Skip to content

Birgit Hansens tale ved Vækst og Vilje

Linda Suhr

Om

Taler

Birgit Hansen
Borgmester i Frederikshavn Kommune

Dato

Sted

Det Musiske Hus, Frederikshavn

Tale

Kære alle
Godt nytår – jeg glæder mig altid til denne traditionsrige dag – men gosh, hvor er det blevet korrekt det hele. Kan I huske, da vi havde en tryllekunster til dette arrangement, der bad mig tage et kort ud af røv …enden på ham. Ja den slags sker ikke mere – gosh, så kedelige vi er blevet. Er vi blevet gamle? Niels? 
Nå, men ikke et år, hvor jeg ikke nævner vores korttryllekunstner. 
Frederikshavn Kommune har 10,8 procent færre arbejdspladser end i 2008. Det viser tal fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Og alligevel tillader jeg mig at sige, at jeg går ind i 2020 med en vis grad af optimisme for Frederikshavn Kommune. Der er lagt nogle sten i det forrige år, som vi skal træde videre af, men der er også nye ting i støbeskeen. 
Den grønne omstilling kommer til at være endnu mere i fokus i 2020, og vi skal få det ført igennem på en måde, så det både kommer virksomhederne og vores borgere til gode. For det er et stykke arbejde, der skal ske for vores allesammens skyld. Ikke alene for klodens og ressourcernes skyld, men for vækstens skyld. Jamen kan man tale grøn omstilling og vækst i samme sætning? Ja, vil jeg påstå. 
Det er et område med potentialer – også for erhvervslivet i Frederikshavn Kommune. 
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har eksempelvis afsat en pulje på en milliard kroner til grøn forskning – så der er midler at søge. Og samtidig rummer den grønne omstilling både potentialet for vækst, nye jobs og internationale handelsmuligheder.  
Den grønne omstilling, der har indtaget den vestlige verden, åbner for helt nye markeder, som mange af kommunens virksomheder allerede har set potentialet i at opsøge. Cantona, ME Production og Victor er bare et par af dem, der allerede nu udvikler og arbejder inden for den grønne dagsorden – og jeg håber, at flere af jer, der er her i dag, gør jer tanker og handler i samme retning. Der er muligheder. Faktisk er der muligheder for små og mellemstore virksomheder at søge udviklingskroner i den retning. Det ved Erhvervshuset mere om. 
Vi har forudsætninger for at blive en del af den dagsorden. VI har pladsen, kompetencerne og infrastrukturen – teknologien og innovationen, den skal komme fra jer. Fortsæt den vej – det er der fremtid i.
Byrådet har enigt besluttet at nedsætte et Verdensmålsudvalg.  FN’s 17 verdensmål er favnende og godt forankret – de er simpelthen kommet for at blive. Og vi kan gøre så meget, hvis vi gør en fælles indsats på det her område.
Gennem Verdensmålsudvalget vil vi arbejde tematiseret med forskellige områder, der skal fremme den bæredygtige udvikling – herunder gennem emner som indkøb, udbud, transport, forbrug og byudvikling. Det handler om kommunen som kommune. 
Men vi går videre end det. Tanken er, at vi i Verdensmålsudvalget sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, fagbevægelsen, boligforeninger og flere skal bruge verdensmålene til at skabe nye muligheder for udvikling på bæredygtige præmisser. Det skal være med til på sigt at skabe nye arbejdspladser og nye uddannelsestilbud og være med til at tiltrække nye borgere og virksomheder.
Vi kan flytte noget alene, men sammen – så rykker vi.
Det 17. verdensmål hedder ”Partnerskab for handling”, og det er netop gennem partnerskaber, at vi opnår en bæredygtig fremtid. Nu kommer det til at lyde lidt højpandet, men både erhvervslivet, fagforeningerne og kommunen skal tale sammen og arbejde sammen, så vi kan være med til at skabe en bedre verden. 
Vi er måske til det mere konkrete i vores område. 
Et eksempel: Vi er i gang. Først på ugen deltog kommunaldirektøren og jeg i et møde på MANs site – her i Frederikshavn. De indbød til møde om deres nye indsatsområde på arbejdspladsen – nemlig de 17 verdensmål. De har gennem længere tid arbejdet med at definere, hvilke må de ser som vigtige, og alle ansatte har været med. Nu indbød de til samarbejde med kommunen – herunder park og vej, forsyningen og en skole i nærheden. Det handlede om vand og arealer til plads til biodiversitet. 
Så sidder vi der over for tre hardcore habitmænd, der med verdensmål i reverset dybt engageret indbyder til samarbejde. Sådan. Vi er i gang. 
*
Og nu, hvor vi snakker partnerskaber, er der en anden ting, jeg gerne vil tale om.
Vi er i gang med at revidere vores udviklingsstrategi. 
Vi laver ikke en ny, for den eksisterende fra 2016 er på mange måder rigtig god. Vi skal blot sikre os, når vi reviderer, at den spiller ind i erhvervsstrategien, som Erhvervshus Nord aktuelt står for at udvikle og implementere. 
Vores strategier skal også gerne spille ind i Danmarks nye decentrale erhvervsfremmestrategi. Det er her, vi er en del af verden. 
Derfor kigger vi den igennem og snakker sammen med Erhvervshus Nord, så vi kan sikre, at vi tilsammen har en fokuseret, ensrettet indsats. Vi er enige om flere områder, som vi vil fokusere på fremadrettet – deriblandt flere jobs, mere arbejdskraft og vækst. 
Vi har brug for hjælp til i hvert fald to ting fra jer, hele erhvervslivet – hele paletten, før vi kan lykkes: 
Vi vil rigtig gerne have, at I byder ind i det regionale projekt ”Vækst via Viden 2.0”, hvor nordjyske virksomheder kan opnå vækst og udvikling gennem ansættelsen af en dimittend eller en ledig med en videregående uddannelse. 
Vi hører nemlig igen og igen, at vores erhvervsliv har svært ved at tiltrække de højtuddannede, som vi har så megen brug for – men gennem det her tilbud kan I blive matchet med en højtuddannet, der med deres nye viden og ekspertise kan være med til at løfte jeres virksomheder op på et helt nyt niveau. 
Og ”Vækst Via Viden” er ikke bare et tilbud til jer om at ansætte nogle særligt kloge hoveder. Nej, I kan nemlig også få økonomisk tilskud til starten af ansættelsesforholdet, så I kan prøve hinanden af, inden I bestemmer jer for, om en højtuddannet medarbejder er det rigtige valg for jer. Det kalder jeg for et godt tilbud. Erhvervshuset og kommunen hjælper gerne videre. 
Det er det ene område, hvor I kan hjælpe os. Det andet område, hvor vi har brug for jeres støtte, er til at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Så hjælp os, hjælp hinanden og hjælp vores økonomi gennem at skabe arbejdspladser til borgere, der ikke er 100 procent klar til arbejdsmarkedet. 
For noget tid siden hørte jeg et indslag, vist nok på P4, der handlede om det rummelige arbejdsmarked. Her sagde en mand – jeg mener, at han var fra Aalborg Universitet - at man skulle ansætte personer fra det rummelige arbejdsmarked. Ikke fordi at man nødvendigvis tjener mange penge på det, eller fordi det styrker ens brand – men simpelthen bare fordi. 
Jeg synes faktisk, at det er en elegant formulering. For vi har alle sammen et ansvar for, at de, der kan arbejde, kommer i arbejde. Særligt når vores erhvervsliv i den grad skriger på arbejdskraft. 
Overordnet set håber jeg, at I har lyst til at hjælpe os med at få alle i arbejde – både de højtudannede og de, der måske ikke er helt klar til en fuldtidsstilling på arbejdsmarkedet. For de har brug for os, og vi har brug for dem. Vi skal fortælle, at der er job og karrieremuligheder her – hvis vi mener noget med at ville videre. 
