Skip to content

Anders Kühnaus tale for samfundsformerne inden afrejse på dannelsesrejse

Niels Aage Skovbo

Om

Taler

Anders Kühnau
Regionsrådsformand i Region Midtjylland

Dato

Tale

Med lov skal land bygges, står der i Jyske Lov fra 1241.

Stenen her på Stænderpladsen minder os om, at uden retfærdighed kan man ikke holde sammen på et samfund.

Men uden idéer kan man ikke udvikle en region, og derfor skal I om lidt afsted på en kort dannelsesrejse til historiske Weimar.
"Jo længere tilbage i tiden du kan se, jo længere frem i tiden kan du se."

Sådan sagde Churchill engang. 
På samme måde skal I grave lidt i den europæiske idéhistorie.
Weimar-republikken og Bauhaus-skolen står på jeres program for de næste par dage. 
I skal dog ikke kun kigge tilbage.
I skal bruge jeres blik på fortiden til at kaste lys over fremtiden.
Region Midtjylland og samfundsformerne
Region Midtjyllands ansvarsområder og aktiviteter spænder bredt og er interessante for jer unge. 
Fra sundhed og psykiatri til regional udvikling, partnerskaber med kommuner, uddannelses- og videninstitutioner, internationale aktører m.fl. i forhold til klima, miljø, cirkulær økonomi, kultur, uddannelse, innovation og by-land balancen.
Alle med afsæt i FN's 17 verdensmål.

Vi arbejder både med krop, sjæl, bæredygtighed og busser.
Den kollektive trafik handler om at få mennesker fra A til B.

Samfundsformerne kommer til at handle om at få en idé fra A til B. Eller fra A til G.

Nogle gange er det nemt at forme samfundet.
En pige med et håndmalet skilt foran et parlament kan forme samfundet.

Andre gange er det svært. I kommer til at lære begge dele.
Hvad er det for en fremtid, I vil forme? 
Hvad er det for et samfund, I vil forme?
Det glæder vi os til at høre meget mere om, når I vender tilbage, og når vi i de kommende måneder møder jer I forskellige sammenhænge. 
Det kan være sammenhænge, hvor vi som region inviterer.
Men vi glæder os også meget til de sammenhænge, hvor det er jer, der inviterer. 
Hvor I har noget på hjerte, som I gerne vil have vores opmærksomhed rettet mod. 
Sammen vil vi prøve at give jer de bedste betingelser for at kunne forme fremtidens samfund.
Nu har vi varmet op.

I har både varmet jeres demokratiske muskler op, og I har varmet jeres smilemuskler op, fordi det er første gang, I møder hinanden.
Stænderpladsen
Det er meget symbolsk, at I, som det første skridt på jeres rejse, starter med at forlade Stænderpladsen, som vi er på nu.
Her mødtes den jyske stænderforsamling fra 1834-1848 og debatterede, drøftede lovforslag og rådgav kongen om politiske spørgsmål. 
Vi står også mellem to store bygninger, som både repræsenterer de traditionelle rammer og samtidig to af de institutioner, der har formet vores samfund.

På den ene side har vi Viborg Domkirke, som har 900 års historie siden opførelsen første gang i 1100-tallet. 
På den anden side har vi den tidligere hovedbygning for Vestre Landsret.

Om lidt forlader I Stænderpladsen og lægger disse to bygninger bag jer.

I tager på en rejse, hvor I skal sætte nye perspektiver på udviklingen.

Ikke alt kan lade sig gøre, men meget kan.

I skal tænke ud af boksen. I skal sætte dét på dagsordenen, der er vigtigt for jer.

Afrunding 
Region Midtjylland vrimler med unge mennesker, som både kan og vil tænke selv og tænke på andre end sig selv. 
Tak for at I har meldt jer som Samfundsformere.

I kommer med forskellige baggrunde og fra forskellige steder i regionen.

Det er en vigtig styrke ved jer, at I repræsenterer forskellige perspektiver, er åbne over for hinanden og er nysgerrige på fremtiden.
Vi, politikere og administration, står klar når I kommer hjem. 
Klar til at tage imod jeres perspektiver, idéer og engagement i udviklingen af vores samfund.
Hav en fantastisk dannelsesrejse!

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret