Skip to content

Carl Valentins 1. maj-tale

Om

Taler

Carl Valentin
Medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti

Dato

Sted

Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 København

Tale

I vores parti, der taler vi meget om magt. Hvordan vi kan presse de partier inde på midten, der har magten lige nu, til at føre en mere solidarisk politik. Eller måske bare hvordan vi kan fravriste dem magten og få den håbløse arbejderfjendske regering til at gå af. 
Vi taler om, hvordan vi selv kan søge magten – er det bedst gjort som støtteparti. Eller får vi mere magt af at gå ind i en regering?
Men på tværs af forskellige holdninger i vores på parti om villigheden til at gå i regering – og evt. forskelligheder i, hvem vi kunne gå i regering med, så er jeg faktisk ret sikker på, at vi alle sammen ønsker magten.
Det er jo derfor, vi er i politik. Vi vil bygge et bedre samfund - sammen.
Men hvis vi virkelig ønsker magten, så er der også en anden debat, som jeg mener, at vi som venstrefløj er nødt til at rejse igen i de her år. Og et er det, min tale kommer til at handle om i dag.
Det er debatten om, hvor magten ligger i samfundet i dag, og hvor den risikerer at forsvinde hen, hvis ikke vi griber ind. For det er jo slet ikke givet, at den ligger i folkestyret.
Flere og flere afgørende beslutninger om vores hverdagsliv, de træffes nemlig ikke demokratisk. Men bliver kanaliseret i retning af magtfulde milliardærer, ansigtsløse algoritmer og kyniske kapitalfonde.
  • Den offentlige samtale. En af søjlerne i vores demokrati. Den styres i stigende grad af sociale mediers profitgenererende algoritmer.
  • Flere og flere jobs bliver så standardiseret af et globalt kapitalistisk system, at idéen om at have indflydelse på den virksomhed, man arbejder for, eller den hverdag, man har, bliver opfattet som nærmest grinagtig.
    …Skulle et Wolt-bud virkelig have indflydelse på, hvordan deres arbejdsdag er indrettet? Det fremstår utopisk for mange, men burde være en realitet.
  • Formueuligheden buldrer derudaf og det skaber en endnu større magtkløft internt i vores samfund.
  • Boligmarkedet udvikler sig i stigende grad efter de riges og præmisser og folk med almindelige indkomster bliver presset ud at vores by.
  • Og mens den rigere del af Danmark køber sig fri for at være en del af det offentlige sundhedssystem, så føler flere og flere borgere sig magtesløse i mødet med et sundhedssystem, der bliver nedprioriteret.

I forgårs mødte jeg vores partikammerater Steen og Turid, som mange af jer nok kender,  i bussen på vej hjem til Amager. Jeg spurgte dem, hvad de synes, jeg skulle holde tale om 1. maj. 
Turid sagde meget prompte: At politik er vigtigt! Det har alt for mange ikke forstået i dag – og de vender rykken til politik.
Jeg tænkte først, at selvom jeg er enig, så er det budskab nok lidt ukontroversielt i en SF-partiforening.
…Men så tænkte jeg lidt mere over det.
Og kunne ikke lade være med at tænke: Men hvad nu, hvis de får ret? Altså dem, der mener, at politik ikke er vigtigt. Hvis de oplever, at tendensen er, at hvad der sker i den her verden ikke er drevet af demokratiske beslutninger – men af noget helt andet. 
Så skal du jo, hvis du gerne vil præge samfundet, ikke spilde din tid på at søge opbakning til dine synspunkter. Du skal ikke deltage i den offentlige debat, eller komme med gode argumenter, eller gå ind i politik. Du skal sørge for at blive rig. Ej en stor virksomhed. Så kan du få indflydelse – helt uden at skulle bekymre dig om, om der er opbakning til den retning, du mener, samfundet skal gå i.
Og hvis du er vred over servicen i velfærden: Samme løsning! Sørg for at få nogle flere penge raget til dig. Så skal servicen nok blive bedre – for dig.
Liberalisterne elsker idéen om, at folkestyret får mindre magt. Om at nedbryde det, vi har skabt sammen. Men deres fortælling om, at mindre magt til folkestyret giver mere magt til den enkelte, er falsk.
For magt over samfundets indretning forsvinder ikke, når demokratiet giver slip. Og når vi som folk ikke tager magten gennem vores demokratiske insitutioner, så kanaliseres den op i toppen.
Vi har jo et kapitalistisk system. Det er ikke værdineutralt. Det er ikke en fair spilleplade, som staten griber ind i og ændrer reglerne i. Nej den uregulerede kapitalisme er – i vid udstrækning – demokratiets modsætning. Et system hvor penge styrer alt, og jo flere penge du har, jo mere har du at skulle have sagt. 
Jeg tror, at en stor del af LA’s succes hos mange unge lige nu går på, at de lykkes med en fortælling om, at venstrefløjen vil kontrollere folks liv og tage magten fra dem.
Men virkeligheden er, at det er højrefløjen, der vil tage magten fra almindelige mennesker.
De vil give virksomheder uanet magt til at styre vores arbejdsliv.
De vil give skabe et overvågningssamfund, hvor kapitalen kan holde øje med alt, hvad vi foretager os.
De vil skide på, om du har demokratisk indflydelse på din arbejdsplads, hvis ikke der er penge i det.
Jeg tror, vi som venstrefløj har en kæmpe opgave foran os de kommende år både med at sikre, at magten ikke i endnu højere grad end i dag ender hos de få. Og med at få flere til at forstå, at hvis man ønsker mere magt over eget liv, så er det os, man skal gå til.
Så vil der nok også være flere, der får troen på politik tilbage.
Tak for ordet.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret