Skip to content

Birgit Hansens tale ved Erhvervs-Get-Together

Linda Suhr

Om

Taler

Birgit Hansen
Borgmester i Frederikshavn Kommune

Dato

Sted

Arena Nord

Tale

Jeg vil også gerne byde jer velkommen her til årets Erhvervs-Get-Together, hvor vi skal lytte, lære og tale sammen om det erhvervsliv, vi alle på den ene eller anden måde er en del af. 
Vi har to spændende foredragsholdere med os i dag. De vil tale om lederskab og om fremtidens arbejdsmarked. To emner, der må siges at være mere end relevante for os alle. Og jeg vil bruge anledningen til at komme ind på netop de emner nu, hvor jeg har ordet. 
Det blæser ofte en del i Frederikshavn. Sådan er det jo ved kysten. Og af og til rammes vi af modvind. Også i overført betydning. Vi har hørt det før. Gang på gang, faktisk. Kommunen står over for en række udfordringer, vi må og skal håndtere. Det er ikke noget nyt. Og det er ikke noget, der kan slå os i jorden, hvis vi står sammen. Der er modvind, om man vil, lokalt. 
Der er udfordringer, når vi ser på kommunernes økonomi – også i Frederikshavn Kommune. 
Der er udfordringer, når vi ser på kommunens demografiske udvikling med færre unge og flere ældre. 
Der er udfordringer, når vi ser på arbejdsstyrken og særligt alle dem, der står uden for den. 
Kigger vi op og ud. Kigger vi længere frem og internationalt, så står vi, vores børn og vores børnebørn – som en del af verdenssamfundet – over for miljømæssige udfordringer af proportioner, der kan være svære helt at begribe. Havstigning, forurening, global opvarmning. 
Det trækker op til storm ude i horisonten. Et uvejr, som vi ikke kan gå udenom, men som vi må gå igennem. Sammen. 
Når et skib rammes af en brandstorm, så kommer det og dets mandskab kun uskadt ind til kysten, hvis kaptajnen bliver på broen og viser vejen gennem vandmasserne. At turde blive på broen, når bølgerne hamrer ned over dækket. Det er lederskab. Lederskab er at stå for det, man tror på, selvom der er modstand. At turde tage de svære beslutninger, som kan have alvorlige konsekvenser, når beslutningerne er nødvendige. 
Hvis vores virksomheder skal være konkurrencedygtige og forblive det. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at tiltrække flere internationale medspillere på erhvervsfronten. Så må og skal vi sikre os adgang til grøn energi. Virkeligheden kræver handling – både for vores egen og kommende generationers skyld. Derfor var det nødvendigt at kæmpe for vindmølle-testanlægget ud for vores kyst. Det projekt er det langt fra alle, som kan se fornuften i her og nu. Men de færreste kan benægte, at det er fornuftigt, hvis vi retter blikker ud og fremad. Hvis vi kigger fremad, så kan vi nok også godt få øje på fornuften i at satse på et destinationsselskab. Hvis vi vil bevare vores styrkeposition i turismeindustrien og forbedre den, så må vi alliere os med nabokommuner. Vi må sætte vores ambitionsniveau sammen med andre. Når der har været et økonomisk merforbrug i kommunens arbejdsmarkedscenter på mere end 30 millioner kroner, så skal der også tages svære beslutninger. Der skal tages afsked med værdsatte medarbejdere. Det er ikke nemt. Men det skal gøres. 
Lederskab er at turde gå forrest gennem udfordringerne. Lederskab er at vise vejen. 
Jeg håber, at I vil være med til at vise vejen. Jeg tror på, at I tør gå forrest, når det gælder de af vores medborgere, som står uden for arbejdsmarkedet. Nej, det er ikke alle, der vil. Og det er ikke alle, der kan. Men der er mange med uudnyttede evner i vores kommune, som drømmer om at få det, I har. Et job at stå op til. En værdig plads i samfundet med kollegaer. Det at drikke dagens første kop kaffe på arbejdspladsen og se frem mod de opgaver, den byder på. Opgaver, der giver mening. 
Under valgkampen sagde direktøren for TDC noget, der gjorde mig glad. Han sagde, at landets virksomheder skal tage et samfundsansvar – et socialt ansvar. Han sagde, at de, virksomhederne, er en del af samfundet og skal tage deres del af byrden. For et samfund er først og fremmest et fællesskab. 
Det gør mig glad og stolt, når Danish Crown i Sæby ansætter 97 flygtninge og indvandrere, uddanner dem og giver dem et eksistensgrundlag. 
Det gør mig glad, når man hos M.A.R.S. her i Frederikshavn forpligter sig til at tage imod langtidsledige, til at lære dem op og vise dem ind på arbejdsmarkedet. 
Det gør mig glad, når vores turisthus råber sine medlemmer op og opfordrer dem til at kontakte Frederiksavn Kommune, når de mangler hænder. Vi er her for at hjælpe jer. Og vi håber, I vil hjælpe os og de af vores borgere, der har brug for en kyndig hånd. Move North har i de to år, rekrutteringsindsatsen har eksisteret, skaffet 50 nye specialister til vores virksomheder. Tag fat i Move North, når I mangler ingeniører, maskinmestre og andre teknisk kyndige. Arbejdsmarkedscenteret kan hjælpe jer med at skaffe resten. Tag fat her, når I mangler råstyrken. Når I mangler dem, der kan løfte kabeltromlerne, groft sagt. Støt op om kampen for at få alle med. Så styrker I hele kommunen, og så styrker I jeres virksomhed. Jeg tror på, at man bliver stærkere af at hjælpe dem, der er svagere. Så styrker vi også det billede, vi viser resten af landet, når vi inviterer pressen hertil for at fortælle om vores indsats. Vis vejen for dem, der ikke har fundet den selv. Så vil vi gå sammen med jer. 
Nok er der udfordringer. Nok har vi en kamp, vi skal vinde. Men vores historie viser, at vi har en evne til at overleve. Det ligger i vores DNA. Værfter og andre virksomheder lukker. Kriser rammer os. Men vi rejser os. Altid. Vi står igennem og vi bliver stærkere. Vi står gennem stormen. Vi lader den ikke blæse os omkuld. Og vi har også tænkt os at overleve nu. Vi har tænkt os at overleve sammen. Der er allerede kommet god vind i sejlene. 

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags