Skip to content

Asbjørn Valhøjs tale ved demonstration i anledning af FN's Internationale Dag Mod Racisme

Om

Taler

Asbjørn Valhøj
Aktiv i DGUB

Dato

Sted

Flakhaven, Odense

Tale

I dag markerer vi FN's dag mod racisme, og jeg vil sige nogle ord på vegne af Den Grønne Ungdomsbevægelse.
Men hvad har klimaaktivisme egentlig med racisme at gøre? Faktisk mere end man tror.
Det er ingen hemmelighed, hvilke dele af verden der har bidraget til udledningen af drivhusgasser og miljøforurening. Det er næsten udelukkende industrialiserede lande i det globale nord.
Men det er ikke os, der rammes hårdest.
Det er lande og folk i den tempererede del af verden, der i forvejen bor i udsatte miljøer, og i forvejen er fattige, fordi de ikke har nydt godt af den industrialisering som vi har.
Det er i områder som det Afrikanske Horn, at tørke og hungersnød allerede i dag sker i en uset tempo og styrke.
Det er små østater i Stillehavet og det Indiske Ocean, som har udsigt til helt at skulle forlade deres hjem, fordi havstigning bliver ubeboeligt.
Det er indfødte befolkninger i Afrika og Sydamerika som mister deres livsgrundlag på grund af skovdød.
Der er allerede nu omkring 200 millioner flygtninge i verden, et antal der vil stige eksplosivt.
Sammenligner vi på et kort hvilke områder der har skabt krisen med de områder som rammes hårdest, er det næsten et omvendt billede.
Derfor er klimaretfærdighed nødvendigt.
I juli er det Earth Overshoot Day. Det er den dag, hvor det er beregnet, at vi globalt har brugt de ressourcer, vi må, hvis vi skal opretholde en bæredygtig klode på lang sigt.
Men Danmarks Earth Overshoot, altså den dag den danske befolkning har brugt de ressourcer vi har råd til på et år, relativt til vores antal, er – tilfældigvis – i dag.
Sidste år var det den 28. Marts. Det viser, at den måde vi i den rige del af verden - og især den rigeste del af befolkningen - belaster klimaet ikke er noget i en nær fortid, men stadig foregår på samme eller højere niveau.
Udnyttelse af fossile brændsler og andre naturressourcer er dybt forbundet med undertrykkelse af minoriteter og kolonialiserede folk i de områder, der tages fra.
Et eksempel er skovrydning og fordrivelse af oprindelige folk i Sydamerika.
Et andet eksempel er miljøskadende gasledninger over indfødte territorier i Nordamerika, som stadig foregår.
Også EU spiller en rolle, for eksempel i finansieringen af den såkaldte East Med Pipeline, der er planlagt til at udtrække naturgas fra det østlige middelhav og føre det til Europa. Dette vil blandt andet sikre den israelske stat, som kontrollerer de områder som gassen trækkes fra, et stort eksportmarked og skabe en strukturel energiafhængighed i Europa. Et regime der, vel og mærke, ikke tillader palæstinenserne selv at udnytte og sælge deres naturgasressourcer.
Omvendt må vi heller ikke lukke øjnene for, at mange af løsningerne på klimakrisen også bygger på de samme former for undertrykkelse. Tag bare udtrækning af litium og kobalt til at producere batterier. Her bliver folk også fordrevet, og deres livsgrundlag forværret, uden at de selv får noget ud af det.
Også her ser man vigtigheden af klimaretfærdighed i klimakampen.
I mange år er folk blevet skudt i skoene, at man skader klimakampen hvis man taler om racisme, fordi man blander ting sammen eller skubber folk væk. Pudsigt nok er det sjældent folk, der selv er en del af klimabevægelsen. Men fuck dem.
Det er på tide at vi taler åbent om det åbenlyse. Man kan ikke sige klimaretfærdighed uden retfærdighed, og man kan ikke rette op på verdens problemer hvis man ignorerer de strukturer og undertrykkelser der ligger bag.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret