Skip to content
Nyheder

Danske Taler skal indsamle prædikener fra Reformationen til i dag

Danske Taler er i fuld gang med et nyt, ambitiøst indsamlingsprojekt, der har til hensigt at indsamle 1000 af de væsentlige prædikener fra de mest toneangivende præster fra reformationstiden til i dag. De skal på sigt gøres tilgængelige på Danske Talers hjemmeside på undersiden Danske Prædikener.

Danske Prædikener
Danske Prædikener bliver en frit tilgængelig onlinesamling af danske prædikener. Formålet er at give studerende, undervisere, forskere, præster og alle andre, der interesserer sig for vores kristne kulturarv, nem adgang til et stort udvalg af nutidige og historiske prædikener.

Det drejer sig om prædikener af Hans Tausen, N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard blandt mange andre. Derudover vil der være nedslag i konkrete historiske prædikener eller prædikenrækker, for eksempel Kaj Munks sidste prædiken i Vedersø og P.G. Lindhardts eksistensteologiske prædikener.

Derudover vil vi indsamle prædikener af nulevende, toneangivende præster som fx Kathrine Lilleør og Sørine Gotfredsen og prædikener, der er præget af ungdomsoprøret og postmodernismen, prædikener holdt under indtryk af en stigende klimabevidsthed og prædikener holdt i nutidig krisetid i forbindelse med COVID-19 og Ukraine-krigen. 

Indsamlingsprojektet udføres i samarbejde med en ekspertgruppe bestående af forskere og undervisere fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), Aarhus Universitet og Københavns Universitet med støtte fra G.E.C. Gads Fond.


En ældgammel moderne genre
Der er mange gode grunde til at samle på prædikener fra Danmarks historie. Først og fremmest er prædikenen en unik talegenre, der insisterer på fordybelsen, eftertænksomheden og pausen. En genre, der giver det danske sprog plads til at brede sig, og en genre, der tør at tage livtag med de helt store etiske og eksistentielle spørgsmål – og ved selve det at være menneske.

Derudover er prædikenen en genre, som bygger på en lang tradition med meget faste rammer og en fast tekst, der skal forkyndes. Men inden for rammerne er der frihed til både sprogligt og indholdsmæssigt at udfordre tilhørerne. 

Med en samling af 1000 prædikener fra forskellige historiske perioder frem til i dag vil man kunne undersøge, hvordan danske præster på tværs af tid og sted har talt og prædiket over de samme bibelske tekster. Det kan blandt andet gøre os klogere på den kirkehistoriske og teologiske udvikling i Danmark, men også fortælle en masse om den tid, prædikerne er blevet til i.

Målet med projektet er grundlæggende at øge bevidstheden om prædikeners betydning og kulturhistoriske værdi. Og etableringen af en historisk og aktuel prædikensamling vil gøre det muligt for Danske Taler at promovere prædikenen som en betydningsfuld samfundsformende genre og formidle prædikener til offentligheden på linje med andre vigtige taler, der er holdt og holdes i Danmark.

Samarbejde med førende eksperter
Prædikenprojektet er et samarbejde mellem Danske Taler og forskere, undervisere og eksperter, der alle bidrager med en særlig indsigt og viden om prædikener. 

Vores samarbejdspartnere er: 

Forslag til prædikener modtages
Projektets mål er at indsamle et bredt udsnit af prædikener fra Folkekirkens præster på tværs af tid, geografi og kirkelig retning.   

Har du forslag til en bestemt prædiken eller prædikant, som du mener, vi bør inkludere i samlingen, er du meget velkommen til at skrive til historiker og projektleder Lasse Bruun Jonassen: lbj@dansketaler.dk.