Apropos vækst og fremgang, og med min indgangsreplik in mente om minus på 10 procent ift arbejdspladser i vores kommune, –  så så jeg for nylig en overskrift fra Aalborg Kommunes område, en formand for et erhvervsnetværk, der gjorde klart, at der går det altså ikke så godt i Aalborg. Og det fik mig til at stoppe op og tænke; når vi så mødes her i dag – i starten af et helt nyt årti – går det så godt i Frederikshavn Kommune? 
Til det spørgsmål kan jeg svare på to måder. Først vil jeg give jer det udokumenterede svar. Og det er ubetinget ja. 
Igennem virksomhedsbesøg hos jer fra Dybvad, Østervrå, Sæby, Frederikshavn, Skagen, Ålbæk, Strandby - syd til nord – øst til vest - oplever jeg nemlig det kæmpe entreprenørskab, der præger vores erhvervsliv. Jeg bliver mødt af optimisme og mod på det. 
I kan nemlig stort set altid se potentialet; både de små, mellemstore og store virksomheder her i kommunen deler et mindset, der gør, at I altid er omstillingsparate og dermed står så meget stærkere: 
Et eksempel: Der er ændringer på brændstofområdet, og diesel når ikke længere er fremtiden, så tænker I anderledes og finder nye veje gennem løsninger som el, LNG (Liquified Natural Gas) og LBG (Liquified Biogas).
Vil turisterne pludselig hellere opleve noget andet – reagerer I og omstiller til de markeder, der er muligheder i. 
Jeg oplever energi, entreprenørskab og mod, hver eneste gang jeg besøger jer, og det fylder mig stolthed over det erhvervsliv, som Frederikshavn Kommune gennem jer har at byde på. Så helt udokumenteret; ja, det går godt med erhvervslivet i Frederikshavn Kommune. 
Skal jeg give jer et lidt mere dokumenteret svar, kan jeg slynge nogle tal ud fra Frederikshavn Kommunes Nøgletal fra tredje kvartal af 2019: 
  • Vores forventede indtægter – vores skattegrundlag – er 4.040.600.000 kroner i 2019. Til sammenligning var den 3.994.013.000 kroner i 2018. Altså godt 46 millioner kroner større i 2019.
  • I august 2019 var 20.740 af kommunens borgere lønmodtagere – sidste år på samme tid var det tal 20.666 borgere, altså 74 flere i 2019. 
  • Vores forventede indtægt fra selskabsskat er 36.402.000 i år 2019, til sammenligning var den 35.328.000 i 2018. Altså godt en million kroner større i 2019.
  • I august 2019 havde vi 1.034 borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelser. I august 2018 var det tal 1.169. Dvs. 135 færre i 2019.
Nu har jeg så valgt at fokusere på nogle steder, hvor det går godt. Jeg kunne også have valgt andre områder, hvor det er mere negativt, men dem skal der nok være nogle, der fremhæver – også nogle her i salen. Jeg orker ikke. Jeg lukker ikke øjnene, Vi ved det godt, og I/Vi knokler med det. 
De tal og områder, jeg har nævnt,  betyder noget – både for vores samfundsøkonomi, for os. 
Så til konklusion: ja, i den her kontekst går det meget godt i Frederikshavn Kommune, men der er nogle ting, vi skal arbejde med i det nye år. Absolut. 
Derfor er det meget heldigt, at Frederikshavn Kommunes erhvervsliv hver dag står op med tanken ”A new day – what to do” – for sådan er vi bare helt heroppe mod nord. Jeg er klar – står endnu sammen med alle, der vil. 
Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet med Erhvervshus Nord, Turisthus Nord, Marcod og tak for alle de virksomhedsbesøg, som jeg bliver inviteret på igen og igen – jeg kommer til stadighed godt rundt i kommunens mange virksomheder. 
Også tak til samarbejde med revisorerne – jeg hører, I bliver mulige at undvære i fremtiden, ifølge vores professor i robotteknologi Henrik. Kan man også erstatte … nej … jeg stopper nu.
Tak for samarbejdet og tak for den store indsats, som I hver dag lægger her i vores område.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags