Skip to content

Anders Fogh Rasmussens tale ved Venstres landsmøde

Wikimedia Commons

Om

Taler

Anders Fogh Rasmussen
Partiformand for Venstre

Dato

Sted

Herning

Tale

Lige før sommerferien læste jeg en historie i avisen, som gjorde et stort  indtryk på mig. Den handlede om Tina på 22 år.
Tina voksede op under svære vilkår. Så hun endte på børnehjem og i det sociale  system. Men en dag gjorde hun oprør, brød ud og ville klare sig selv.
Til avisen sagde hun: “Systemet overtog ansvaret for mig, hvilket i sig selv vel 
ikke kunne være så forfærdeligt. Men den negative side af sagen var, at systemet 
derefter også skulle godkende hvert eneste skridt, jeg siden tog. Så længe man 
er inde i det system, føles det, som om man ikke er et frit menneske.” Så Tina 
besluttede at komme væk fra understøttelse og socialhjælp. Hun ville starte sit
eget. Det var en lang kamp op ad bakke. Hun beskrev i avisen, hvordan hun måtte 
slås med sagsbehandlere, etableringsvejledere og rådgivere, som tvivlede på 
hendes evne til at starte selv og gav afslag på afslag. Men hun gav ikke op, ja, 
hun gik endda til borgmesteren og ministeren. Tinas nødråb lød sådan her: “Lad 
ikke alle reglerne være et fængsel. Giv mig nu lov at bevise, at jeg kan klare 
mig selv - at jeg kan klare mig uden socialhjælp og hvad den ellers hedder, den 
understøttelse, jeg far.” Men stædigheden lønnede sig, hun fik et lån i banken 
og købte en frisørsalon. Og nu knokler Tina fra morgen til aften for at bevise, 
at hun kan klare sig uden det offentlige. Til avisen fortalte Tina: “Salonen går 
godt. Der er kunder fra morgen til aften. 
Regnskabspapirer og de bjerge af andre papirer, der er nødvendige, tager jeg med 
hjem og sidder og ordner om aftenen.” Og hun fortsatte: “Nu kommer så det, jeg 
gerne vil fortælle: Det kan ikke betale sig! Det kan overhovedet ikke svare sig 
at arbejde som et bæst for at ville klare sig selv. Når jeg ser på, hvad jeg før 
fik af hjælp fra det offentlige, og så på, hvad jeg kan tjene i dag ved at ligge 
vandret i luften fra morgen til sengetid, så kan man kun udtrykke det sådan, at 
jeg i dag er til grin.” 
Jeg under ikke mig selv en eneste fridag, og har alligevel nærmest intet til 
overs. Hvor er guleroden for den, der ønsker at knokle? På mine grå dage tænker 
jeg sommetider på at smide det hele fra mig og gå tilbage til den situation, 
hvor systemet bare sørger for alting, uden at jeg rører en finger. Men hvordan 
kan et land med et sådant system være sig selv bekendt?” Sådan fortalte Tina 
Christensen til Jyllands-Posten, søndag den 28. juni.
Denne historie fra det virkelige liv siger mange ting. Den viser et menneske, 
som har viljen til at ville selv. Men den er også et nødråb om hjælp mod et 
system, der kvæler selvstændighed og virkelyst. Tina er én af hverdagens helte. 
Hun fortjener opmuntring og belønning. Men hun oplever modstand og besvær.
Tina’s historie siger noget helt centralt om det, Venstre står for: Det skal 
kunne betale sig at gøre en indsats. Vi skal forny det danske samfund, så vi 
påskønner og belønner dem, der sætter sig store mål og når dem - trods alle 
odds. Det at sætte sig et mål og kæmpe for at nå det, det er sejt. Og det har 
mindre at gøre med social og økonomisk position. Det har mest at gøre med den 
indre viljestyrke, troen på at det nytter at gøre en indsats. Det, der bevæger 
et samfund fremad, er mennesker, et folk, der tror på sig selv, sætter sig nogle 
mål, og giver den en skalle for at skabe nye værdier og fremskridt. Men vi har i 
dag et SystemDanmark, som bremser lysten til at ville selv og sætte nyt i gang. 
Og vi har en regering, som næsten dagligt kommer med nye forslag, der straffer 
det private initiativ og indskrænker den enkeltes frihed.
Tag bare pinsepakken som det seneste eksempel. Pinsepakken rammer med stor 
træfsikkerhed lige præcis de mennesker, som arbejder hårdt og de, der forsøger 
at spare penge op til alderdommen. Bruttoskatten er sat op fra 8 til 9 procent, 
og skatteloftet er hævet fra 58 til 59 procent, så det endnu mindre kan betale 
sig at gøre en ekstra indsats. Den nye ejendomsværdiskat vil slå hårdt ned på 
dem, der har sparet op i egen bolig. Angrebet på kapitalpensionerne vil medføre, 
at det endnu mindre kan betale sig at spare op til privat pension.
Benzinafgiften bliver forhøjet og befordringsfradraget forringet, så det bliver 
dyrere at køre til og fra arbejde for dem, der er nødt til at bruge bil.
Skatten på erhvervslivet bliver sat op, så konkurrenceevnen bliver ringere.
Skatteskruen bliver hele tiden drejet en ekstra tand. Der er brug for et 
sporskifte i Danmark.
Der er brug for en ny regering. Der er brug for en ny politik, der sætter 
mennesket forud for systemet. Der er brug for en ny politik, som opmuntrer og 
belønner dem, der sætter ting i gang og prøver at klare sig selv. Der er brug 
for en ny politik, der giver det enkelte menneske mere frihed og flere 
valgmuligheder. Vi lover, at når Venstre kommer til, så bliver der indledt et 
politisk sporskifte. Et sporskifte, hvor vi vil vise, at vi I Danmark både kan 
få bedre velfærd og lavere skat. Et sporskifte, hvor vi vil vise, at reformer af 
velfærdssystemet kan gå hånd i hånd med social tryghed. Det er som om en 
modløshed har grebet mange. En modløshed, hvor regeringen hævder, at vi skal 
vælge mellem velfærd og skat. En modløshed, hvor de fleste afmægtigt affinder 
sig med påstanden om, at skatterne til evig tid vil stige. Det er den modløshed, 
den “Hvad kan det ’nytte-stemning, Venstre vil gøre op med. Venstre går ikke ud 
med gyldne løfter og ufinansierede skattelettelser. Men vi anviser en seriøs, en 
realistisk og socialt ansvarlig vej, hvor vi både kan fa bedre velfærd og lavere 
skat. Der er brug for en fly skattepolitik. En ny regering vil starte med straks 
at indføre et skattestop: ikke flere skatteforhøjelser. Derefter vil den lave en 
plan for en gradvis sænkning af skattetrykket. Det skal ske ved at stoppe 
væksten i de offentlige udgifter. På den måde kommer et overskud, som vi bruger 
til at nedbringe statsgælden. Derved falder statens renteudgifter. Og den 
besparelse skal komme skatteborgerne til gode i form af en gradvis sænkning af 
skatterne. Der er altså ikke tale om at lave brutale nedskæringer. Blot at holde 
udgifterne i ro. Det er en seriøs, en realistisk og socialt ansvarlig måde at 
gøre det på. Nogle vil synes, at det er for lidt og for langsomt. Men det er 
bedre ikke at love for meget, og til gengæld holde hvad vi lover!
Vi lover, at når Venstre kommer til, så er det slut med skatteforhøjelser. I 
takt med at vi skaffer pengene, vil vi sænke skatterne. Det skal kunne betale 
sig at arbejde. Socialdemokratiet påstår, at det ikke kan lade sig gøre. Men det 
er bare, fordi socialdemokraterne er så stok-reaktionære. Vi skal tænke i nye 
baner. Vi skal lave reformer, så vi får mere kvalitet for pengene. Jeg tror, at 
de fleste danskere godt vil betale en rimelig høj skat, hvis de får en første 
klasses service til gengæld. Men ingen mennesker vil finde sig i at betale 
verdens højeste skat, og så se, at deres gamle mor ikke kan få ordentlig 
hjemmehjælp eller ender på venteliste til sygehuset. Tag sygehusene som 
eksempel. Der er brugt flere og flere penge. Men ventelisterne er urimeligt 
lange. Og det er aldeles uacceptabelt, at mennesker med f.eks. kræft og 
hjertesygdomme somme tider skal vente i uger eller måneder på at blive behandlet 
eller opereret. Vi vil ikke finde os i at betale verdens højeste skat og så ende 
på venteliste i stedet for at komme på operationsbordet. Der er mennesker, som 
kan og vil gøre noget ved det, hvis de får lov. Giv de initiativrige frihed til 
at udnytte ressourcerne bedre. Giv patienterne frihed til selv at vælge 
hospital. Patienterne skal også have frihed til at vælge et privat hospital. Og 
lad pengene følge patienten.
 Desværre har vi indtryk af, at for Socialdemokratiet er det vigtigere at 
bekæmpe privathospitaler end at bekæmpe ventelister. Jeg forstår slet ikke 
Socialdemokratiets modstand. I dag er der frit valg. Den, der har mange penge, 
kan betale en operation på et privat hospital eller i udlandet. Den med 
tegnebogen i orden har et frit valg. Men den, der ikke har ret mange penge, er 
afskåret fra det frie valg. Venstre ønsker et frit valg, der er socialt 
retfærdigt. Derfor siger vi: Frit valg, og pengene skal følge patienten. Det vil 
sige: Det offentlige sygehus sparer penge, når patienten i stedet vælger et 
privat hospital. Den besparelse fir patienten med som tilskud til behandling på 
det private hospital. På den måde kan også mennesker med små indkomster få glæde 
af det frie valg. Vi lover, at når Venstre kommer til, bliver der frit valg af 
sygehus. Ventelisterne skal væk - patienten skal gå forud for systemet! Der er 
virksomheder, som vil betale for, at deres syge medarbejdere bliver behandlet på 
privathospital. Men SystemDanmark straffer det private initiativ. Medarbejderen 
skal betale skat af prisen på behandlingen.
 Det er småligt. Det er tværtimod godt, når en virksomhed påtager sig et socialt 
ansvar. Det skal vi ikke straffe, det skal vi belønne. Mennesket må gå forud for 
systemet. Vi lover, at når Venstre kommer til, så fjerner vi skat på sygdom!
Der er kommuner, som gerne betaler for, at patienter kan komme væk fra 
ventelisten og ind på operationsbordet. Mennesker kommer hurtigere i arbejde, 
kommunerne sparer sygedagpenge, staten sparer penge. Men igen slår SystemDanmark 
til: Sundhedsministeren forbyder det positive kommunale initiativ.
 Det er **sinåligt. Det er tværtimod godt, når en kommune tager et initiativ, 
som både menneskeligt og økonomisk er en kæmpe gevinst. Det skal vi ikke 
straffe, det skal vi belønne. Vi lover, at når Venstre kommer til, så fjerner vi 
sundhedsministerens forbud, og vi giver kommunerne frihed til at betale for 
patienternes behandling på privathospital! I det hele taget er der brug for mere 
frihed til selv at vælge. Tag hjemmehjælp som eksempel. Med den nye bistandslov 
er der indført en vis valgfrihed. Men den er så besværlig, at de færreste 
benytter den. Giv dog de ældre lov til frit at vælge hjemmehjælp, og giv større 
frihed til selv at bestemme, hvad hjemmehjælpen skal hjælpe med. Tag 
børnepasning som et andet eksempel. Giv dog familierne frihed til selv at vælge
mellem offentlig og privat børnepasning. F.eks. kunne vi starte ved at give 
kommunerne frihed til at yde tilskud til de familier, som selv klarer 
børnepasningen og ikke trækker på de offentlige institutioner. Vi betragter det 
som en selvfølge, at der er frit valg af købmand. Den sunde kappestrid mellem 
købmændene giver jo forbrugerne den bedste service til de laveste priser. Det,
der gælder for købmænd, gælder selvfølgelig også for hjemmehjælp og 
børnepasning. Frit valg og sund kappestrid om at være bedst og billigst giver 
brugerne den bedste
 service for de færreste penge. Uden fornyelse, uden nytænkning, uden reformer 
risikerer Danmark at havne i en fælde, hvor det vil vise sig umuligt at sikre et 
trygt og godt samfund, hvor der er råd til og vilje til at tage vare på det 
enkelte menneske. Større individuel frihed og styrkelse af fællesskabet er ikke 
modsætninger. Tværtimod er de hinandens forudsætninger.
For Venstre er målet velfærd og frihed. Ikke kun det ene. Ikke kun det andet.
Begge dele - for kun derved kan den enkelte både føle sig tryg og have frihed 
til at udfolde sig på egne betingelser. Vi lover, at når Venstre kommer til, er 
det slut med beton og systemtænkning. Vi vil give danskerne social tryghed, men 
også frihed til selv at vælge. Det er på den måde, at Venstre vil forny 
velfærdssamfundet. Vi er ikke ude på at foretage nedskæringer i dagpenge, 
bistandshjælp eller førtidspension. Mennesker, der har et reelt behov for hjælp 
skal også have ordentlig hjælp. Men de, der er i stand til at klare sig selv, 
skal så omvendt også have bedre mulighed for det. Bl.a. ved at ændre systemerne, 
så dem med arbejdsevne bliver hjulpet fra passiv overførsel over i et aktivt 
arbejdsliv.  Vi lover, at når Venstre kommer til, vil vi gennemføre de 
nødvendige reformer af velfærdssystemet på en sådan måde, at den enkeltes 
tryghed bliver sikret. Det er Venstres politik, at samfundet skal tage sig bedre 
af de aller svageste i vort samfund. Regeringen klipper folk i skat, og 
forringer deres mulighed for selv at spare op. På den måde bliver det sværere 
for de enkelte familier at klare sig selv uden offentlig støtte. Der er brug for 
en politik, der fremmer den private opsparing. En ny regering vil genindføre 
fuld fradragsret for kapitalpensioner. Vi vil præmiere opsparing til etablering 
af virksomhed, til køb af bolig og til finansiering af uddannelse. Og vi vil 
sikre, at pensionister ikke bliver straffet for at spare op til alderdommen.
Vi lover, at når Venstre kommer til, så er det slut med angreb på den private 
opsparing. Vi vil tværtimod belønne privat opsparing. Det skal kunne betale sig 
at spare op. Vi er nødt til at have et kritisk opgør med de såkaldt grønne 
afgifter. Regeringen siger, at grønne afgifter er indført af hensyn til miljøet. 
Sandheden er, at de er indført af hensyn til statskassen. De såkaldt grønne 
afgifter giver hvert år 33 mia. kr i statskassen. Heraf bliver kun 5 mia. kr 
brugt til miljø! Men det værste er, at de grønne afgifter vender den tunge ende 
nedad. Det er de lavtlønnede, det er pensionisterne, det er andre med små 
indkomster, som bliver særlig hårdt ramt af de grønne afgifter på benzin, vand, 
el og opvarmning. Regeringen siger, at den vil flytte skat fra indkomst til 
miljø. Det lyder så rigtigt. Og der er i høj grad brug for at sænke skatten på 
arbejdsindkomst. Det skal betale sig at arbejde.
Men løsningen er ikke at flytte skattebyrden over på afgifter, som vender den 
tunge ende nedad. Løsningen er at skaffe penge til en gradvis sænkning af 
indkomstskatten. 
Når Venstre kommer til, så vil vi bruge de grønne afgifter til gavn for miljøet. 
Grønne afgifter kan være gode nok - på to betingelser. De må ikke øge 
skattetrykket. Og de skal være sådan indrettet, at den enkelte kan slippe 
billigt i afgift ved en miljørigtig adfærd. Der er mange i Danmark, som gerne 
vil gøre noget for et bedre miljø. Vi er alle grønne! Hvem ønsker ikke rent 
drikkevand, ren luft og sunde fødevarer? Vi kræver, at både vi selv og 
fremtidige generationer kan leve i et rent miljø. Vi lover, at når Venstre 
kommer til, vil vi bruge de redskaber, som er nødvendige for at sikre et rent 
miljø. Men vi også hele tiden en pligt til at vurdere, hvordan vi far mest miljø 
og livskvalitet for en given indsats. Der er lige kommet en meget tankevækkende 
bog med titlen, “Verdens Sande Tilstand”. Den er skrevet af lektor Bjørn 
Lomborg. Jeg kan anbefale den. Lad mig straks sige, at jeg overhovedet ikke vil 
spænde Bjørn Lomborg for en partipolitisk vogn. Men jeg vil anbefale hans bog.
Han siger ikke, at der ingen miljøproblemer er. For det er der. Men han siger, 
at vi hele tiden skal vurdere, hvordan vi får mest for pengene. Miljøpolitik 
skal baseres på fakta frem for frygt. Det er jeg enig i.
Lad os skabe en positiv miljøpolitik, som bygger på befolkningens medspil og 
ikke modspil. En miljøpolitik, som bygger på det enkelte menneskes positive og 
aktive medvirken. At sikre et godt miljø er et ansvar for hver enkelt af os i 
hverdagen. Vi vil have mere miljø for pengene. Vi vil føre en aktiv 
miljøpolitik, hvor vi hele tiden bruger de redskaber, der giver mest 
miljøbeskyttelse for pengene. Vi lover, at når Venstre kommer til, er det slut 
med at bruge miljøet som skalkeskjul for højere skatter. Vi vil føre en 
miljøpolitik, hvor den enkelte bliver belønnet for miljørigtig adfærd. Det skal 
kunne betale sig at passe godt på miljøet. Se også, hvordan regeringen hele 
tiden er ude efter bilisterne. Vi har fået en trafikminister, som tilsyneladende 
ser rødt, hver gang hun ser en bil. Hun kan ikke lide motorveje og render fra 
indgåede aftaler. Hun pønser på at forhindre bilernes adgang til bykernerne.
Nogle gange far vi det indtryk, at hun ikke helmer, før vi alle kører i 
oksekærre ned ad Hærvejen!
Tag også benzinafgiften. Miljøminister Svend Auken mener, at benzinprisen burde
være 16 kr. pr. liter! Hvem vil det ramme? Ja, det vil ramme særlig hårdt for 
den lavt lønnede, som hver dag skal køre langt til og fra arbejde. Og samtidig 
har regeringen forringet befordringsfradraget, så det endnu mindre kan betale 
sig at arbejde. Det slår særlig hårdt på de mennesker, som bor i 
landdistrikterne. Venstre har ikke noget imod kollektiv trafik. Tværtimod mener 
vi, at der skal være de bedst tænkelige vilkår for kollektiv transport dér, hvor 
den kan betale sig, nemlig i og omkring de store byområder. Men for mange 
mennesker er bilen helt nødvendig, bl.a. for at komme til og fra arbejde. Og 
grundlæggende handler det her også om det enkelte menneskes frihed til selv at 
bestemme, hvorhen og hvordan og hvornår man vil rejse.
Selvfølgelig skal vi sørge for, at bilerne belaster miljøet mindst muligt. Vi 
vil indrette bilskatten sådan, at de mindst forurenende og mindst energikrævende 
biler bliver billigere. Vi lover, at når Venstre kommer til, er det slut med 
angreb på privatbilerne. Vi vil sikre, at transport i vort samfund er så 
miljøvenlig som mulig. Men vi vil også stå vagt om det enkelte menneskes frihed 
til at vælge selv. Der er mange mennesker, som føler sig klemte i de store 
systemer. Der er alt for mange eksempler på, at menneskers private initiativ, 
hjælpsomhed over for andre, forsøg på at klare sig selv, ønske om at indrette 
sig en lidt anden tilværelse, bliver kvalt af de store, tunge systemer.
Tag f.eks. miljørninisterens jagt på sommerhusejere, campingvogne og 
småbyggerier rundt omkring i landet. Tag de hundreder af cirkulærer og 
bekendtgørelser og regler og skemaer, som vælter ud over mennesker og 
virksomheder og gør livet surt for dem, der prøver at sætte gang og holde gang i 
noget. Tag efterlønneren fra Holstebro, som ville hjælpe sin gamle mor, men blev 
forhindret af systemet - i hvert fald i første omgang. Tag Krudt-Peter, Sø-
Peter, Fisker-Kaj, og hvad de nu hedder, alle de, der er kommet i klemme i 
systemet. Tit er det netop den lille mand, det går ud over. Ham, der ikke kender 
alle lovens detaljer. Ham, der ikke har råd til at hyre dyre advokater. Venstre 
vil give lov til, at sommerhuse kan udlejes til ferieformål hele året. Og vi vil
ikke jage helårsbeboere fra sommerhusene med bål og brand. Venstre har ikke 
noget imod, at campingvogne kan stå på campingpladser hele året. Venstre vil 
gennemføre en gennemgribende forenkling og afregulering, som letter de 
administrative byrder og gør reglerne mere gennemskuelige.
Vi lover, at når Venstre kommer til, er det slut med systemets nidkære jagt på 
den lille mand. Der skal være frihed og plads til privat initiativ og 
hjælpsomhed. Næste år fylder grundloven 150 år. Og det er en god anledning til 
at se kritisk på beskyttelsen af det enkelte menneskes frihedsrettigheder og 
kvaliteten af de mange love, som folketinget spyr ud hvert år. Jeg vil gerne 
sige lige ud: Folketinget har i de senere år bevæget sig meget tæt på en 
krænkelse af grundloven. Der laves al for megen lovgivning, som reelt udhuler 
grundlovens beskyttelse af det enkelte menneskes frihed. Ved en kommende ændring 
af grundloven er der behov for en kraftig opstranming af grundlovens 
bestemmelser om den personlige frihed. Jeg lægger ikke op til en ændring af 
grundloven her og nu. Jeg tror, at den seneste grundlov fra 1953 kan fungere som 
ramme om det danske demokrati i mange år endnu. Og der skal være bred 
tilslutning i befolkningen til noget så vigtigt som en ændring af grundloven. 
Derfor skal en sådan ændring forberedes grundigt. Men selvfølgelig må grundloven 
med mellemrum ændres, så den bliver tilpasset udviklingen i samfundet. Prøv bare 
at tænke på, hvad spørgsmål som central EDB-registrering, internet, DNA-registre 
og genteknologi har af indflydelse på grundlovens bestemmelser om beskyttelse af 
privatlivets fred, brev-, post- og telegrafhemmeligheden og i det hele taget 
forholdet mellem statsmagten og det enkelte menneske. Jeg forudset derfor, at 
det kan blive aktuelt med en ændring af grundloven, inden vi kommer ret langt 
ind i næste århundrede. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at de, der 
ønsker et retssamfund, hvor det enkelte menneske er beskyttet mod magthavernes 
vilkårlighed, i god tid formulerer ønsker til en fremtidig ændring af 
grundloven. Det er vigtigt, at de, der ønsker en styrkelse af 
frihedsrettighederne, sætter en dagsorden for debatten om folkestyrets 
udvikling. Ellers bliver den domineret af kræfter, som vil trække samfundet i en 
anden retning. Lad mig blot nævne to temaer med overskriften, “Styrkelse af den 
personlige frihed”. Der er behov for en bedre beskyttelse af den private 
ejendomsret. Det er helt oplagt, at den nuværende grundlov ikke yder 
tilstrækkelig beskyttelse af den private ejendomsret. En vigtig opgave er at 
begrænse den luskede og snigende ekspropriation, som har betegnelsen 
“erstatningsfri regulering”. Det er blevet en betænkelig praksis i bl.a.
miljø- og planlovgivningen, at landmænd og andre erhvervsdrivende skal tåle 
indskrænkninger af deres muligheder for at drive erhverv og for at dyrke deres 
jord. Dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb er blot eet eksempel. Der er tale om 
reguleringer, som kan påføre ejerne et betydeligt økonomisk tab. Men 
reguleringerne udløser ikke en erstatning. Derfor bliver de kaldt 
“erstatningsfrie reguleringer”.
Hvis samfundet havde eksproprieret åbent, ville ejeren have fået erstatning.
Men på den snigende facon slipper samfundet for at udrede erstatning. De 
erstatningsfrie reguleringer har efterhånden taget et omfang, som underminerer 
grundlovens beskyttelse af den private ejendomsret. En nylig dom fra højesteret 
viser, at det tilsyneladende ikke med grundlovens nuværende bestemmelser er 
muligt at stoppe de erstatningsfrie reguleringer. Det tyder på, at grundlovens 
bestemmelser om beskyttelse af ejendomsretten trænger til at blive strammet
op. Et andet område er foreningsfriheden. Det er nødvendigt at beskytte det 
enkelte menneske mod foreningstvang. Problemet er de såkaldte eksklusivaftaler, 
hvor lønmodtagere eller arbejdsgivere er tvunget ind i bestemte faglige 
foreninger for at kunne få arbejde eller drive erhverv. Mindst 230.000 
lønmodtagere på det private arbejdsmarked er ramt af eksklusivaftaler. En 
eksklusivaftale binder en arbejdsgiver til kun at ansætte medarbejdere, der er 
medlemmer af en bestemt fagforening. Med andre ord: En eksklusivaftale tvinger 
en lønmodtager til at være medlem af en bestemt fagforening som betingelse for 
at få arbejde hos deri arbejdsgiver, som har indgået eksklusivaftalen. Der er 
eksempler på, at medarbejdere er blevet fyret, fordi de nægter at melde sig ind 
i en fagforening, eller fordi de vælger at melde sig ind i Den Kristelige 
Fagbevægelse. Efter min opfattelse er der tale om en grov krænkelse af 
foreningsfriheden. Foreningsfriheden er nemlig ikke blot friheden til at gå ind 
i lovlige foreninger, men det må også være friheden til at holde sig uden for 
foreninger. Der er et klart behov for at forstærke grundlovens beskyttelse af 
det enkelte menneske mod foreningstvang. Grundloven bør præcisere, at forenings-
friheden ikke blot omfatter retten til at danne lovlige foreninger, men også 
retten til at være fri for medlemskab. Der er også andre temaer. Som sagt ligger 
en ændring af grundloven ikke lige om hjørnet. Den første opgave er sådan set 
også, at folketinget er mere omhyggelig med at efterleve ånden i den gældende 
grundlov. Mange af de skæve forhold kan vi godt rette op uden at afvente en 
ændring af grundloven. Vi lover, at når Venstre kommer til, vil vi sikre bedre 
overensstemmelse mellem grundlovens ånd og den daglige lovgivning. Vi vil 
forbedre lovgivningens kvalitet. Vi vil forstærke beskyttelsen af det enkelte 
menneskes frihedsrettigheder. Når Venstre kommer til, vil vi sikre, at Danmark 
er fuldt og helt med i det europæiske samarbejde. Vi vil skabe en åben debat om 
EU. Vi vil skabe en dialog mellem tilhængere og modstandere. Vi vil prøve at 
bringe den danske debat et skridt videre, ud over den evindelige diskussion for 
og imod EU. Vi vil sætte en dagsorden, hvor vi diskuterer, hvad det er, vi vil 
bruge EU til. Jeg vil trække syv punkter frem i en liberal vision for 
udviklingen i EU. For det første skal vi i de kommende år udvide EU med de øst- 
og centraleuropæiske lande. Det er den første og største opgave, vi har. Vi skal 
udnytte den historiske chance for at skabe et helt og udelt Europa.
For det andet skal vi skabe en fælles valuta, Euro’en. Og Danmark skal være med, 
senest fra år 2002. For det tredje skal vi gennemføre en reform af BU’s landbrugspolitik og regionalpolitik. Landbrugspolitikken skal gøres mere 
markedsorienteret, landbrugsstøtten skal reduceres, og landbrugsordningerne skal 
forenkles og afreguleres. I en overgangsperiode vil det være nødvendigt med 
kompensation til landmændene for de lavere priser. For det fjerde skal vi 
forbedre den fælles miljøpolitik. Forurening er et kæmpe problem i de 
østeuropæiske lande. Alle beslutninger om miljø burde tages ved 
flertalsafgørelser. Ellers kan et enkelt land blokere for fremskridt. BI.a. 
ville det skabe mere lige konkurrencevilkår, hvis fælles minimumssatser for 
miljøafgifter kunne vedtages ved flertalsafgørelser. For det femte skal vi 
forstærke samarbejdet om fælles flygtninge- og indvandrerpolitik.
Vi skal forstærke kampen mod international økonomisk kriminalitet, mod 
narkokriminalitet, mod terrorisme, mod menneskesmugling og mod andre former for 
international kriminalitet.
For det sjette skal vi udvide og forstærke den folkelige kontrol med og 
indflydelse på EU’s udvikling. Europaparlamentet bør styrkes yderligere, bl.a. 
ved at give det ret til at pålægge kommissionen at fremsætte bestemte forslag. 
Parlamentet bør også have ret til at afsætte de enkelte kommissærer i EU-
kornmissionen. Og endelig for det syvende skal vi udvikle nærhedsprincippet. 
Princippet om decentralisering er én af hovedhjørnestenene i liberal tænkning. 
På nationalt plan såvel som på EU-plan skal vi bygge på det princip, at 
beslutningerne skal tages så tæt ved borgerne som muligt. Nærhedsprincippet 
indebærer, at EU kun skal løse opgaverne, såfremt de ikke kan løses 
tilfredsstillende af de enkelte medlemslande. Venstre ønsker, at der
bliver opstillet et såkaldt kompetencekatalog, som klargør grænsen mellem, hvad 
der er EU-ansvar, og hvad der er et nationalt ansvar. Jeg opfordrer til, at vi 
rar en mere aktiv, en mere åben og en mere offensiv EU-debat. Jeg opfordrer til, 
at vi kommer lidt væk fra den udsigtsløse diskussion, om vi skal have mere eller 
mindre union. Lad os drøfte, hvad det er for opgaver, vi gerne vil have løst
på europæisk plan. Og lad os så derefter finde ud af, hvilke midler vi skal 
bruge for at klare fremtidens udfordringer. Jeg synes, at regeringen putter sig 
i denne debat. Jeg synes, at regeringen - som strudsen - stikker hovedet i 
busken. Vi hører og ser ingen offensive bud fra regeringen på udviklingen af EU-
samarbejdet. Den nølende og defensive holdning medfører, at Danmark mister 
indflydelse - det er ikke os danskere, der sætter dagsordenen og præger debatten 
om Europas fremtid. Vi ved, at der i EU-spørgsmålet er en betydelig forskel på 
holdningen i befolkningen og holdningen på Christiansborg. Hvis vi skal have 
genskabt en tillid og samklang mellem vælgerne og politikerne, er det nødvendigt 
med en åben dialog. Jeg ser frem mod et Danmark, der engageret og fyldt med 
selvtillid er **ftildt og helt med i opbygningen af det nye Europa. Vi lover, at 
når Venstre kommer til, skal det være slut med strudse-strategien. Vi vil have 
den åbne debat. Vi vil prøve at skabe en national samling om en offensiv 
politik, hvor vi danskere får størst mulig indflydelse på Europas udvikling.
For en uges tid siden bragte Ekstra Bladet et billede af en meget selvbevidst 
statsminister Nyrup. Han skuede mod fjerne horisonter og gav udtryk for, at han 
finder jobbet dødskægt og gerne vil beholde det de næste 10 år. Det med det 
dødskægge sagde han fredag - før han havde møde med sin hovedbestyrelse, og før 
han mødtes med sine kongresdeltagere, og før han havde lyttet til Auken og de 13 
andre socialdemokratiske indlæg fra Århus. Søndag virkede det ikke, som om Nyrup 
havde det så dødskægt. Søndag virkede det, som om cementen var stivnet, og han 
sad fast i betonen. Mandag var det galt med økonomien. Styrtdyk i aktier. 
Styrtdyk i obligationer. Fornyet pres på kronen. Stigende renter. En pris at 
betale for at stå uden for Euroen. En pris at betale for at have soldet 
betalingsbalanceoverskuddet op. En pris at betale for stigende omkostninger og 
ringere konkurrenceevne. En pris at betale for alt for høje skatter. Nyrup 
ønsker 10 nye år som statsminister. Lad mig sige åbent og ærligt: Venstres 
dagsorden er en anden og meget anderledes. Vi vil gøre en behjertet indsats for 
at Nyrups ønske ikke skal gå i opfyldelse. Det var slemt, at Nyrup kunne indtage 
sin taburet i 1993 uden, at vælgerne var blevet spurgt. Og det var rent ud 
forbistret, at vi den 11. marts kom til at mangle 100 stemmer på Færøerne for at 
komme af med Nyrup. Men 10 år mere? Nej vel! 3 år kan være slemt nok - og får vi 
chancen for at gøre noget ved det forinden, så skal vi vide at udnytte den.
Een gang til må det ikke glippe! Opinionsundersøgelser vil os det godt for 
tiden. Det skal vi fastholde og meget gerne udbygge. Vores styrke er, at vi står 
sammen. At vi vil det samme, har samme mål, at vi i modsætning til så mange 
andre partier ikke hærges af skjulte dagsordener og indre spild. Og jeg har - 
modsat Nyrup - ikke grund til eller behov for at spørge hverken Per eller
Poul, eller for den sags skyld Svend, om de fryser. I vores parti holder vi 
varmen. I vores parti står vi sammen. I vores parti holder vi dampen oppe og 
henter sejren hjem, så Danmark kan få den regering, Danmark har brug for. Og som 
Danmark fortjener. 

Kilde

Kilde

Fra prof. Robert Klemmensens private samling

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags