Skip to content

Anders Fogh Rasmussens nytårstale

Wikimedia Commons

Om

Taler

Anders Fogh Rasmussen
Statsminister

Dato

Sted

Marienborg

Optagelse

Tale

Godaften!

Det er første dag i det nye år. Vi er altid spændte på, hvad et nyt år vil bringe. Men i år nok mere end sædvanligt.

For siden sidste nytår har verden ændret sig.

2008 blev mere uroligt, end vi har været vant til. Et økonomisk uvejr raser i verden omkring os. Og det sender også bølger ind over os.

Virksomheder er kommet i vanskeligheder. Nogle medarbejdere er sagt op. Andre frygter at blive arbejdsløse. Nogle oplever, at deres pensioner er mindre værd. Andre at det er svært at sælge huset.

Jeg forstår godt, at mange er bekymrede eller usikre.

Regeringen tager situationen meget alvorligt. Vi vil ikke tøve med at tage de initiativer, der skal til, for at Danmark kommer helskindet gennem krisen. Med høj beskæftigelse og sund økonomi.

*

2008 var også året, hvor den internationale terrorisme kom tæt på Danmark. Vores ambassade i Islamabad i Pakistan blev mål for en terrorbombe. Flere blev dræbt. Senere blev en udsendt dansk politimand dræbt ved en terrorbombning af et hotel i samme by.

Vore tanker går til de berørte familier, som blev ofre for den skruppelløse terrorisme.

Og mange tænker ængsteligt på, hvad det næste kan blive. Regeringen følger udviklingen tæt. Vi gør vort yderste for at skabe sikkerhed og tryghed for den enkelte.

Og vi vil sammen med vore partnere bekæmpe terrorismen ved dens rod.

Det er desværre en kamp, som også har sin pris.

I ugerne op til jul blev fem danske soldater dræbt i Afghanistan. Det er en stor tragedie og et chok for de familier og pårørende, som så brutalt har mistet én af deres kære.

I det forløbne år har flere danske soldater mistet livet under tjenesten. Og andre er blevet såret.

Jeg vil udtrykke min dybeste medfølelse med deres familier og pårørende. Mine tanker går til jer, der har lidt så smertelige tab.

Mine tanker går også til de dræbte soldaters kammerater. Vi skylder jer den største tak og dybeste respekt for den indsats, som I yder under vanskelige forhold.

Mange spørger, om det kan nytte.

Ja, det nytter.

For nogle måneder sider besøgte jeg vore soldater i Afghanistan. Jeg er imponeret over, hvad de har udrettet. Vi kan være stolte af dem. De yder en dygtig indsats for at skabe sikkerhed og et bedre liv for den lokale befolkning. De gør Danmark ære.

Vi lever i en ny verden. En verden, hvor terrorister kan slå til hvor som helst – også i Danmark. En verden, hvor forsvaret af vores sikkerhed starter fjernt fra dansk jord.

Afghanistan må ikke igen blive et fristed for terrorister. Derfor er vi i Afghanistan.

Det handler om sikkerhed. Og det handler om, at vi danskere tager medansvar i verden. Vi ønsker frihed, fred og sikkerhed. Så må vi også selv yde et bidrag.

Derfor er danske soldater, politifolk og andre udsendte med til at bekæmpe terrorister i Afghanistan, jage pirater ved Somalia og sikre freden i Kosovo og Georgien og i andre af verdens brændpunkter.

Jeg vil gerne sige en varm tak til alle jer, der gør tjeneste for Danmark rundt om i verden.

I har ikke spurgt, om det kan nytte.

I har gjort, hvad I fandt rigtigt.

I er en inspiration for os alle.

En inspiration til selv at tage ansvar. Og ikke blot vælte opgaven over på andre.

Til selv at yde en indsats. Og ikke blot kræve af andre.

Til at se muligheder. Og ikke blot give op.

Det er den holdning, der skaber respekt om os danskere ude i verden.

Det er den holdning, der skal til for at klare udfordringer og modstand.

Og det er også den holdning, som nu skal bringe os styrkede ud af det økonomiske stormvejr.

*

Endnu er det for tidligt at sige, hvor længe den økonomiske krise vil vare. Eller hvor streng, den vil blive. Men i forhold til mange andre lande er vi i Danmark godt rustede til en svær tid.

Vi har en lav ledighed. Hvor andre lande har høj arbejdsløshed.

Vi har overskud i forhold til udlandet. Hvor andre lande har underskud.

Vi har lav offentlig gæld. Hvor andre lande slæber med store underskud og voksende gæld.

Vi er godt rustede, fordi vi i en lang årrække har ført en sund og stabil økonomisk politik.

I de senere år har vi haft store overskud på statens finanser. De overskud har vi brugt til at betale af på gælden.

Vi har lagt til side i de fede år. Så der er noget at tære på i de mere magre.

Derfor har vi nu større handlefrihed.

Og det benytter vi os af allerede i år. Vi giver et skub til dansk økonomi.

Blandt andet ved at sænke skatten. Så de fleste familier vil have flere penge til rådighed i år.

Og vi skal have gang i bankernes udlån til fornuftige projekter.

Det er godt, når kassen bliver smækket i for spekulanter og lykkeriddere.

Men det er galt, hvis bankerne nu går i den anden grøft og holder op med at låne ud til sunde virksomheder med gode forretningsidéer. Eller til familiers fornuftige køb af hus eller bil. For så går samfundet i stå. Til skade for os alle sammen.

Allerede her i januar vil vi derfor tilbyde at skyde ny kapital ind i veldrevne banker. Ikke af hensyn til bankerne. Men for at bankerne fortsat kan låne ud. Til gavn for os alle sammen.

Selvfølgelig på betingelser. Pengene skal ud at arbejde. Og bankdriften skal være sund, solid og sober.

Hvis alt dette ikke rækker, vil vi tage yderligere skridt for at sikre den økonomiske aktivitet.

Vi har planlagt massive investeringer i en modernisering af det danske samfund over de kommende år. Hvis det er nødvendigt, vil vi fremrykke en række af disse investeringer.

I nye og moderne hospitaler.

I bedre skoler, daginstitutioner og ældreboliger.

I en mere moderne, effektiv og miljøvenlig transport – både i biler, tog og busser.

Vi vil slå to fluer med ét smæk: Sætte skub i økonomien her og nu og forbedre velfærd, miljø og konkurrencekraft i fremtiden.

Og vi er parate til endnu en gang at bruge skatten til at sætte skub i økonomien.

Regeringen har en skattereform i støbeskeen. En skattereform, hvor vi sænker skatten på det, vi vil have mere af – arbejde. Og hæver skatten på det, vi vil have mindre af – forurening.

Hvis økonomien fortsætter med at se dyster ud, kan vi indfase skattereformen, så danskerne får flere penge mellem hænderne til en start.

Så kan vi på én gang sikre, at der kommer gang i økonomien, at det bedre kan betale sig at arbejde, og at det bedre kan betale sig at passe på miljøet.

*

Vi står over for en betydelig udfordring. En international økonomisk krise af et historisk omfang.

En krise indeholder både en fare og en mulighed.

En fare, hvis et unødigt sortsyn fører til en ond cirkel med yderligere krise, kaos og kollaps.

Men en krise giver også mulighed for at tænke nyt. At finde vejen ud af vanskelighederne med nye idéer, nye metoder, nye initiativer.

Lad os bane en sådan vej. En vej til ny, holdbar vækst. Grøn vækst.

Lad os sætte den vision at skabe en ny, grøn økonomi. Et samfund, hvor vi er helt uafhængige af forurenende brændsler som kul, olie og gas.

Det kræver, at vi omlægger produktion og forbrug. Gradvist, men målrettet.

I Danmark skal vi udvikle grønne løsninger, som hele verden kan få glæde af.

På den måde kan vi sætte gang i økonomien, skabe titusindvis af grønne jobs og dreje hele samfundet mod en grøn, bæredygtig vækst.

Det er vejen frem.

Det grønne samfund er ikke et samfund uden vækst. Vi skal tværtimod sætte gang i væksten med ny teknologi, grønne idéer og en blomstrende eksport. Vi skal gøre Danmark til en grøn vindernation.

Ikke med forbud og påbud, der kvæler livsglæde og virkelyst. Men med dynamisk grøn vækst.

Med grøn energi fra vind, biobrændsler, sol og andre vedvarende energikilder.

Med flotte plus-energihuse, der producerer mere energi, end de bruger.

Med højhastighedstog og topmoderne jernbaner.

Med moderne og hurtige elbiler.

Med ordentlige veje, der er anlagt, så de tager hensyn til naturen.

Med et landbrug, der beskytter naturen og leverer grøn energi, sikre fødevarer og fortsat store eksportindtægter.

Og vi skal vise et globalt grønt lederskab. Til december er Danmark vært ved FN’s klimakonference. Her er målet at nå en global aftale om at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Af hensyn til klima og miljø.

Men det handler også om sikkerhed. Den vestlige verdens afhængighed af importeret olie og gas medfører en massiv overførsel af velstand fra verdens demokratier til verdens oliestater. Til regimer, som ikke altid deler vort syn på frihed og folkestyre.

Ved at mindske overførslen af penge til dem, kan vi øge vor egen selvstændighed.

Ved at reducere behovet for importeret energi, kan vi øge frihed og sikkerhed.

Ved at svække afhængigheden af olien og gassen, kan vi styrke den demokratiske verden.

*

At skabe en grøn, bæredygtig vækst er den største udfordring for denne og for den næste generation. Det bliver en stor opgave. Den vil kræve engagement og tage tid.

Men det er en opgave, vi kan løse ved at stå sammen i en svær tid. Lad os i fællesskab skubbe Danmark fremad. Og i fællesskab forvandle krisen fra en fare til en mulighed.

Faren er, hvis vi frygter fremtiden. Og lader de kortsigtede problemer spærre for de langsigtede løsninger.

Muligheden er, at vi tror på fremskridtet. Og lader de langsigtede løsninger afhjælpe de kortsigtede problemer.

Alt kan gå i stå, hvis angsten for at handle er større end ønsket om at forbedre.

Men alt kan lykkes, hvis viljen til at ville er større end frygten for at fejle.

Godt nytår!

Kilde

Kilde

stm.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags