Skip to content

Alex Vanopslaghs tale ved Liberal Alliances sommergruppemøde

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Alex Vanopslagh
Formand, Liberal Alliance

Dato

Sted

Egelund Slot

Omstændigheder

Markeringer med fed er talers egne (red.)

Tale

Kære alle. Velkommen til pressemøde og Liberal Alliances sommergruppemøde. Solen skinner, valget er på vej og meningsmålingerne viser oftere blåt flertal.

Jeg håber på og tror på, at vi kan få et blåt flertal, et godt samarbejde i blokken og sætte en ny retning for Danmark, der skal gøre os rigere, friere og have en større grad af respekt for vores folkestyre.

Inden vi går i gang med det mere politiske, så vil jeg også lige præsentere Liberal Alliances spidskandidater til det kommende valg.

Vi har Solbjørg, fagkonsulent i Brønderslev Kommune og ekstern lektor i socialret på Aalborg Universitet. Hun brænder for, at de svageste i vores samfund mødes af mere menneskelighed og ansvar og mindre af system og kassetænkning. Hende kan I stemme på i Nordjyllands Storkreds.

Vi har Carsten Bach, tidligere folketingsmedlem for os, miljørådgiver og lokal ildsjæl i Galten. Carstens faglighed er ikke til at slå, særligt ikke på alt, hvad der handler om miljø og natur. Ham kan I stemme på i Vestjyllands Storkreds. 
Vi har Steffen Frølund, marketingdirektør, iværksætter og investor. Steffen frygter ikke fremtiden, men ved, at den bliver god, grøn og gavmild, hvis vi ikke glemmer de liberale principper. Ham kan I vente jer meget af og kan stemme på i Nordsjællands Storkreds.

Vi har Katrine Daugaard, musiker, musikunderviser og selvstændig med en bed & breakfast i Svendborg. Retssikkerhed er liberalt hjerteblod for Katrine. Hun er vores spidskandidat på Fyn.

Vi har Lars-Christian Brask, erhvervsmand, investor, coach for virksomhedstalenter og meget andet. Derfor er han selvfølgelig meget optaget af, hvordan vi gør det nemmere for virksomheder at gøre Danmark rigere. Ham kan I stemme på i Sjællands Storkreds.

Vi har Steffen Larsen, driftsleder, uddannet el-installatør, tidligere faglærer og selvstændig gennem mange år. Steffen kæmper utrætteligt for lighed for loven for store og små og for at bevare et samfund, hvor du bliver bedømt på dine gerninger og ikke din identitet. Ham kan I stemme på i Københavns Omegns Storkreds.

Og rosinerne i pølseenden. Henrik og Ole. Vi genopstiller alle tre – ja, os kender I vel. Men skal jeg sige det helt kort, så er vi den bedste trio siden Linie 3. Men vi glæder os til at blive lidt flere.

Her ser I dem. Holdet af spidskandidater til næste folketingsvalg. Et bomstærkt hold, der er klar til at kæmpe for mere frihed og ansvar til danskerne. Gode, liberale folk fra hele landet. Med meget forskellige livserfaringer, kompetencer og personligheder.
***

I Liberal Alliance er vi klar til valget. Vi vil kæmpe for, at vi får et borgerligt flertal, som kan løse nogle af Danmarks store udfordringer. Vi ser ind i en årrække, hvor vi bliver presset af manglen på arbejdskraft. Det kræver mod, visioner og reformiver. Det tror jeg på, at vi borgerlige kan levere og løse.

Også vores velfærdssamfund trænger til et eftersyn. Vi skal have nytænkt måden vi leverer velfærd på i fremtiden, så vi giver mere plads til private velfærdsiværksættere, så vi får flere frie plejehjem, frie børnehaver og frie skoler. Vi skal have taget livtag med den drænende bureaukrati i vores velfærd og sikre at borgeren kommer i fokus ved at lade pengene følge borgeren.

Reformer der sikrer dansk økonomi og giver en friere velfærdssektor er og bliver hovedopgaver for det borgerlige Danmark, skulle vi få flertal.

Men vi trænger også til et borgerligt flertal, så vi kan få genoprettet og styrket respekten for vores folkestyre og vores retsstat. 
Danmark har brug for et lederskab, der udviser ydmyghed over for sit ansvar og sin magt, og som vil styrke folkestyret og retsstaten.
Den seneste valgperiode har budt på bekymrende mange skandaler: Minkskandale, skandale om Forsvarets Efterretningstjeneste og Lars Findsen, politisering af embedsværk og myndigheder, usaglige afslag på aktindsigter og angreb på den frie presse.  
Den kommende valgkamp handler ikke kun om, hvorvidt man ønsker høje skatter eller ej, ønsker flere eller færre penge til det offentlige eller en strammere eller slappere udlændingepolitik. 
Det kommende valg handler i høj grad om, hvilken type lederskab vi ønsker af Danmark. Hvordan en regeringsførelse bør og skal tage sig ud. 
Mette Frederiksens måde at lede Danmark på har tæret på retsstaten og tilliden til institutioner og myndigheder. Det er danskerne ikke tjent med, og derfor skal der markante forandringer til, hvis de borgerlige partier vinder magten.

Men lederskab handler om mere end personer og partier. Det er ikke nok at skifte statsministeren og regeringen ud, hvis vi for alvor skal tilbage på en anden kurs for folkestyret og retsstaten.

En kommende borgerlig regering skal ikke kun være bedre end Mette Frederiksens regering hvad angår respekt for retsstaten og folkestyret. Det er for nemt. Vi skal kunne levere meget bedre regeringsførelse, end vi har gjort tidligere.

Derfor fremlægger vi her i dag 6 principper for god borgerlig regeringsførelse, som vi vil forsøge at få indskrevet i et borgerligt forståelsespapir eller andet skriftligt grundlag for en kommende blå regering.

En borgerlig regering skal forpligte sig på åbenhed, mådehold med magten, respekt for faglighed og forsigtighed, når vi nærmer os lovens grænser.

LA’s opgave bliver at sikre, at en kommende regering lever op til disse idealer. Sker det ikke, har både de borgerlige generelt og LA i sig selv fejlet. 
Vi borgerlige skal benytte proportionalitet i politikken - ikke bruge de vildeste magtmidler bare for at virke handlekraftige. Respekten for den personlige frihed skal altid stå over hensynet til at virke stærk og handlekraftig. 
Vi har set alt for mange eksempler på det modsatte i den her valgperiode. Der blev indført et forbud mod udendørsforsamlinger under corona, selvom sundhedsmyndighederne sagde, at smitterisikoen var minimal udendørs. Vi har set en nedslagtning af et helt minkerhverv på et spinkelt grundlag. Og tusinder af gymnasieelever frygter nu tvangsfordeling, blot fordi regeringen har ville løse nogle udfordringer med nogle få problem-gymnasier. 

De store indgreb står ikke mål med problemets omfang.

Når borgerlig regering skal løse udfordringer i samfundet, skal vi altid bestræbe os på at løse detpå de mindst indgribende måder. 
Vi borgerlige skal genetablere ministerier og styrelser som kilder til viden - ikke fastholde dem som formidlingscentraler for regeringens holdninger. 

Vi har desværre set i den her valgperiode, at regeringen har talt usandt om myndighedernes anbefalinger – eksempelvis påstod man, at myndighederne anbefalede at lukke folkeskolerne ned under corona, selvom anbefalingen var det modsatte.

En borgerlig regering skal ikke ændre på eller tilbageholde den faglige rådgivning, som leveres af myndighederne.

Det er ikke ensbetydende med at man altid skal følge myndighedernes indstillinger. Politik er politik og det er i orden at være uenig med myndighederne, sådan som regeringen også har været det flere gang i den her valgperiode. Men så må man være ærlig omkring det. Det skal man kunne forvente af en borgerlig regering. 
Vi borgerlige skal ansætte de mest kvalificerede i centraladministrationen - ikke favorisere ansøgere med partibogen i orden. Vi har set, hvor galt det kan gå, når man politiserer embedsværket. 
Den tidligere pressechef i Finansministeriet sagde i forbindelse med sin opsigelse, at det var ”en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat.”

Sådan skal det jo ikke være – det ved I også godt. 

I Liberal Alliance vil vi ikke acceptere det, hvis det viser sig, at en borgerlig regering favoriserer jobansøgere der har haft fine stillinger hos Konservative og Venstre.


Vi borgerlige skal insistere på at lave reformer, som fremtidssikrer Danmark uanset, om det kolliderer med særinteresser, som findes i fagforeninger eller erhvervsorganisationer.

Danmark står med store udfordringer ift. mangel på arbejdskraft og en offentlig sektor, der er sandet til i bureaukrati og mangel på konkurrence. 
Alle ved at udfordringer er der, alligevel er der gjort så utrolig lidt for at løse dem i den her valgperiode. 
Og vi får aldrig løst de udfordringer, hvis vi konstant er bange for at gøre en eller anden fagforeningsboss eller særinteressegruppe sur.

Og det her er ikke bare en kritik af Socialdemokratiets kammeratskab med den røde fagbevægelse. For skal Danmark blive mere konkurrencedygtigt og i stand til at tiltrække den nødvendige arbejdskraft, hvis erhvervspolitikken bliver en konkurrence om at favorisere bestemte brancher eller virksomheder fremfor at forbedre de generelle rammevilkår. 
Vi borgerlige skal insistere på, at der skal være åbenhed i regeringsførelsen og i den offentlige forvaltning. 
En borgerlig regering skal forpligte sig på at sikre mere åbenhed, færre usaglige afslag på aktindsigter og at tidsfristerne for overholdelse af aktindsigter forbedres.

Det smukke ved et folkestyre, ved et liberalt demokrati – det, der gør at vi opdager og retter op for politiske fejl – er at en kritisk og fri presse kan kigge en regering i kortene.

Det princip og den åbenhed skal en borgerlig regering styrke. Vi skal ikke lukke os om os selv.

Jeg behøver vel ikke at sige, at det er gået den helt forkerte vej på den front de senere år.

Vi borgerlige skal insistere på, at en fri presse er afgørende for demokratiet, og vi vil til hver en tid afstå fra at gøre pressen til en fjende og komme med vilde, generaliserende anklager mod medierne. 
Under et borgerligt lederskab vil vi insistere på, at magthaverne – dvs. regeringen inklusiv statsministeren – ikke kun gemmer sig bag sociale medier, men jævnligt stiller op til kritiske interviews.

I politik kan man ofte komme med løfter, som er glemt efter en valgkamp. Men jeg ved at særligt de to sidste principper om at forsvare den frie presse og give den mere adgang til at se os i kortene, næppe er noget, som journaliststanden glemmer. Så jeg glæder mig til, at I hænger mig op på, om jeg lykkes med at presse en borgerlig regering til mere åbenhed ☺ 
***

Hvis der kommer et borgerligt flertal, og vi skal forhandle et forståelsespapir, vil Liberal Alliance tage de seks principper med og forsøge at få dem skrevet ind som et kodeks for borgerlig regeringsførelse.

Lykkes dét ikke, ja, så vil vi stadig bedømme og straffe de enkelte ministre ud fra ovenstående 6 principper.

Det handler kort sagt om de værdier og dyder, som vores folkestyre er skabt på. 
Retsind. Lovsind. Frisind. Storsind.
Det er fire ord, der står på Christiansborgs gange. Vi politikere trasker frem og tilbage forbi dem hver eneste dag. Men måske skulle vi stoppe op af og til for at kigge på dem.
For de fire ord udtrykker de smukke idéer, som vores folkestyre bygger på. 
Retsind, fordi det vigtigste for et godt samfund er, at vi belønner retfærdighed og straffer uretfærdighed.
Lovsind, fordi vi politikere og myndigheder selvfølgelig er bundet af regler og love, når vi udøver magt, så vi ikke bare kan skalte og valte med borgerne og deres ejendom, som vi har lyst. 
Frisind, fordi du er en fri, ansvarlig og myndig borger. Det er din ret. Den skal ingen politiker have lov at tage fra dig.
Storsind, fordi politik bør handle om det, vi kan opnå sammen, og ikke om det, vi kan tage fra hinanden eller genere hinanden med. 
Fire ord kan sige det så kort. Og ja, de lyder jo lidt gammeldags. Men gammeldags er ikke det samme som uaktuel. 
Og de ord udtrykker idéer, som er lige så vigtige i dag, som da vi skabte vores folkestyre. 
Og jeg tror, det er vigtigt for både politikere og borgere at huske de ord. 
Ellers ender det med, at Retsind trues af selvretfærdighed.
Lovsind trues af magtfuldkommenhed, eller måske grov uagtsomhed. 
Frisind trues af kontrol og regulering og formynderi. 
Og storsind trues af smålighed. 
Det er ingen tjent med. 
Og i Liberal Alliance vil vi bruge vores mandater og indflydelse under et eventuelt borgerligt flertal til at stå vagt om nogle af de principper og idealer, som altid har været fundamentet for vores retssamfund og folkestyre.  
Nå, det var en masse om politik, men I er jo ikke kommet for at snakke politik, men for at snakke om personer og processer og bogstavleg, så lad os få åbnet op for spørgsmål. 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags