Skip to content

Anni Sørensens tale ved demonstrationen "Undskyld vi er her"

Sara Skytte

Om

Taler

Anni Sørensen
Landsformand for Lev

Dato

Sted

Christiansborg Slotsplads, 1218 København K, Danmark

Tale

Jeg er SÅ stolt, ydmyg og glad over at stå her sammen med jer!
Det er fantastisk - og det fylder mig med håb - at vi er SÅ mange, som siger: 

NEJ til endnu flere besparelser og endnu mere underfinansiering.

NEJ til udskamning og forråelse.

NEJ til magt, tvang og indelåsning.

Vi er SÅ mange, som siger NEJ til politiske aftaler med angreb på rettigheder.
I dag kræver vi kompensation, værdighed, frihed og menneskelighed.

Vi hører ministre og andre sige, at netop handicapområdet må tåle besparelser og vanskelige prioriteringer.

De kalder det afbureaukratisering og en styrkelse af området, men det ER tilbageskridt med politiske rammeaftaler, økonomiaftaler, anbefalinger fra ”Ekspertudvalg” og lovgivning om mere magt og tvang, som vil medføre forringelser og besparelser, endnu dårligere liv og livskvalitet.
Derfor sagde vi også i handicapbevægelsen NEJ til de absurde angreb på helt fundamentale rettigheder og principper.

Jeg ved, at rigtig mange danskere ikke kender til de urimelige forhold for børn og voksne med handicap og vi pårørende.
Men alligevel ønsker 70 % af danskerne mere hjælp til mennesker med handicap.
Ønsker, at økonomi IKKE trumfer faglighed og rettigheder.
Danskernes social- og handicappolitiske kompas er intakt.
Men regeringens kompas er ude af kurs!

Men vi skal være ENDNU flere, der kræver reelle forandringer og kvalitetsløft.
Endnu flere, som kæmper for solidaritet, kompensation og retten til et værdigt og aktivt liv.
Endnu flere, som kræver reelle investeringer i handicapområdet - så mennesker med handicap og vi pårørende kan få den nødvendige hjælp.
UDEN kamp med kommunen og uden klager til Ankestyrelsen.
Vi kræver menneskelighed og retten til at være dem, vi er.

Men samtidig skal vi huske på, at der er mange tusinde mennesker med handicap og deres pårørende, som ikke er her i dag. Det er der mange forskellige grunde til.

Mange af dem er også mennesker, som sjældent selv tager ordet.

Det er netop de mennesker, jeg som formand for Lev repræsenterer.
Mennesker med udviklingshandicap.
Mange af dem ved ikke, at der er indgået en handicappolitisk rammeaftale, hvor besparelser er præmissen. 
Ved ikke, at Ankestyrelsen nu bliver svækket.
Ved ikke, at om to uger vedtager Folketinget den mest menneskefjendske lovgivning om magtanvendelse, som vil medføre langt mere magt, indelåsniger, flere tvangsflytninger - forråelse og fortvivlelse.
Alt for mange har hverken familie eller venner til at støtte sig.
De er HELT alene med deres kommune.
Dem skal vi også huske i dag - og i vores fortsatte kamp for menneskelighed, rettigheder, solidaritet og ligeværdighed.

Det er for øvrigt helt absurd, at den samme socialminister, som for et halvt år siden gav en fuldt berettiget undskyldning for 50 års overgreb, tvang, vold og umenneskelighed mod især mennesker med udviklingshandicap - ”De åndssvage” – nu er ved at få vedtaget en lovgivning, som vil medføre – netop mere magt, flere tvangsflytninger og indelåsninger. 
Som vil medføre mindre menneskelighed – og mere forråelse.
Det er et historisk tilbageskridt, og jeg forudser, at fremtidens ministre må sige undskyld igen.
Undskyld for ikke at sikre menneskelighed, ikke sikre gode liv, ikke sikre lige muligheder og ligeværd. 
Undskyld for magt og tvang.

Men vi vil ikke have flere undskyldninger.
Vi vil have handling!

Når jeg ser jer - så bliver jeg håbefuld.
For i dag er vi SÅ mange, der kræver handling og en ny retning for handicapområdet.
Vi er Folkebevægelser, facebookgrupper, faglige organisationer, digtere, handicaporganisationer og mange andre.
Vi kæmper på forskellig vis - vi har forskellige roller.
Og vi kæmper sammen!

Tak til alle jer, der kom i dag. 
Tak til alle jer der, bakker op på anden vis. 
Og en helt særlig tak til Caspar og Monica for jeres kæmpe arbejde med den her demonstration.

Tak for ordet - og fortsat god demonstration 😊

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret