Skip to content
Nyheder

Pressemeddelse:

"Norden og verden - retorisk medborgerskab før, nu og i fremtiden"

Unge i Danmark, Norge og Sverige skal styrke nordisk samhørighed gennem det talte ord
På tværs af universiteter i Norden skal projektet ”Norden og verden – retorisk medborgerskab før, nu og i fremtiden” styrke det sproglige og kulturelle fællesskab og den nordiske demokratiforståelse blandt gymnasieelever. A.P. Møller Fonden støtter projektet med 12,9 mio. kroner, og projektet forankres i Danske Taler.
Ambitionen med projektet er at styrke nordisk samhørighed og nordisk kultur- og demokratiforståelse ved at udvikle danske, norske og svenske gymnasielevers evne og interesse for at holde taler og debattere. Udviklingsarbejdet vil tage udgangspunkt i forholdet mellem Norden og verden. Projektet har netop modtaget en bevilling på 12,9 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Bestyrelsesmedlem i Danske Taler, Sabine Kirchmeiers, fortæller:
”Ideen bag projektet er, at nordisk samhørighed ofte opleves stærkest i kontrast til og i samspil med resten af verden. At se på verden sammen gør, at vi lettere kan opdage ligheder og fælles træk i vores skandinaviske kultur, samfundsformer, politiske forhold og livssyn. Tak til A.P. Møller Fonden for den store støtte til projektet.”
Projektet er et samarbejde mellem Danske Taler og blandt andet Københavns Universitet, Uppsala Universitet og Universitetet i Bergen. ’Norden og verden’ består af tre delprojekter: Udvikling af undervisningsmateriale via identifikation og digitalisering af prominente nordiske taler om bl.a. demokratisering, velfærd, klima og ligestilling, en årlig nordisk talefestival for unge og kompetenceudvikling af gymnasielærere.
Projektet bygger på allerede etablerede og vellykkede aktiviteter i de deltagende lande og vil medføre, at langt flere unge end hidtil kan fordybe sig i emnet nordisk samhørighed. Derudover vil projektet styrke samarbejdet mellem retorikmiljøerne i de nordiske lande og samarbejdet om at bevare og udvikle den nordiske tale- og debatkultur.
Professor Jens E. Kjeldsen ved Universitetet i Bergen forklarer: ”I flere år har vi i Retorikkgruppen med stor suksess undervist elever og lærere i talekunst og avholdt den storslåtte nasjonale talekonkurransen ta ordet! Vi har også samlet godt over 2000 betydningsfulle taler i kunnskapsbasen www.virksommeord.no. Det er en stor glede for oss å utvide dette arbeidet til Nordisk samarbeidprosjekt, som samler unge fra de skandinaviske land.”
Docent Jon Viklund från Uppsala Universitet: ”I Sverige har de muntliga färdigheterna fått en allt större plats i skolan de senaste åren, och projektet kommer att tillföra gymnasieskolan en välkommen ny resurs och nya former för retorisk träning. Vi gläder oss åt att nordisk samhörighet och nordisk kultur kan spela en större roll i detta sammanhang.”
Danske Taler leder projektet i samarbejde med Københavns Universitet, Universitetet i Bergen, Uppsala Universitet, Linnéuniversitet i Växjö og Lunds Universitet og med deltagelse af retorik-, dansk- og historielærerforeningerne, Røst, Museum Kolding/Skamlingsbanken i Danmark og ta ordet! i Norge.
Kontakt
Sabine Kirchmeier, Danske Taler, telefon: +45 2684 6370
Jesper Troels Jensen, Danske Taler, telefon +45 2367 2000
Fakta
Norden og verden – retorisk medborgerskab før, nu og i fremtiden har til formål at:
Bidrage til nordisk samhørighed samt sprogligt og kulturelt fællesskab.
Bidrage til forståelse for Nordens særlige kultur og plads i verden.
Styrke retoriske kompetencer og demokratisk medborgerskab hos nordiske unge.
Det fireårige projekt består af tre dele:
  1. Dokumentation og formidling baseret på indsamling og analyse af historiske og nutidige taler med særlig vægt på nordisk samhørighed. Talerne bliver gjort tilgængelige via de danske, norske og svenske online talesamlinger: dansketaler.dk, virksommeord.no og svenskatal.se.
  2. Kompetenceudvikling gennem kulturelle og retorikfaglige møder og taleworkshops for lærere og elever fra Danmark, Norge og Sverige med inspiration fra den norske talekonkurrence ta ordet! og den danske talefestival RØST.
  3. En årlig nordisk talefestival for unge med Norden og verden som tema.
Projektet er muliggjort med en bevilling på 12,9 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.