Skip to content

Anette Mortensens tale ved åbent hus i LimeLight BoardSport Club

Ingen kendte rettigheder

Om

Taler

Anette Mortensen
Borgmester i Stevns Kommune

Dato

Sted

Rødvig

Tale

En af mine absolutte yndlingsbeskæftigelser som borgmester er at se, når ægte ildsjæle trækker i arbejdstøjet.
At se mennesker, som:
  1. brænder for en særlig sag,
  2. skaber noget unikt for sig selv og andre og ikke mindst 
  3. trækker endnu flere med sig.
Det er fantastisk at være vidne til, og derfor er jeg særligt glad for at få muligheden for at være med i dag!
I Stevns har vi vidst ganske længe, at vi har en særlig kystlinje. En kystlinje, som ovenikøbet lægger grund til et stykke UNESCO-verdensarv.
Vi har også vidst ganske længe, at vi har nogle bølgeforhold, man ikke lige finder så mange andre steder på Sjælland.
Med andre ord.
Vi har nogle helt særlige vilkår for at dyrke vandsport i Stevns – ikke mindst her i Rødvig.
Der er mange ting, som hænger rigtig godt sammen med et projekt som LimeLight.
Jeg vælger her at sætte lys på tre ting, som alle på en eller anden måde hænger sammen:
  1. Foreningsliv
  2. Lokalsamfund
  3. Turisme
Et af de emner, jeg har haft lejlighed til at tale om flere gange, siden jeg trådte til som borgmester, er foreningsliv.
Foreningsliv og det fællesskab, der er i foreninger.
Alle, som kender mig, ved, at det er noget, som ligger mig rigtig meget på sinde, og jeg har selv været aktiv i foreninger, lige så længe jeg kan huske.
Man kan simpelthen ikke overvurdere betydningen af vores foreningsliv, for det kan noget ganske særligt.
Foreningsliv giver mennesker et sted at høre til, og det har vi behov for.
Foreningsliv styrker vores fysiske og mentale sundhed, og derfor er det også et væsentligt satsningsområde for Stevns Kommune at hjælpe foreningerne med det, de er bedst til.
Nemlig at lave fede aktiviteter og fællesskaber for børn og voksne i alle aldre.
I Stevns har vi over 200 foreninger, som spænder vidt, lige fra sport i alle mulige afskygninger, spejder, aktivt seniorliv og meget meget mere.
Og det uanset hvor man bor i Stevns.
Her er noget for enhver smag, og det giver optimale betingelser for at lave noget, der er sjovt og meningsfuldt for den enkelte i fællesskab med ligesindede.
På den måde skaber foreningerne og de frivillige i foreningerne også en meget stor værdi i vores byer og lokalsamfund og er med til at gøre Stevns til et attraktivt sted at leve og bo.
Det er allerede nu meget tydeligt, at LimeLight udfylder et lokalt behov i Stevns. Et behov, der ikke har været dækket før i forhold til boardsport, og det er så fedt at se så hurtigt, projektet har fået vind i sejlene.
Det andet punkt, jeg gerne vil sætte lys på, er udviklingen af lokalsamfundet her i Rødvig.
Jeg har allerede været inde på foreningslivets betydning for det enkelte menneske.
Men når mennesker indgår i stærke fællesskaber lokalt, så styrker det også det enkelte samfund, som får et meget stærkere fundament at skabe ny udvikling og liv i byen på.
Steen Bonke har fortalt mig, at der allerede er fire familier, som er flyttet til Rødvig, bl.a. for at kunne dyrke deres passion for boardsport.
Det glæder mig helt utroligt, for det giver sig selv, at tilflytning er med til styrke vores lokalsamfund i Stevns.
Rødvig er en af Stevns Kommunes udviklingsbyer, og vi har lagt en ambitiøs plan med visioner og idéer for byens udvikling i de kommende år.
Her kigger vi f.eks. på de trafikale løsninger, grønne områder, havneområdet, stationen osv., så vi kan videreudvikle Rødvig som en attraktiv by for nuværende og kommende borgere.
Det giver næsten sig selv, at udviklingen af havnen og området omkring havnen er særlig interessant for jer i LimeLight.
På samme måde er I med til at skubbe til byens udvikling, og det er der rigtig meget synergi i.
Rødvig bliver simpelthen en bedre by med initiativer som dette.
Det sidste område, jeg vil sætte lys på, er turisme, for vi skal simpelthen have flere turister til at komme til Stevns.
Jeg ser turisme som et af kommunens vigtigste satsningsområder, og vi har arbejdet målrettet igennem adskillige år på at udvikle og markedsføre Stevns som besøgsdestination.
Et arbejde, som kommer til at stå på længe endnu.
Den primære løftestang i det arbejde er selvsagt Stevns Klint og hele verdensarvsområdet mellem Rødvig og Bøgeskoven.
Vi er f.eks. rigtig godt i gang med besøgscentret for verdensarven, som skal ligge i Boesdal Kalkbrud.
Sidste år gennemførte vi både en arkitektkonkurrence for bygningen og en konkurrence for formidlingen – altså indholdet inde i bygningen – og lige for øjeblikket arbejder vi målrettet på hele det forberedende arbejde, så vi snart kan begynde at bygge.
Sideløbende med det arbejder vi også på at udvikle hele besøgsområdet langs klinten med fokus på "perlerne" langs klinten med Højerup som et særligt prioriteret sted, da det er her mange af vores turister søger hen.
I vores markedsføring af Stevns har vi valgt at satse på samarbejdet i Visit Sydsjælland Møn.
Og vi kan se nu, at det var en rigtig beslutning, for vi oplever en stigning i antallet af især udenlandske turister.
Jeg har ikke tallene for i år, og 2020 har også været et mærkeligt år på grund af coronakrisen, men det, jeg har hørt indtil nu, er, at vi også i år har oplevet en tydelig fremgang.
Den fremgang skal vi holde fast i, og et af grebene her er vores egen turismestrategi, hvor vi har udpeget tre pejlemærker:
  • Vi har gæsten i centrum
  • Vi sikrer social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed
  • Vi gør hinanden bedre
Pejlemærkerne siger ikke så meget i selv. Det gør de først, når vi omsætter dem til noget konkret, og det er vi i gang med.
Nu skal mit indlæg her ikke udvikle sig til at blive en lang turismeredegørelse, men jeg har valgt at tage det med, fordi lige netop et projekt som LimeLight er en væsentlig forudsætning for, at vi kan lykkes.
Og her kan jeg jo med stor glæde se, at I allerede er godt i gang på flere områder i forhold til f.eks. at skabe flere og bedre oplevelser og søge samarbejde og partnerskab med andre.
Boardsport og LimeLight-projektet er nyt i Stevns, men vi behøver jo ikke at kigge langt væk for at se, hvad et projekt som LimeLight kan føre med sig.
Jeg tænker selvfølgelig her på Cold Hawaii på den jyske Vestkyst, som på få år har udviklet sig til en magnet for boardsport-entusiaster fra velsagtens hele verden?
De skal være meget velkomne til at tage til Rødvig også.
Turisme er altså en hjørnesten i kommunens udvikling.
Lykkes vi med vores turismeindsats, er der flere indtægter at hente for det lokale erhvervs- og handelsliv.
Det giver flere penge i kommunekassen og dermed bedre muligheder for at fastholde og udvikle den service, vi yder til borgerne.
Det er en positiv spiral, vi skal investere stort i at skabe, men det kræver fælles front!
Jeg kan ikke gennemskue potentialet i LimeLight, men jeg tror, det er stort.
Rigtig stort, hvis vi vel at mærke gør det rigtigt.
Gør det bæredygtigt og gør det sammen.
Tak til Steen Bonke for at invitere mig i dag og tak til alle jer, som bakker op om LimeLight.
I skal vide, at jeres indsats og engagement er værdsat!
Spørgerunde!

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags