Skip to content

Niels Neergaards tale ved Rigsdagens åbning

Wikimedia Commons

Om

Taler

Niels Neergaard
Statsminister

Dato

Sted

Christiansborg

Tale

Statsministeren (N. Neergaard) oplæste følgende allerhøjeste Reskript om Rigsdagens Aabning:

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gøre vitterligt: At Vi har besluttet, at sammenkalde Rigsdagen til en ordentlig Samling Tirsdagen den 3. Oktober d. A.

Idet Vi herved kundgør dette for Vore kære og tro Undersaatter, indkalder Vi samtlige Medlemmer af Rigsdagen til den nævnte Dag at møde i Vor Hoved- og Residensstad København til Rigsdagens Aabning, som vil finde Sted Kl. 12 Middag paa Christiansborg efter forud afholdt Gudstjeneste i Holmens Kirke.

Hvorefter alle vedkommende sig har at rette.

Givet i Odense, den 29. September 1922.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

N. Neergaard.

Aabent Brev, hvorved Rigsdagen sammenkaldes til en ordentlig Samling Tirsdagen den 3. Oktober 1922.

Efter Oplæsningen af det kongelige Reskript udbragte Folketingsmand Brorsen et ”Kongen og Grundloven leve", der besvaredes med et nifoldigt Hurra.

Statsministeren erklærede derefter i Henhold til den ham givne Bemyndigelse i Kongens Navn nærværende ordentlige Rigsdagssamling for aabnet og opfordrede Tingene til paa sædvanlig Maade at konstituere sig under Aldersformændenes Ledelse.

Kilde

Kilde

folketingstidende.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags