Skip to content

Birgit Hansens tale ved KL's Klima og Miljø Topmøde

Om

Taler

Birgit Hansen
Borgmester i Frederikshavn Kommune

Dato

Sted

Alsion og Skansehallerne, Sønderborg

Tale

Kære alle
I Skagen har vi en festival, hvor vi byder velkommen med Its good to see you.
Det bruger jeg lige her i dag.
Its good to see you.
Velkommen til det, der før var en konference, men som nu er et topmøde.
Vi kalder det ikke topmøde, fordi vi gerne vil være noget fint.
Eller fordi det er så moderne med sådan noget top.
Eller ligefrem top top.
Fik I den? Ja altså Løkke og det der top top.
Er I med, jer fra Fyn? Nå godt.
Når vi kalder det et topmøde, så handler det om, at klima og miljøområdet er noget helt andet i dag end før i tiden.
Det er top off mind. 
***
Da min far var udvalgsformand for teknisk udvalg i Sæby Kommune for en del år siden, handlede det mest om kloakker og spildevand, grøfter og snerydning.
Det er stadig vigtigt. Men i dag handler det om meget mere end det. Vi har udvidet paletten. Og perspektiverne på vores opgaver er også nogle helt andre i dag end før. 
***
Topmødet i år kommer til at handle om klima og grøn omstilling.
Det gør det fordi, det er meget aktuelle og presserende  dagsordner.
Lidt højtravende men alligevel: så handler arbejdet med klima og miljøindsatser om klodens overlevelse.
I kommunerne er vi med til at drive en bevægelse i den rigtige retning. 
Vi ved, at klimaet er med til at forme, hvordan vores landskaber, byer og lokalsamfund ser ud, og hvordan vi lever vores liv. 
Derfor er klima velfærd. Derfor er vores område en kommunal kerneopgave.
Nogle tænker ikke på det som kommunal kerneopgave, men vi der er her ved, hvor meget det optager borgerne. Det er i den grad borgernært og en kommunal kerneopgave.
***
[Vi fikser det, men ikke alene]
I marts var der kommunalpolitisk topmøde i Aalborg.
Statsministeren holdt en tale på topmødet. Her sagde hun, at vi i kommunerne er sådan nogle, der fikser ting.
”I fikser velfærdssamfundet i dagligdagen”, sagde hun.
Og jow, jow, det gør vi da med de vilkår, vi har og efter gode økonomiaftale, hvis vi må bede om det.
Nå men tilbage til klima og miljø: Vi har i den grad taget arbejdstøjet på, når det gælder grøn omstilling, vindenergi og varmeudrulning, men vi kan altså ikke fikse det alene.
[Grøn omstilling kræver følgeskab]
Vi har brug for, at politikerne på Christiansborg følger trop.
De skal bakke os op med lovgivning, som giver gode rammer.
De skal fjerne barrierer, der hindrer omstillingen.
Der tales meget om frisættelse, afbureaukratisering og forenkling. Er det ikke mest for børne og ældreområdet? Nej, ikke alene. Det er i høj grad også relevant på vores område.
Der er også lovgivning og regler på vores område, der gør det bøvlet - unødigt bøvlet. Og som har det svært, når det møder virkeligheden.
Jeg behøver vel bare at nævne solceller på kommunale bygninger, bygningsreglementet eller reglerne på affaldsområdet.
[Grøn omstilling kræver samarbejde]
Følgeskab siger noget om retningen. Man kan kun følges ad, hvis man går i samme retning.
Mens vi går i samme retning, skal vi samarbejde. Det er derfor topmødets tema er ”Sammen om den grønne omstilling”.
Vi er rigtig mange aktører, som skal arbejde sammen: Stat, regioner, kommuner, borgerne,  virksomheder, civilsamfund, borgergrupper. NGO’er, forskere og tænketanke.
Vi er tandhjul i forskellige størrelser. Vi får hinanden i omdrejninger. 
Det betyder ikke, at vi alle skal gøre det samme. Vi skal heller ikke nødvendigvis gå i takt og bevæge os i samme tempo. 
Mange af de løsninger, vi kommer til at bruge, kender vi ikke endnu. 
Dem udvikler vi sammen med andre, mens vi går med syv-mile-skridt derudad. I samme retning.
Det er også en pointe, at vi på skift skal trække og drive projekter.
Vi er forskellige. Har forskellige styrker. Og vi kommer til at skiftes til at have den gule førertrøje på.
Nogle er frontløbere. Når de tager de første skridt, så efterlader de sig fodspor, fordi de er sat i et terræn ingen eller kun få har gået før.
Det er fodspor, som kan blive til en sti, som andre kan følge.
Det er helt fint. Men ingen må sakke for langt bagud.
Alle skal med, retningen skal være den samme, og vi skal både være grundige og arbejde i et stabilt højt tempo.
Følgeskab og samarbejde. Det er mit første budskab.
[Lokalbefolkningen skal have noget ud af det]
Mit andet budskab er: at lokalbefolkningen skal have noget ud af det.
Vi står foran en firedobling af vedvarende energi til lands.
Det bliver svært at finde pladsen. Der er rift om arealerne i Danmark til: natur og biodiversitet, fødevareproduktion, drikkevandsbeskyttelse og så videre.
Vi skal være gode til at tænke forskellige hensyn sammen. Og uanset hvad vi gør, vil der være modstand.
Vindmøller troner højt i landskabet, og solcelleparker fylder virkelig meget.
I KL mener vi, at der derfor er behov for at ændre modellen. Borgerne skal være mere med i den grønne omstilling – ellers bliver det ikke til for lidt. Vi skal derfor gøre det mere attraktivt at for et område at lægge areal til solceller eller vindmøller. De skal have gavn af det. Og det skal skabe muligheder for gevinster og udvikling af lokalområdet.
Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i de gevinster, der tilfalder et lokalområde.
Det er nødvendigt, hvis vi i kommunerne skal have en chance for at hjælpe med at vende modstand til medløb. Det har vi i kommunerne erfaring med og nogle bud på.
[Afrunding]
Kommunerne har en nøglerolle. Det er os, der kan samle parterne. Skabe overblik.
Det er også os, der ser borgerne i øjnene. Det er ikke altid lige nemt.
Der er borgere, der synes, vi er gumpetunge og svære at danse med. De presser os til at gøre mere. Hurtigere. Og de efterspørger viden om, hvad de selv kan gøre for at fremme den grønne omstilling.
Og så er der borgere, som synes, at det går for hurtigt, og at der i hvert fald ikke skal ske noget i deres baghave.
Det er det spænd, vi i kommunerne står i. Vi skal kunne skræve over det, og få enderne til at mødes.
*** 
Vi i kommunerne har for længst stemplet ind på den grønne dagsorden. Vi har taget det lokale klimalederskab på os.
Næsten alle kommuner har lavet klimaplaner for, hvordan de opnår klimaneutrale og klimarobuste lokalsamfund. Det er både ambitiøst og ansvarligt!
Nu skal vi videre. Planerne skal omsættes til virkelighed.
Det kommer til at ske inden for rammerne af den klimaalliance, som min kollega formand Frank fra kilmahandlingsudvalget og andre lige om lidt sætter nogle flere ord på. KLs klimahandlingsudvalg er her også - sammen med klima og miljøudvalget.Jeg lovede Frank at nævne dem. Frank sagde: nævn lige os - nu er det gjort. Så skylder du den øl Frank.
***
Her til slut vil jeg sige, at jeg er stolt af den kommunale sektor, og alt det vi kan. Og af alt det vi gør. 
Det er vigtige sager, vi har med at gøre.
Vi har sammensat et program, der forhåbentlig både kan gøre jer klogere, inspirere jer til konkret handling og vække jeres nysgerrighed.
Det her er ikke bare en konference. Det er et topmøde. Måske ligefrem et top top…..
Tak til Sønderborg for værtskab. Vi ælske å væere hæer…….Mojn. 
Og hermed giver jeg taktstokken til vores moderator, Tine Gøtzsche. Hun har lovet at tage os godt igennem de næste to dages program.
Velkommen.
It is good til see you.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags