Skip to content

Anders Kühnaus tale ved klimatopmødet

Niels Aage Skovbo

Om

Taler

Anders Kühnau
Regionsrådsformand i Region Midtjylland

Dato

Tale

Jeg er utroligt glad for at kunne stå her i dag og åbne klimatopmødet sammen med Lemvigs borgmester Erik Flyvholm.

En ting er, at vi befinder os i fantastiske omgivelser - omgivet af vand, sæler, blæst og ikke mindst Klimatoriums smukke bygning.

En anden ting er det vigtige emne, som topmødet sætter fokus på nemlig: Klimakrisen – og i år med særligt fokus på hvad vi kan lære af pandemien i løsningen heraf.
Krav om handling
Klimaforandringer, knaphed på ressourcer og generelt pres på vores klode skaber krav om handling.

Regionsrådet er meget optaget af dagsordenen og er enige om, at Region Midtjylland som stor offentlig virksomhed skal være en del af løsningen.

Derfor arbejder vi strategisk og konkret med bæredygtighed, grøn omstilling og klimatilpasning. Både i egen organisation og den geografiske region.

Blandt andet har regionens egen bæredygtighedsstrategi høje målsætninger for nedbringelse af alle vores Klimagas-bidrag, herunder også det såkaldte scope 3, som inkluderer indkøb og forbrug af varer og tjenesteydelser.

Vi er også en central aktør i forhold til koordinering af klimatiltag i den regionale geografi.

Senest med etableringen af det ambitiøse projekt DK2020, hvor kommuner og region arbejder sammen om at nå de nationale målsætninger. Dette både inden for energisystem, transport, arealanvendelse, klimatilpasning mm.

Vi driver også det store EU projekt Coast to Coast Climate Challenge. Her samarbejder vi med række klimaaktører for at gøre regionen klimarobust imod oversvømmelser, som dem vi bl.a. så i Tyskland hen over sommeren.

I Region Midtjylland arbejder vi ikke kun med klimaforandringerne
– vi har vores kerne i udviklingen og sikringen af det midtjyske sundhedssystem.

Et system der blev sat under pres under pandemien.

Et pres der gav det gamle ordsprog "nød lærer nøgen kvinde at spinde" betydning på et helt nyt niveau.

F.eks. fik vi udviklet et IT system på mindre end en uge, som tidligere ville have taget 4-6 måneder. Hvem skulle have troet det muligt inden pandemien?

Og måske er det netop fordi, at vi står på begge ben i Region Midtjylland - både sundhedssystemet og den grønne omstilling/ klimatilpasning – at jeg ser et stort potentiale for, at erfaringerne fra håndteringen af pandemien kan understøtte håndteringen af klimakrisen.

På en måde kan man sige, at pandemien - set med klimabriller - har givet håb.

Håb, fordi håndteringen af corona-krisen har vist os, at forandring faktisk er mulig – i stor skala og på kort tid – både ift. borgere, virksomheder og sågar politikere, som jeg ;o)

En ting, som jeg særligt har bidt mærke i, er, det lederskab og den handlekraft, der er blevet vist under pandemien – bl.a. politisk, hos virksomhederne, forskningsinstitutioner og i det folkelige samfundssind.

Vi skal hjælpes ad med at finde nye løsninger både lokalt, regionalt, på den enkelte arbejdsplads og i fællesskab.

Vi har fået vigtig viden under pandemien, som vi skal sætte i spil.

Det vil vi gøre her på Klimatopmødet.

Vi vil sammen samle erfaringer og dele viden om, hvordan vi - i lyset af pandemien - kan løse klimakrisen.

I Regionsrådet er vi meget optaget af, hvordan vi politisk kan sikre rammerne for forandring på klimaområdet internt som eksternt.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at det politisk klimalederskab kommer på dagsorden i det kommende regionsrådsvalg, ligesom det er på dagsordenen i morgen her på topmødet. 

Afrunding
Jeg vil runde af med at sige tak til Lemvig Kommune og Lemvigs borgmester, oplægsholderene over de to dage, Klimatorium og de andre medarrangører af Det Nationale Klimatopmøde.

Tak til alle jer deltagere for at sætte fokus på klimakrisen og skabe nye løsninger og handling.

Vi er på vej!

Lad os sammen bruge de gode erfaringer fra corona-krisen i håndteringen af klimakrisen.

Tak for ordet og godt klimatopmøde!

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags