Skip to content

Birgit Hansens tale ved etape 3 af udvidelsen af Skagen Havn

Linda Suhr

Om

Taler

Birgit Hansen
Borgmester i Frederikshavn Kommune

Dato

Sted

Skagen Havn

Tale

Kære alle 
Skagen Havn, Danmarks nordligst beliggende havn. 
En stolt, driftig og ældre herre, men altid med lyst og mod til fornyelse og udvikling. 
Havnens historie går tilbage til 1907, hvor kong Frederik VIII foretog indvielsen af havnen. 
Havnen er udvidet i 1917, 1939, 1965, 1979, i 2008, i 2016 og nu igen 2019. Nu med 190.000 m2 landareal og 1000 meter kaj for at skabe endnu bedre rammer for havnens kunder. 
Tider skifter, behov ændrer sig, og det er styrken i denne havn – at gode folk omkring havnen gennem tiderne og mest af alt for tiden med en stærk bestyrelse og en stærk direktør og direktion – har set muligheder og har set og undersøgt fremtidens behov og ikke mindst har formået at handle på det. 
Tak til havnens lejere og kunder. Tak til havnens ansatte, bestyrelse og direktion. Tak Willy, for at turde og kunne. 
Skagen Havn er Danmarks største fiskerihavn – også i 2018 – målt på mængder og værdi. Det er godt. Det kan vi også takke de mange fartøjer for, men havnen er meget mere end det. Den er også en anløbshavn for store og mange krydstogtskibe, og den er også maritim service, gods, bunkering. 
Havnen er også hjemsted for store og mindre virksomheder, der har valgt at være på havnen, fordi de gør forretninger i relation til havet – så at sige, men de er her også fordi, her er godt at være. Nogle af de virksomheder skal udvide, og nye kommer til. 
Alt i alt står vi med en stærk havn med en stærk position, men også med en havn, der skal matche tiden og fremtiden. Derfor er det en stærkt strategisk beslutning igen at udvide med henblik på organisk vækst. 
Byrådet bakker op. Byen bakker op. Erhvervet bakker op. 
Vi står her på toppen af Danmark. Solen skinner over Skagen. Det er bare at gå i gang, og det gør vi så. 
Om lidt vil jeg tage første spadestik eller noget i den retning. Det er noget med en gravko. Men først vil jeg traditionen tro, når vi fejrer i Skagen, bede jer råbe et Skagen Hurra for denne havn – denne dynamo. 

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags