sammen med i den kommende weekend jeres opbakning og tillid.  
Tusind tak for ordet og fortsat godt årsmøde!

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags